A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ģenēze 51
Šie ir Ādama raduraksti. Tai dienā, kad Dievs cilvēku radīja, viņš to darīja pēc Dieva līdzības.
2
Vīrieti un sievieti viņš tos radīja un tos svētīja un nosauca tos par cilvēkiem, tai dienā, kad tie tapa radīti.
3
Un Ādams dzīvoja simts un trīsdesmit gadus un dzemdināja dēlu pēc savas līdzības, pēc sava ģīmja, un nosauca viņa vārdu Setu.
4
Un Ādama dienas pēc tam, kad Setu bija dzemdinājis, ir astoņsimt gadi, un viņš dzemdināja dēlus un meitas.
5
Un visas Ādama dienas, ko viņš dzīvojis, bija deviņsimt un trīsdesmit gadi; un viņš nomira.
6
Un Sets bija simts un pieci gadus vecs un dzemdināja Enosu.
7
Un Sets pēc tam, kad Enosu bija dzemdinājis, dzīvoja astoņsimt un septiņus gadus un dzemdināja dēlus un meitas.
8
Un visas Seta dienas bija deviņsimt un divdesmit gadi; un viņš nomira.
9
Un Enos bija deviņdesmit gadus vecs un dzemdināja Ķenanu.
10
Un Enos dzīvoja pēc tam, kad Ķenanu bija dzemdinājis, astoņsimt un piecpadsmit gadus un dzemdināja dēlus un meitas.
11
Un visas Enosa dienas bija deviņsimt un pieci gadi; un viņš nomira.
12
Un Ķenans bija septiņdesmit gadus vecs un dzemdināja Maālaleēli.
13
Un Ķenans dzīvoja pēc tam, kad Maālaleēli bija dzemdinājis, astoņsimt un četrdesmit gadus un dzemdināja dēlus un meitas.
14
Un visas Ķenana dienas bija deviņsimt un desmit gadi; un viņš nomira.
15
Maālaleēls bija sešdesmit un pieci gadus vecs un dzemdināja Jaredu.
16
Un Maālaleēls dzīvoja pēc tam, kad Jaredu bija dzemdinājis, astoņsimt un trīsdesmit gadus un dzemdināja dēlus un meitas.
17
Un visas Maālaleēla dienas bija astoņsimt deviņdesmit un pieci gadi; un viņš nomira.
18
Un Jareds bija simts sešdesmit un divus gadus vecs un dzemdināja Enoku.
19
Un Jareds dzīvoja pēc tam, kad Enoku bija dzemdinājis, astoņsimt gadus un dzemdināja dēlus un meitas.
20
Un visas Jareda dienas bija deviņsimt sešdesmit un divi gadi; un viņš nomira.
21
Un Enoks bija sešdesmit un pieci gadus vecs un dzemdināja Metuzalu.
22
Un Enoks pēc tam, kad Metuzalu bija dzemdinājis, staigāja ar Dievu trīssimt gadus un dzemdināja dēlus un meitas.
23
Un visas Enoka dienas bija trīssimt sešdesmit un pieci gadi.
24
Un Enoks staigāja ar Dievu un viņa vairs nebija, jo Dievs viņu paņēma.
25
Un Metuzala bija simts astoņdesmit un septiņus gadus vecs un dzemdināja Lāmeķu.
26
Un Metuzala dzīvoja pēc tam, kad Lāmeķu bija dzemdinājis, septiņsimt astoņdesmit un divus gadus un dzemdināja dēlus un meitas.
27
Un visas Metuzalas dienas bija deviņsimt sešdesmit un deviņi gadi; un viņš nomira.
28
Un Lāmeķs bija simts astoņdesmit un divus gadus vecs un dzemdināja dēlu,
29
Un nosauca viņa vārdu Noa, sacīdams: šis mūs iepriecinās mūsu darbos un mūsu mokās, kas nāk no šīs zemes, ko Tas Kungs nolādējis.
30
Un Lāmeķs dzīvoja pēc tam, kad Nou bija dzemdinājis, piecsimt deviņdesmit un pieci gadus un dzemdināja dēlus un meitas.
31
Un visas Lāmeķa dienas bija septiņsimt septiņdesmit septiņi gadi; un viņš nomira.
32
Un Noa bija piecsimt gadus vecs, un dzemdināja Zemu, Kamu un Javetu.Ģenēze 5:1

Ģenēze 5:2

Ģenēze 5:3

Ģenēze 5:4

Ģenēze 5:5

Ģenēze 5:6

Ģenēze 5:7

Ģenēze 5:8

Ģenēze 5:9

Ģenēze 5:10

Ģenēze 5:11

Ģenēze 5:12

Ģenēze 5:13

Ģenēze 5:14

Ģenēze 5:15

Ģenēze 5:16

Ģenēze 5:17

Ģenēze 5:18

Ģenēze 5:19

Ģenēze 5:20

Ģenēze 5:21

Ģenēze 5:22

Ģenēze 5:23

Ģenēze 5:24

Ģenēze 5:25

Ģenēze 5:26

Ģenēze 5:27

Ģenēze 5:28

Ģenēze 5:29

Ģenēze 5:30

Ģenēze 5:31

Ģenēze 5:32Ģenēze 1 / Ģen 1

Ģenēze 2 / Ģen 2

Ģenēze 3 / Ģen 3

Ģenēze 4 / Ģen 4

Ģenēze 5 / Ģen 5

Ģenēze 6 / Ģen 6

Ģenēze 7 / Ģen 7

Ģenēze 8 / Ģen 8

Ģenēze 9 / Ģen 9

Ģenēze 10 / Ģen 10

Ģenēze 11 / Ģen 11

Ģenēze 12 / Ģen 12

Ģenēze 13 / Ģen 13

Ģenēze 14 / Ģen 14

Ģenēze 15 / Ģen 15

Ģenēze 16 / Ģen 16

Ģenēze 17 / Ģen 17

Ģenēze 18 / Ģen 18

Ģenēze 19 / Ģen 19

Ģenēze 20 / Ģen 20

Ģenēze 21 / Ģen 21

Ģenēze 22 / Ģen 22

Ģenēze 23 / Ģen 23

Ģenēze 24 / Ģen 24

Ģenēze 25 / Ģen 25

Ģenēze 26 / Ģen 26

Ģenēze 27 / Ģen 27

Ģenēze 28 / Ģen 28

Ģenēze 29 / Ģen 29

Ģenēze 30 / Ģen 30

Ģenēze 31 / Ģen 31

Ģenēze 32 / Ģen 32

Ģenēze 33 / Ģen 33

Ģenēze 34 / Ģen 34

Ģenēze 35 / Ģen 35

Ģenēze 36 / Ģen 36

Ģenēze 37 / Ģen 37

Ģenēze 38 / Ģen 38

Ģenēze 39 / Ģen 39

Ģenēze 40 / Ģen 40

Ģenēze 41 / Ģen 41

Ģenēze 42 / Ģen 42

Ģenēze 43 / Ģen 43

Ģenēze 44 / Ģen 44

Ģenēze 45 / Ģen 45

Ģenēze 46 / Ģen 46

Ģenēze 47 / Ģen 47

Ģenēze 48 / Ģen 48

Ģenēze 49 / Ģen 49

Ģenēze 50 / Ģen 50