A A A A A
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Iósua 201
Dúirt an Tiarna le Iósua:
2
«Labhair leis na hIosraelaigh agus abair leo:
3
' Ainmnígí na cathracha tearmainn ar ar labhair mé libh trí Mhaois; cathracha inar féidir le marfóir a dhéanann marú gan bheartú nó trí thaisme dídean a fháil; beidh na cathracha seo mar thearmann agaibh ón díoltach fola.
4
Ní miste don mharfóir teitheadh go dtí ceann de na cathracha seo; seasadh sé ag an mbealach isteach trí gheata na cathrach agus míníodh sé a chás do sheanóirí na háite. Tabharfaidh siad isteach sa chathair ansin é agus tabharfaidh siad áit chónaithe dó ina measc.
5
Má bhíonn an díoltach fola sa tóir air, ná tugaidís an marfóir ar láimh dó, mar gur mharaigh sé a chomharsa trí thaisme, gan aon fhaltanas a bheith aige leis roimhe sin.
6
Fanadh an marfóir sa chathair sin nó go seasa sé a thriail os comhair an chomhthionóil, go bhfaighe an t-ardsagart in oifig bás; tá cead ansin ag an marfóir filleadh ar a chathair féin agus ar a bhaile féin, ar an gcathair as ar theith sé.'»
7
Roghnaíodar Ceidis sa Ghailíl in ardáin Naftáilí, agus Seicim in ardáin Eafráim, agus Ciriat Arba (Heabrón is é sin) in ardáin Iúdá.
8
Lastall den Iordáin, lastoir sall ó Ireachó, san fhásach ar an ardchlár, roghnaíodar Beizir le treibh Reúbaen, agus Rámót Gileád le treibh Ghád, agus Golán i mBáiseán le treibh Mhanaise.
9
Sin iad na cathracha a cuireadh i leataobh do mhuintir Iosrael go léir, agus don deoraí ina chónaí ina measc, mar a bhféadfadh an marfóir tearmann a fhail, an té is é sin a mharaigh a chomharsa go ciniúnach; agus a anam a bhreith leis ón díoltach fola go seasfadh sé a thriail os comhair an chomhthionóil.Iósua 20:1

Iósua 20:2

Iósua 20:3

Iósua 20:4

Iósua 20:5

Iósua 20:6

Iósua 20:7

Iósua 20:8

Iósua 20:9Iósua 1 / Iós 1

Iósua 2 / Iós 2

Iósua 3 / Iós 3

Iósua 4 / Iós 4

Iósua 5 / Iós 5

Iósua 6 / Iós 6

Iósua 7 / Iós 7

Iósua 8 / Iós 8

Iósua 9 / Iós 9

Iósua 10 / Iós 10

Iósua 11 / Iós 11

Iósua 12 / Iós 12

Iósua 13 / Iós 13

Iósua 14 / Iós 14

Iósua 15 / Iós 15

Iósua 16 / Iós 16

Iósua 17 / Iós 17

Iósua 18 / Iós 18

Iósua 19 / Iós 19

Iósua 20 / Iós 20

Iósua 21 / Iós 21

Iósua 22 / Iós 22

Iósua 23 / Iós 23

Iósua 24 / Iós 24