A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ģenēze 351
Un Dievs sacīja uz Jēkabu: celies un ej uz Bēteli un mīti tur, un taisi tur altāri tam Dievam, kas tev parādījās, kad tu bēgi no sava brāļa Ezava.
2
Tad Jēkabs sacīja uz savu saimi un uz visiem, kas pie tā bija: metiet nost tos svešos dievus, kas pie jums, un šķīstaties un pārģērbjaties citās drēbēs.
3
Ceļamies un ejam uz Bēteli, un tur es taisīšu altāri tam stipram Dievam, kas mani paklausījis bēdu dienā un pie manis bijis tai ceļā, ko esmu staigājis.
4
Tad tie Jēkabam deva visus svešos dievus, kas bija viņu rokās, un tās ausu sprādzes, kas bija viņu ausīs, un Jēkabs tos apraka apakš tā ozola, kas ir pie Ziķemes. Un tie gāja projām,
5
Un Dievs uzsūtīja bailību tām pilsētām, kas viņiem bija visapkārt, tā ka tie Jēkaba bērniem nedzinās pakaļ.
6
Un Jēkabs un visi ļaudis, kas bija ar viņu, nonāca Lusā, kas ir Kanaāna zeme - tā ir Bētele.
7
Un viņš tur uztaisīja altāri, un nosauca to vietu El-Bēteli, tāpēc, ka Dievs tam bija parādījies, kad tas no sava brāļa bēga.
8
Un Debora, Rebekas emma(zīdītāja), nomira un tapa aprakta pie Bēteles apakš tā ozola, kam vārdu viņš nosauca raudu ozols.
9
Un Dievs atkal parādījās Jēkabam, kad tas no Mezopotamijas nāca, un viņš to svētīja.
10
Un Dievs uz to sacīja: tavs vārds ir Jēkabs, - tavu vārdu nebūs vairs saukt Jēkabu, bet Izraēlim būs tavam vārdam būt; un tas nosauca viņa vārdu Izraēli.
11
Un Dievs sacīja uz viņu: es esmu tas visuspēcīgais Dievs, - augļojies un vairojies, no tevis ļaudis un ļaužu pulki celsies, un ķēniņi nāks no taviem gurniem.
12
Un šo zemi, ko es Ābraāmam un Īzakam esmu devis, es tev došu, un tavam dzimumam pēc tevis es došu šo zemi.
13
Tad Dievs no tā uzbrauca uz augšu tanī vietā, kur viņš ar to bija runājis.
14
Un Jēkabs uzcēla piemiņas zīmi tanī vietā, kur viņš ar to bija runājis, vienu piemiņas akmeni, un viņš to apsvaidīja ar dzeramu upuri un lēja tur eļļu virsū.
15
Un Jēkabs nosauca tās vietas vārdu, kur Dievs ar to bija runājis, Bēteli.
16
Un tie izgāja no Bēteles, un tur vēl mazs ceļa gabals bija jāiet līdz Evratai, un Raēle dzemdēja, un viņai nācās grūti dzemdēt;
17
Un kad viņai dzemdēšana tik grūti nācās, tad tā bērnu saņēmēja sacīja: nebīsties, jo šis tev arī būs dēls.
18
Un kad viņai dvēsele izgāja, ka tā nomira, tad tā nosauca viņa vārdu Ben-Oni, bet viņa tēvs to nosauca Benjaminu.
19
Un Raēle nomira un tapa aprakta Evratas ceļmalā, - tā ir Bētleme.
20
Un Jēkabs uzcēla piemiņas zīmi uz viņas kapa; šī ir Raēles kapa zīme līdz šai dienai.
21
Tad Izraēls aizgāja un uzcēla savu telti viņpus Eder torņa.
22
Un notikās, kad Izraēls tai zemē dzīvoja, tad Rūbens piegāja un gulēja pie Bilas, sava tēva liekās sievas, un Izraēls to dzirdēja. Un Jēkaba dēlu bija divpadsmit.
23
Leas dēli bija Rūbens, Jēkaba pirmdzimtais, un Sīmeans un Levis un Jūda un Īzašars un Zebulons,
24
Raēles dēli bija Jāzeps un Benjamins.
25
Bilas, Raēles kalpones, dēli bija Dans un Navtalus.
26
Un Zilpas, Leas kalpones, dēli bija Gads un Āzers. Šie ir Jēkaba dēli, kas tam dzima Mezopotamijā.
27
Un Jēkabs nāca pie Īzaka, sava tēva, uz Mamri pie Kiriat-Arbas, tā ir Ebrone, kur Ābraāms un Īzaks kā svešinieki bija mituši.
28
Un Īzaka dzīvība bija simts un astoņdesmit gadi.
29
Un Īzaks izlaida garu un nomira un tapa piepulcināts saviem ļaudīm, vecs un diezgan dzīvojis, un viņa dēli Ezavs un Jēkabs viņu apraka.Ģenēze 35:1
Ģenēze 35:2
Ģenēze 35:3
Ģenēze 35:4
Ģenēze 35:5
Ģenēze 35:6
Ģenēze 35:7
Ģenēze 35:8
Ģenēze 35:9
Ģenēze 35:10
Ģenēze 35:11
Ģenēze 35:12
Ģenēze 35:13
Ģenēze 35:14
Ģenēze 35:15
Ģenēze 35:16
Ģenēze 35:17
Ģenēze 35:18
Ģenēze 35:19
Ģenēze 35:20
Ģenēze 35:21
Ģenēze 35:22
Ģenēze 35:23
Ģenēze 35:24
Ģenēze 35:25
Ģenēze 35:26
Ģenēze 35:27
Ģenēze 35:28
Ģenēze 35:29


Ģenēze 1 / Ģen 1
Ģenēze 2 / Ģen 2
Ģenēze 3 / Ģen 3
Ģenēze 4 / Ģen 4
Ģenēze 5 / Ģen 5
Ģenēze 6 / Ģen 6
Ģenēze 7 / Ģen 7
Ģenēze 8 / Ģen 8
Ģenēze 9 / Ģen 9
Ģenēze 10 / Ģen 10
Ģenēze 11 / Ģen 11
Ģenēze 12 / Ģen 12
Ģenēze 13 / Ģen 13
Ģenēze 14 / Ģen 14
Ģenēze 15 / Ģen 15
Ģenēze 16 / Ģen 16
Ģenēze 17 / Ģen 17
Ģenēze 18 / Ģen 18
Ģenēze 19 / Ģen 19
Ģenēze 20 / Ģen 20
Ģenēze 21 / Ģen 21
Ģenēze 22 / Ģen 22
Ģenēze 23 / Ģen 23
Ģenēze 24 / Ģen 24
Ģenēze 25 / Ģen 25
Ģenēze 26 / Ģen 26
Ģenēze 27 / Ģen 27
Ģenēze 28 / Ģen 28
Ģenēze 29 / Ģen 29
Ģenēze 30 / Ģen 30
Ģenēze 31 / Ģen 31
Ģenēze 32 / Ģen 32
Ģenēze 33 / Ģen 33
Ģenēze 34 / Ģen 34
Ģenēze 35 / Ģen 35
Ģenēze 36 / Ģen 36
Ģenēze 37 / Ģen 37
Ģenēze 38 / Ģen 38
Ģenēze 39 / Ģen 39
Ģenēze 40 / Ģen 40
Ģenēze 41 / Ģen 41
Ģenēze 42 / Ģen 42
Ģenēze 43 / Ģen 43
Ģenēze 44 / Ģen 44
Ģenēze 45 / Ģen 45
Ģenēze 46 / Ģen 46
Ģenēze 47 / Ģen 47
Ģenēze 48 / Ģen 48
Ģenēze 49 / Ģen 49
Ģenēze 50 / Ģen 50