A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ģenēze 231
Un Zāra bija simts divdesmit un septiņus gadus veca, - šis bija Zāras mūžs, - un Zāra nomira Kiriat-Arbā, - tā ir Ebrone Kanaāna zemē.
2
Un Ābraāms nāca Zāru nožēlot un viņu apraudāt.
3
Tad Ābraāms cēlās no sava miroņa un runāja ar Eta bērniem sacīdams:
4
Es esmu svešinieks un piedzīvotājs pie jums, dodiet man dzimts kapa vietu, - tad es savu mironi aprakšu no manām acīm nost.
5
Un Eta bērni Ābraāmam atbildēja un uz to sacīja:
6
Klausi mūs, kungs; tu esi viens Dieva celts virsnieks mūsu vidū, - aproc savu mironi mūsu visgodīgākos kapos; nevienam no mums tev nebūs liegt savu kapu, ka tu nevarētu aprakt savu mironi.
7
Tad Ābraāms cēlās un klanījās priekš tiem zemes ļaudīm, priekš Eta bērniem,
8
Un ar tiem runāja sacīdams: ja tas jums pa prātam, ka es savu mironi aproku no savām acīm nost, tad klausiet man un lūdziet par mani Evronu, Coāra dēlu,
9
Lai tas man dod Makpelas alu, kas tam ir sava tīruma galā; lai man to dod par pilnu naudu, par dzimts kapa vietu jūsu vidū.
10
Un Evrons sēdēja starp Eta bērniem. Tad Evrons, tas Etietis, Ābraāmam atbildēja priekš Eta bērnu ausīm un priekš visiem, kas pa viņa pilsētas vārtiem staigāja, sacīdams:
11
Nē, mans kungs, klausi man, - to tīrumu es tev dodu, un to alu, kas tanī ir, to es tev dodu, priekš savu ļaužu bērnu acīm es tev to dodu, aproc savu mironi.
12
Tad Ābraāms klanījās priekš tiem zemes ļaudīm
13
Un runāja uz Evronu, tiem zemes ļaudīm dzirdot, sacīdams: kaut tu jel mani klausītu! Es tev došu to naudu par to tīrumu, ņem to no manis, tad es tur aprakšu savu mironi.
14
Un Evrons atbildēja Ābraāmam sacīdams:
15
Mans kungs, klausi mani, tā zeme maksā četrsimt sudraba sēķeļus, - kas tas ir starp mani un tevi? Aproc tikai savu mironi.
16
Un Ābraāms paklausīja Evronam un nosvēra tam to naudu, kā tas bija runājis, Eta bērniem dzirdot, četrsimt sudraba sēķeļus, kas ģeld tirgotāju starpā.
17
Tad kļuva apstiprināts Evrona tīrums, iekš kā tā Makpelas ala, pret Mamri, tas tīrums un tā ala, kas tanī bija, un visi koki, kas uz tā tīruma stāvēja, kas visapkārt bija viņa ežās,
18
Ābraāmam par īpašumu priekš Eta bērnu acīm, priekš visiem, kas pa viņa pilsētas vārtiem staigāja.
19
Un pēc tam Ābraāms apraka savu sievu Zāru Makpelas alā tai tīrumā pret Mamri, - tā ir Ebrone Kanaāna zemē.
20
Tā kļuva apstiprināts tas tīrums un tā ala, kas tanī bija, Ābraāmam par dzimts kapa vietu no Eta bērniem.Ģenēze 23:1

Ģenēze 23:2

Ģenēze 23:3

Ģenēze 23:4

Ģenēze 23:5

Ģenēze 23:6

Ģenēze 23:7

Ģenēze 23:8

Ģenēze 23:9

Ģenēze 23:10

Ģenēze 23:11

Ģenēze 23:12

Ģenēze 23:13

Ģenēze 23:14

Ģenēze 23:15

Ģenēze 23:16

Ģenēze 23:17

Ģenēze 23:18

Ģenēze 23:19

Ģenēze 23:20Ģenēze 1 / Ģen 1

Ģenēze 2 / Ģen 2

Ģenēze 3 / Ģen 3

Ģenēze 4 / Ģen 4

Ģenēze 5 / Ģen 5

Ģenēze 6 / Ģen 6

Ģenēze 7 / Ģen 7

Ģenēze 8 / Ģen 8

Ģenēze 9 / Ģen 9

Ģenēze 10 / Ģen 10

Ģenēze 11 / Ģen 11

Ģenēze 12 / Ģen 12

Ģenēze 13 / Ģen 13

Ģenēze 14 / Ģen 14

Ģenēze 15 / Ģen 15

Ģenēze 16 / Ģen 16

Ģenēze 17 / Ģen 17

Ģenēze 18 / Ģen 18

Ģenēze 19 / Ģen 19

Ģenēze 20 / Ģen 20

Ģenēze 21 / Ģen 21

Ģenēze 22 / Ģen 22

Ģenēze 23 / Ģen 23

Ģenēze 24 / Ģen 24

Ģenēze 25 / Ģen 25

Ģenēze 26 / Ģen 26

Ģenēze 27 / Ģen 27

Ģenēze 28 / Ģen 28

Ģenēze 29 / Ģen 29

Ģenēze 30 / Ģen 30

Ģenēze 31 / Ģen 31

Ģenēze 32 / Ģen 32

Ģenēze 33 / Ģen 33

Ģenēze 34 / Ģen 34

Ģenēze 35 / Ģen 35

Ģenēze 36 / Ģen 36

Ģenēze 37 / Ģen 37

Ģenēze 38 / Ģen 38

Ģenēze 39 / Ģen 39

Ģenēze 40 / Ģen 40

Ģenēze 41 / Ģen 41

Ģenēze 42 / Ģen 42

Ģenēze 43 / Ģen 43

Ģenēze 44 / Ģen 44

Ģenēze 45 / Ģen 45

Ģenēze 46 / Ģen 46

Ģenēze 47 / Ģen 47

Ģenēze 48 / Ģen 48

Ģenēze 49 / Ģen 49

Ģenēze 50 / Ģen 50