A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ģenēze 151
Pēc šīm lietām Tā Kunga vārds notika uz Ābramu iekš parādīšanās sacīdams: Nebīsties, Ābram; es tev esmu par priekšturamām bruņām, un tava alga ir ļoti liela.
2
Tad Ābrams sacīja: Kungs, Kungs, ko tu man dosi? Es aizeju bez bērniem un mana nama mantinieks ir šis Eliēzers no Damaskus.
3
Un Ābrams sacīja: redzi, man tu neesi dzimumu devis, un redzi, manas saimes bērns būs mans mantinieks.
4
Un redzi, Tā Kunga vārds notika uz viņu sacīdams: šis nebūs tavs mantinieks, bet kas no tavām miesām nāks, tas būs tavs mantas ņēmējs.
5
Un viņš to izveda ārā un sacīja: skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes; vai tu tās vari izskaitīt? Un viņš tam sacīja: tāpat būs tavs dzimums.
6
Un Ābrams ticēja uz To Kungu, un viņš tam to pielīdzināja par taisnību.
7
Un viņš tam sacīja: Es esmu Tas Kungs, kas tevi izvedis no Ur iekš Kaldejas, ka tev dotu šo zemi iemantot.
8
Un tas sacīja: Kungs, Kungs, pie kam nopratīšu, ka es to iemantošu?
9
Un viņš tam sacīja: dabū man treju gadu gotiņu un treju gadu kazu un treju gadu aunu un vienu ūbeli un vienu jaunu balodi.
10
Un tas viņam dabūja visus tos un dalīja tos vidū uz pusēm un lika ikkatra daļu vienu pret otru, bet tos putnus viņš nedalīja.
11
Un vanagi krita uz tām, un Ābrams tos nodzina.
12
Un kad saule nogāja, tad Ābramam ciets miegs uznāca, un redzi, izbailes un liela tumsība tam uzkrita.
13
Un viņš sacīja uz Ābramu: zini zinādams, ka tavs dzimums piemitīs kādā zemē, kas tam nepieder, un tur viņus kalpinās un tiem grūti darīs četrsimt gadus.
14
Bet to tautu, kam tie kalpos, es arī sodīšu, un pēc tam tie izies ar lielu mantu.
15
Un tu aiziesi pie saviem tēviem mierā un tapsi aprakts labā vecumā.
16
Un ceturtā mūža augums nāks atkal šai vietā, jo Amoriešu netaisnība līdz šim vēl nav pilna.
17
Un notikās, kad saule nogāja un tumsa metās, tad redzi, dūmains ceplis un uguns liesma, kas cauri šāvās tiem upura gabaliem.
18
Tanī dienā Tas Kungs cēla derību ar Ābramu, sacīdams: tavam dzimumam es esmu devis šo zemi, no Ēģiptes upes līdz lielai Vrat upei;
19
Ķeniešus un Ķeniziešus un Kadmoniešus,
20
Etiešus un Vereziešus un Revaīm,
21
Un Amoriešus un Kananiešus, Ģirgoziešus un Jebuziešus.Ģenēze 15:1

Ģenēze 15:2

Ģenēze 15:3

Ģenēze 15:4

Ģenēze 15:5

Ģenēze 15:6

Ģenēze 15:7

Ģenēze 15:8

Ģenēze 15:9

Ģenēze 15:10

Ģenēze 15:11

Ģenēze 15:12

Ģenēze 15:13

Ģenēze 15:14

Ģenēze 15:15

Ģenēze 15:16

Ģenēze 15:17

Ģenēze 15:18

Ģenēze 15:19

Ģenēze 15:20

Ģenēze 15:21Ģenēze 1 / Ģen 1

Ģenēze 2 / Ģen 2

Ģenēze 3 / Ģen 3

Ģenēze 4 / Ģen 4

Ģenēze 5 / Ģen 5

Ģenēze 6 / Ģen 6

Ģenēze 7 / Ģen 7

Ģenēze 8 / Ģen 8

Ģenēze 9 / Ģen 9

Ģenēze 10 / Ģen 10

Ģenēze 11 / Ģen 11

Ģenēze 12 / Ģen 12

Ģenēze 13 / Ģen 13

Ģenēze 14 / Ģen 14

Ģenēze 15 / Ģen 15

Ģenēze 16 / Ģen 16

Ģenēze 17 / Ģen 17

Ģenēze 18 / Ģen 18

Ģenēze 19 / Ģen 19

Ģenēze 20 / Ģen 20

Ģenēze 21 / Ģen 21

Ģenēze 22 / Ģen 22

Ģenēze 23 / Ģen 23

Ģenēze 24 / Ģen 24

Ģenēze 25 / Ģen 25

Ģenēze 26 / Ģen 26

Ģenēze 27 / Ģen 27

Ģenēze 28 / Ģen 28

Ģenēze 29 / Ģen 29

Ģenēze 30 / Ģen 30

Ģenēze 31 / Ģen 31

Ģenēze 32 / Ģen 32

Ģenēze 33 / Ģen 33

Ģenēze 34 / Ģen 34

Ģenēze 35 / Ģen 35

Ģenēze 36 / Ģen 36

Ģenēze 37 / Ģen 37

Ģenēze 38 / Ģen 38

Ģenēze 39 / Ģen 39

Ģenēze 40 / Ģen 40

Ģenēze 41 / Ģen 41

Ģenēze 42 / Ģen 42

Ģenēze 43 / Ģen 43

Ģenēze 44 / Ģen 44

Ģenēze 45 / Ģen 45

Ģenēze 46 / Ģen 46

Ģenēze 47 / Ģen 47

Ģenēze 48 / Ģen 48

Ģenēze 49 / Ģen 49

Ģenēze 50 / Ģen 50