A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ģenēze 111
Un visai pasaulei bija vienāda mēle un vienāda valoda.
2
Un kad tie aizgāja pret rītiem, tad tie atrada klajumu Zinearzemē un tur apmetās,
3
Un sacīja cits uz citu: Iesim, taisīsim ķieģeļus un dedzināt dedzināsim; un tie ķieģeļi tiem bija akmeņu vietā, un zemes piķis tiem bija kaļķu vietā.
4
Un tie sacīja: Iesim, taisīsim sev pilsētu un torni, kura gals debesīs, un celsim sev vārdu, lai neizklīstam pa visu zemes virsu.
5
Tad Tas Kungs nonāca zemē, apraudzīt to pilsētu un to torni, ko tie cilvēku bērni cēla.
6
Un Tas Kungs sacīja: redzi, tie ir viena tauta un tiem visiem ir viena valoda, un to viņi iesākuši darīt; un nu tie no nekā nenostāsies, ko tie apņēmušies darīt.
7
Nolaidīsimies zemē un sajauksim tiem tur viņu valodu, ka lai neviens nesaprot sava tuvākā valodu.
8
Tad Tas Kungs tos izklīdināja no turienes pa visu zemes virsu, un tie atstājās no pilsētas celšanas.
9
Tādēļ viņas vārds tapa nosaukts Bābele, jo Tas Kungs tur sajauca visas zemes valodu, un no turienes Tas Kungs tos izklīdināja pa visu zemes virsu.
10
Šie ir Zema dzimumi: Zems bija simts gadus vecs un dzemdināja Arvakzadu, divus gadus pēc ūdensplūdiem.
11
Un Zems dzīvoja pēc tam, kad Arvakzadu bija dzemdinājis, piecsimt gadus un dzemdināja dēlus un meitas.
12
Un Arvakzads dzīvoja trīsdesmit un piecus gadus un dzemdināja Zelu.
13
Un Arvakzads dzīvoja pēc tam, kad Zelu bija dzemdinājis, četrsimt un trīs gadus un dzemdināja dēlus un meitas.
14
Un Zelus dzīvoja trīsdesmit gadus un dzemdināja Eberu.
15
Un Zelus dzīvoja pēc tam, kad Eberu bija dzemdinājis, četrsimt un trīs gadus un dzemdināja dēlus un meitas.
16
Un Ebers dzīvoja trīsdesmit un četrus gadus un dzemdināja Pelegu.
17
Un Ebers dzīvoja pēc tam, kad Pelegu bija dzemdinājis, četrsimt un trīsdesmit gadus un dzemdināja dēlus un meitas.
18
Un Pelegs dzīvoja trīsdesmit gadus un dzemdināja Regu.
19
Un Pelegs dzīvoja pēc tam, kad Regu bija dzemdinājis, divsimt un deviņus gadus un dzemdināja dēlus un meitas.
20
Un Regus dzīvoja trīsdesmit un divus gadus un dzemdināja Zerugu,
21
Un Regus dzīvoja pēc tam, kad Zerugu bija dzemdinājis, divsimt un septiņus gadus un dzemdināja dēlus un meitas.
22
Un Zerugs dzīvoja trīsdesmit gadus un dzemdināja Naoru.
23
Un Zerugs dzīvoja pēc tam, kad Naoru bija dzemdinājis, divsimt gadus un dzemdināja dēlus un meitas.
24
Un Naors dzīvoja divdesmit un deviņus gadus un dzemdināja Tāru,
25
Un Naors dzīvoja pēc tam, kad Tāru bija dzemdinājis, simts deviņpadsmit gadus un dzemdināja dēlus un meitas.
26
Un Tārus dzīvoja septiņdesmit gadus un dzemdināja Ābramu, Naoru un Āranu.
27
Un šie ir Tārus dzimumi: Tārum dzima Ābrams, Naors un Ārans, un Āranam dzima Lats.
28
Bet Ārans nomira priekš sava tēva Tārus savā dzimtenē, iekš Ur Kaldejā.
29
Un Ābrams un Naors apņēma sievas. Ābrama sievas vārds bija Zāraī, un Naora sievas vārds bija Milka, Ārana meita; Ārans bija Milkas un Jiskas tēvs.
30
Un Zāraī bija neauglīga, un viņai nebija bērna.
31
Un Tārus ņēma Ābramu, savu dēlu, un Latu, Ārana dēlu, sava dēla dēlu, un Zāraī, savu vedeklu, Ābrama, sava dēla, sievu, un ar tiem cēlās un gāja no Ur iekš Kaldejas, ka ietu uz Kanaāna zemi; un tie nāca līdz Aranai un tur mājoja.
32
Un Tārus dienas bija divsimt un pieci gadi, un Tārus nomira Aranā.Ģenēze 11:1

Ģenēze 11:2

Ģenēze 11:3

Ģenēze 11:4

Ģenēze 11:5

Ģenēze 11:6

Ģenēze 11:7

Ģenēze 11:8

Ģenēze 11:9

Ģenēze 11:10

Ģenēze 11:11

Ģenēze 11:12

Ģenēze 11:13

Ģenēze 11:14

Ģenēze 11:15

Ģenēze 11:16

Ģenēze 11:17

Ģenēze 11:18

Ģenēze 11:19

Ģenēze 11:20

Ģenēze 11:21

Ģenēze 11:22

Ģenēze 11:23

Ģenēze 11:24

Ģenēze 11:25

Ģenēze 11:26

Ģenēze 11:27

Ģenēze 11:28

Ģenēze 11:29

Ģenēze 11:30

Ģenēze 11:31

Ģenēze 11:32Ģenēze 1 / Ģen 1

Ģenēze 2 / Ģen 2

Ģenēze 3 / Ģen 3

Ģenēze 4 / Ģen 4

Ģenēze 5 / Ģen 5

Ģenēze 6 / Ģen 6

Ģenēze 7 / Ģen 7

Ģenēze 8 / Ģen 8

Ģenēze 9 / Ģen 9

Ģenēze 10 / Ģen 10

Ģenēze 11 / Ģen 11

Ģenēze 12 / Ģen 12

Ģenēze 13 / Ģen 13

Ģenēze 14 / Ģen 14

Ģenēze 15 / Ģen 15

Ģenēze 16 / Ģen 16

Ģenēze 17 / Ģen 17

Ģenēze 18 / Ģen 18

Ģenēze 19 / Ģen 19

Ģenēze 20 / Ģen 20

Ģenēze 21 / Ģen 21

Ģenēze 22 / Ģen 22

Ģenēze 23 / Ģen 23

Ģenēze 24 / Ģen 24

Ģenēze 25 / Ģen 25

Ģenēze 26 / Ģen 26

Ģenēze 27 / Ģen 27

Ģenēze 28 / Ģen 28

Ģenēze 29 / Ģen 29

Ģenēze 30 / Ģen 30

Ģenēze 31 / Ģen 31

Ģenēze 32 / Ģen 32

Ģenēze 33 / Ģen 33

Ģenēze 34 / Ģen 34

Ģenēze 35 / Ģen 35

Ģenēze 36 / Ģen 36

Ģenēze 37 / Ģen 37

Ģenēze 38 / Ģen 38

Ģenēze 39 / Ģen 39

Ģenēze 40 / Ģen 40

Ģenēze 41 / Ģen 41

Ģenēze 42 / Ģen 42

Ģenēze 43 / Ģen 43

Ģenēze 44 / Ģen 44

Ģenēze 45 / Ģen 45

Ģenēze 46 / Ģen 46

Ģenēze 47 / Ģen 47

Ģenēze 48 / Ģen 48

Ģenēze 49 / Ģen 49

Ģenēze 50 / Ģen 50