A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

1 Peadar 51
Impím ar na seanóirí in bhur measc, agus is comhsheanóir libh mise agus finné ar pháis Chríost, agus táim páirteach libh sa ghlóir atá le foilsiú.
2
Déanaigí tréad Dé atá faoi bhur gcúram a aoireacht; ná tugaigí aire dó le foréigean ach le fonn, mar is toil le Dia, ná le dúil tháir san airgead ach le dúthracht,
3
ná ag tiarnú orthu siúd atá faoi bhur gcúram ach in bhur samplaí don tréad.
4
Ansin nuair a fhoilseofar an tArdaoire tabharfar daoibh coróin mharthanach na glóire.
5
Mar an gcéanna libhse is óige ná sin, bígí umhal do na seanóirí. Cuirigí umaibh, gach duine agaibh, an umhlaíocht i leith a chéile, mar «cuireann Dia in aghaidh lucht an uabhair, ach bronnann sé a ghrásta ar lucht na humhlaíochta.»
6
Umhlaígí sibh féin dá bhrí sin faoi láimh chumhachtach Dé ionas go n-ardódh sé sibh i dtráth.
7
Caithigí bhur gcúram go léir suas air, óir tugann sé aire daoibh.
8
Bígí measartha agus déanaigí faire, mar tá bhur n-áibhirseoir, an diabhal, ag gabháil timpeall mar a bheadh leon ag búiríl ar thóir dhuine éigin le slogadh.
9
Seasaigí an fód ina aghaidh agus sibh daingean sa chreideamh, agus a fhios agaibh go bhfuil sé i ndán do bhur mbráithre ar fud an domhain na nithe céanna a fhulaingt.
10
Ansin, Dia na ngrást uile a ghlaoigh oraibh chun a ghlóire féin i gCríost, nuair a bheidh an beagán fulaingthe agaibh, déanfaidh sé sibh a athnuachan, a dhaingniú, a neartú, agus bonn a chuir fúibh.
11
Glóir agus réimeas dó le saol na saol. Amen.
12
Tá scríofa agam chugaibh i mbeagán focal le cabhair Silveánas, bráthair dílis, dar liom, á thathant oraibh agus á áiteamh oraibh gurb é seo fíorghrásta Dé; cloígí leis.
13
Í siúd atá sa Bhablóin, agus a toghadh faoi mar a toghadh sibhse, beannaíonn sí daoibh, rud a dhéanann Marcas mo mhac chomh maith.
14
Beannaígí dá chéile le póg an ghrá. Síocháin daoibh uile atá i gCríost.1 Peadar 5:1
1 Peadar 5:2
1 Peadar 5:3
1 Peadar 5:4
1 Peadar 5:5
1 Peadar 5:6
1 Peadar 5:7
1 Peadar 5:8
1 Peadar 5:9
1 Peadar 5:10
1 Peadar 5:11
1 Peadar 5:12
1 Peadar 5:13
1 Peadar 5:14


1 Peadar 1 / 1Pe 1
1 Peadar 2 / 1Pe 2
1 Peadar 3 / 1Pe 3
1 Peadar 4 / 1Pe 4
1 Peadar 5 / 1Pe 5