A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ģenēze 361
Šie nu ir Ezava, tas ir Edoma, radu raksti.
2
Ezavs ņēma sievas no Kanaāna meitām, Adu, Elona, tā Etieša, meitu, un Aālibamu, Anus meitu, Cibeona, tā Evieša, dēla meitu,
3
Un Bazmatu, Izmaēļa meitu, Nebajota māsu.
4
Un Ada dzemdēja Ezavam Elivasu, un Bazmate dzemdēja Reguēli.
5
Un Aālibama dzemdēja Jeūsu un Jaēlamu un Koru, tie ir Ezava dēli, kas tam dzima Kanaāna zemē.
6
Un Ezavs ņēma savas sievas un savus bērnus un savas meitas un visas sava nama dvēseles un savu ganāmo pulku un visus savus lopus un visu savu mantu, ko tas Kanaāna zemē bija sakrājis, un aizgāja no Jēkaba sava brāļa uz citu zemi.
7
Jo viņu mantas bija padaudz, ka tie nevarēja kopā dzīvot, un tā zeme, kur tie piemita, tiem nepietika viņu lopu pulku dēļ.
8
Un Ezavs mita Zeīras kalnos - Ezavs, tas ir Edoms.
9
Un šie ir Ezava, Edomiešu tēva, radu raksti, uz Zeīras kalniem.
10
Šie ir Ezava dēlu vārdi: Elivas, Adas, Ezava sievas, dēls, Reguēls, Bazmates, Ezava sievas, dēls.
11
Un Elivasa dēli bija Temans, Omars, Cevus un Gaētams un Ķenas.
12
Un Timna bija Elivasa, Ezava dēla, lieka sieva, un tā dzemdēja Elivasam Amaleku; šie ir Adas, Ezava sievas, dēli.
13
Un šie ir Reguēļa dēli: Naāts un Zerus, Zamus un Mizus, šie ir Bazmates, Ezava sievas, dēli.
14
Un šie Aālibamas, Anus meitas, Cibeona dēla meitas, Ezava sievas, dēli, un tā dzemdēja Ezavam Jeūsu un Jaēlamu un Koru.
15
Šie ir Ezava dēlu valdnieki: Elivasa, Ezava pirmdzimtā, dēli: valdnieks Temans, valdnieks Omars, valdnieks Cevus, valdnieks Ķenas,
16
Valdnieks Korus, valdnieks Gaētams, valdnieks Amaleks: šie ir Elivasa valdnieki Edoma zemē, šie ir Adas dēli.
17
Un šie ir Reguēļa, Ezava dēla, dēli: valdnieks Naāts, valdnieks Zerus, valdnieks Zamus, valdnieks Mizus; šie ir Reguēļa valdnieki Edoma zemē: šie ir Bazmates, Ezava sievas, dēli.
18
Un šie ir Aālibamas, Ezava sievas, dēli: valdnieks Jeūs, valdnieks Jaēlams, valdnieks Korus; šie ir Aālibamas, Anus meitas, Ezava sievas, valdnieki.
19
Šie ir Ezava dēli un šie ir viņu valdnieki. Viņš ir Edoms.
20
Šie ir Zeīra, Orieša, dēli, kas tai zemē dzīvoja: Lotams un Zobals un Cibeons un Anus un Dizons un Ecers un Dizans.
21
Šie ir Oriešu valdnieki, Zeīra dēli, Edoma zemē.
22
Un Lotama dēli bija Orus un Emams, un Lotama māsa Timna.
23
Un šie ir Zobala dēli: Alvans un Manaāts un Ebals, Zevus un Onams.
24
Un šie ir Cibeona dēli: Ajus un Anus; šis ir tas Anus, kas tos siltos avotus tuksnesī ir atradis, kad viņš ganīja sava tēva Cibeona ēzeļus.
25
Un šie ir Anus bērni: Dizons un Aālibama, Anus meita.
26
Un šie ir Dizona dēli: Emdans un Ezbans un Jetrans un Karans.
27
Šie ir Ecera dēli: Bilans un Zavans un Akans.
28
Šie ir Dizana dēli: Uc un Arans.
29
Šie ir tie Oriešu valdnieki: valdnieks Lotans, valdnieks Zobals, valdnieks Cibeons, valdnieks Anus,
30
Valdnieks Dizons, valdnieks Ecers, valdnieks Dizans; šie ir tie Oriešu valdnieki pēc savām valstīm Zeīras zemē.
31
Un šie ir tie ķēniņi, kas valdījuši Edoma zemē, pirms nekā ķēniņi valdīja pār Izraēla bērniem:
32
Belus, Beora dēls, valdīja Edomā, un viņa pilsētas vārds bija Dinaba.
33
Un Belus nomira un viņa vietā valdīja Jobabs, Zerus dēls, no Bacras.
34
Un Jobabs nomira un viņa vietā valdīja Uzams no Temaniešu zemes.
35
Un Uzams nomira un viņa vietā valdīja Adads, Bedada dēls, kas Midijanu apkāva Moaba laukā, un viņa pilsētas vārds bija Avite.
36
Un Adads nomira un viņa vietā valdīja Zamlus no Mazrekas.
37
Un Zamlus nomira un viņa vietā valdīja Zauls no Reobotes pie tās upes.
38
Un Zauls nomira un viņa vietā valdīja Baāl-Anans, Akbora dēls.
39
Un Baāl-Anans, Akbora dēls, nomira un viņa vietā valdīja Adars, un viņa pilsētas vārds bija Pagus un viņa sievas vārds bija Meētabeēle, Matredas meita, Mezaābas meitas meita.
40
Un šie ir Ezava valdnieku vārdi pēc viņu radiem, pēc viņu vietām ar saviem vārdiem: Timnas valdnieks, Alvas valdnieks, Jeteta valdnieks,
41
Aālibamas valdnieks, Elas valdnieks, Pinona valdnieks,
42
Ķenasa valdnieks, Temana valdnieks, Mibcara valdnieks,
43
Magdiēla valdnieks, Īrama valdnieks. Šie ir Edoma valdnieki pēc saviem radiem tai zemē, ko bija iemantojuši. Un Ezavs ir Edomiešu tēvs.Ģenēze 36:1

Ģenēze 36:2

Ģenēze 36:3

Ģenēze 36:4

Ģenēze 36:5

Ģenēze 36:6

Ģenēze 36:7

Ģenēze 36:8

Ģenēze 36:9

Ģenēze 36:10

Ģenēze 36:11

Ģenēze 36:12

Ģenēze 36:13

Ģenēze 36:14

Ģenēze 36:15

Ģenēze 36:16

Ģenēze 36:17

Ģenēze 36:18

Ģenēze 36:19

Ģenēze 36:20

Ģenēze 36:21

Ģenēze 36:22

Ģenēze 36:23

Ģenēze 36:24

Ģenēze 36:25

Ģenēze 36:26

Ģenēze 36:27

Ģenēze 36:28

Ģenēze 36:29

Ģenēze 36:30

Ģenēze 36:31

Ģenēze 36:32

Ģenēze 36:33

Ģenēze 36:34

Ģenēze 36:35

Ģenēze 36:36

Ģenēze 36:37

Ģenēze 36:38

Ģenēze 36:39

Ģenēze 36:40

Ģenēze 36:41

Ģenēze 36:42

Ģenēze 36:43Ģenēze 1 / Ģen 1

Ģenēze 2 / Ģen 2

Ģenēze 3 / Ģen 3

Ģenēze 4 / Ģen 4

Ģenēze 5 / Ģen 5

Ģenēze 6 / Ģen 6

Ģenēze 7 / Ģen 7

Ģenēze 8 / Ģen 8

Ģenēze 9 / Ģen 9

Ģenēze 10 / Ģen 10

Ģenēze 11 / Ģen 11

Ģenēze 12 / ปฐมก 12

Ģenēze 13 / ปฐมก 13

Ģenēze 14 / ปฐมก 14

Ģenēze 15 / ปฐมก 15

Ģenēze 16 / ปฐมก 16

Ģenēze 17 / ปฐมก 17

Ģenēze 18 / ปฐมก 18

Ģenēze 19 / ปฐมก 19

Ģenēze 20 / ปฐมก 20

Ģenēze 21 / ปฐมก 21

Ģenēze 22 / ปฐมก 22

Ģenēze 23 / ปฐมก 23

Ģenēze 24 / ปฐมก 24

Ģenēze 25 / ปฐมก 25

Ģenēze 26 / ปฐมก 26

Ģenēze 27 / ปฐมก 27

Ģenēze 28 / ปฐมก 28

Ģenēze 29 / ปฐมก 29

Ģenēze 30 / ปฐมก 30

Ģenēze 31 / ปฐมก 31

Ģenēze 32 / ปฐมก 32

Ģenēze 33 / ปฐมก 33

Ģenēze 34 / ปฐมก 34

Ģenēze 35 / ปฐมก 35

Ģenēze 36 / ปฐมก 36

Ģenēze 37 / ปฐมก 37

Ģenēze 38 / ปฐมก 38

Ģenēze 39 / ปฐมก 39

Ģenēze 40 / ปฐมก 40

Ģenēze 41 / ปฐมก 41

Ģenēze 42 / ปฐมก 42

Ģenēze 43 / ปฐมก 43

Ģenēze 44 / ปฐมก 44

Ģenēze 45 / ปฐมก 45

Ģenēze 46 / ปฐมก 46

Ģenēze 47 / ปฐมก 47

Ģenēze 48 / ปฐมก 48

Ģenēze 49 / ปฐมก 49

Ģenēze 50 / ปฐมก 50