A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ģenēze 101
Un šie ir Noas dēlu, Zema, Kama un Javeta dzimumi, un tiem dzima dēli pēc ūdensplūdiem.
2
Javeta bērni Gomers un Magogs un Madajus un Javans un Tūbals un Mezeķs un Tīras.
3
Un Gomera bērni: Azķenas un Rīvats un Togarmas.
4
Un Javana bērni: Elizus un Tarzis un Ķītim un Dodanim.
5
No šiem ir atšķīrušās tās pagānu salas savās zemēs, ikviens pēc savas valodas, pēc savām ciltīm, savās tautās.
6
Un Kama bērni ir: Kus un Micraīm un Puts un Kanaāns.
7
Un Kusa bērni ir: Zeba un Evila un Zabta un Raēma un Zabteka. Un Raēmas bērni ir: Šeba un Dedans.
8
Un Kus dzemdināja Nimrodu; šis sāka varens būt virs zemes.
9
Viņš bija varens mednieks Tā Kunga priekšā, tādēļ top sacīts: it kā Nimrods, varens mednieks Tā Kunga priekšā.
10
Un viņa valsts iesākums bija Bābele un Erek un Akad un Kalne Zinearzemē.
11
No šās zemes Assurs ir izgājis un ir uztaisījis Ninivi ar ReobotIr un Kalu
12
Un Rezeni starp Ninivi un Kalu; šī ir tā lielā pilsēta.
13
Un Micraīm dzemdināja Ludim un Ānamim un Leabim un Navtuīm
14
Un Patruzim un Kasluīm, no kurienes ir izgājuši tie Vīlisti un Kavtori.
15
Un Kanaānam piedzima Cidons, viņa pirmdzimtais, un Ets
16
Un Jebuzi un Amori un Ģirgozi
17
Un Īvi un Arki un Zini
18
Un Arvadi un Cemari un Emati; un no turienes ir izpletušās Kanaāniešu ciltis.
19
Un Kanaāniešu robežas bija no Sidonas uz Ģerara pusi līdz Gazai, uz Sodomas un Gomoras un Adamas un Ceboīma pusi līdz Lazai.
20
Šie ir Kama bērni pēc savām ciltīm, pēc savām valodām, savās zemēs, savās tautās.
21
Un Zemam arīdzan bērni dzimuši; šis ir visu Ebera bērnu tēvs, Javeta vecākais brālis.
22
Zema bērni bija: Elams un Assurs un Arvakzads un Luds un Arams.
23
Un Arama bērni bija: Ucs un Kuls un Ģeters un Mazs.
24
Un Arvakzads dzemdināja Zalu, un Zalus dzemdināja Eberu.
25
Un Eberam dzima divi dēli; tā pirmā vārds ir Pelegs, jo viņa laikā zeme dalījās, un viņa brāļa vārds ir Joktans.
26
Un Joktans dzemdināja Almodadu un Zelevu un Acarmavetu un Jaraku
27
Un Adoramu un Uzalu un Diķelu
28
Un Obalu un Abimaēli un Zebu
29
Un Oviru un Evilu un Jobabu: šie visi ir Joktana bērni.
30
Un viņi mita no Mezas līdz Zevarai uz tiem kalniem pret rītiem.
31
Šie ir Zema bērni pēc savām ciltīm, pēc savām valodām, savās zemēs, savās tautās.
32
Šīs ir Noas bērnu ciltis pēc saviem radiem savās tautās, un no šiem ir izpletušās tās tautas virs zemes pēc ūdensplūdiem.Ģenēze 10:1

Ģenēze 10:2

Ģenēze 10:3

Ģenēze 10:4

Ģenēze 10:5

Ģenēze 10:6

Ģenēze 10:7

Ģenēze 10:8

Ģenēze 10:9

Ģenēze 10:10

Ģenēze 10:11

Ģenēze 10:12

Ģenēze 10:13

Ģenēze 10:14

Ģenēze 10:15

Ģenēze 10:16

Ģenēze 10:17

Ģenēze 10:18

Ģenēze 10:19

Ģenēze 10:20

Ģenēze 10:21

Ģenēze 10:22

Ģenēze 10:23

Ģenēze 10:24

Ģenēze 10:25

Ģenēze 10:26

Ģenēze 10:27

Ģenēze 10:28

Ģenēze 10:29

Ģenēze 10:30

Ģenēze 10:31

Ģenēze 10:32Ģenēze 1 / Ģen 1

Ģenēze 2 / Ģen 2

Ģenēze 3 / Ģen 3

Ģenēze 4 / Ģen 4

Ģenēze 5 / Ģen 5

Ģenēze 6 / Ģen 6

Ģenēze 7 / Ģen 7

Ģenēze 8 / Ģen 8

Ģenēze 9 / Ģen 9

Ģenēze 10 / Ģen 10

Ģenēze 11 / Ģen 11

Ģenēze 12 / Ģen 12

Ģenēze 13 / Ģen 13

Ģenēze 14 / Ģen 14

Ģenēze 15 / Ģen 15

Ģenēze 16 / Ģen 16

Ģenēze 17 / Ģen 17

Ģenēze 18 / Ģen 18

Ģenēze 19 / Ģen 19

Ģenēze 20 / Ģen 20

Ģenēze 21 / Ģen 21

Ģenēze 22 / Ģen 22

Ģenēze 23 / Ģen 23

Ģenēze 24 / Ģen 24

Ģenēze 25 / Ģen 25

Ģenēze 26 / Ģen 26

Ģenēze 27 / Ģen 27

Ģenēze 28 / Ģen 28

Ģenēze 29 / Ģen 29

Ģenēze 30 / Ģen 30

Ģenēze 31 / Ģen 31

Ģenēze 32 / Ģen 32

Ģenēze 33 / Ģen 33

Ģenēze 34 / Ģen 34

Ģenēze 35 / Ģen 35

Ģenēze 36 / Ģen 36

Ģenēze 37 / Ģen 37

Ģenēze 38 / Ģen 38

Ģenēze 39 / Ģen 39

Ģenēze 40 / Ģen 40

Ģenēze 41 / Ģen 41

Ģenēze 42 / Ģen 42

Ģenēze 43 / Ģen 43

Ģenēze 44 / Ģen 44

Ģenēze 45 / Ģen 45

Ģenēze 46 / Ģen 46

Ģenēze 47 / Ģen 47

Ģenēze 48 / Ģen 48

Ģenēze 49 / Ģen 49

Ģenēze 50 / Ģen 50