A A A A A
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Séamas 41
Cad faoi deara cogaí agus cathanna a bheith in bhur measc? Nach é seo, go bhfuil bhur n-ainmhianta ag troid le chéile in bhur mbaill bheatha?
2
Santaíonn sibh rud éigin agus níl sé agaibh; maraíonn sibh agus lorgann sibh, ach ní féidir daoibh teacht air; fearann sibh cath agus cogadh, ach ní fhaigheann sibh seilbh mar nach n-iarrann sibh.
3
Iarrann sibh rud, ach ní fhaigheann sibh mar nach n-iarrann sibh go cuí, ach lena chaitheamh ar bhur n-ainmhianta.
4
A striapacha, nach bhfuil a fhios agaibh gur cuma cairdeas an tsaoil seo nó eascairdeas Dé? Dá bhrí sin an té ar mian leis a bheith ina chara ag an saol seo, déanann sé namhaid Dé de féin.
5
Nó an dóigh libh gur gan fáth a deir an scrioptúr: «Bíonn sé ag tnúth le héad leis an spiorad a chuir sé a chónaí ionainn?»
6
Ach tugann sé breis grásta, agus uime sin deir sé: «Cuireann Dia in aghaidh lucht an uabhair, ach tugann sé grásta do lucht na huirísleachta.»
7
Géilligí dá bhrí sin do Dhia; cuirigí i gcoinne an diabhail agus teithfidh sé uaibh.
8
Druidigí i gcóngar Dé agus druidfidh Dia in bhur gcóngarsa. Nígí bhur lámha, a pheacacha, agus glanaigí bhur gcroí, sibhse atá ag cogadh le bhur n-aigne.
9
Bígí go dearóil, ag gol is ag caoineadh. Bíodh bhur ngáire ina gol agaibh, agus bhur lúcháir ina gruaim.
10
Déanaigí sibh féin a ísliú os comhair an Tiarna agus ardóidh sé sibh.
11
Ná bígí ag tromaíocht ar a chéile, a bhráithre. An té a dhéanann tromaíocht ar bhráthair, nó a dhaorann a bhráthair déanann sé tromaíocht ar an dlí agus daorann sé an dlí. Ach má dhaorann tú an dlí, ní á chomhlíonadh a bhíonn tú ach á dhaoradh.
12
Níl ach aon reachtóir agus aon bhreitheamh amháin ann, agus tá cumhacht saortha agus scriosta aigesean. Ach cé hé tusa le breith a thabhairt ar do chomharsa?
13
Féachaigí anseo sibhse a deir: «Rachaimid go dtí a leithéid seo de bhaile inniu nó amárach agus caithfímid bliain ann agus beimid ag trádáil ann agus ag déanamh airgid.»
14
Níl a fhios agaibh céard a tharlóidh amárach. Céard é bhur mbeo? Níl ionaibh ach mar ghal a thaibhsíonn ar feadh tamaill bhig agus a théann ar ceal ansin.
15
In ionad a rá: «Más é toil an Tiarna é, mairfimid agus déanfaimid seo nó siúd.»
16
Ach mar atá an scéal, nach sibh atá ag maíomh le barr sotail! Is olc é gach maíomh den sórt sin.
17
An té arb eol dó céard is ceart a dhéanamh agus nach ndéanann é, is peaca dó é.Séamas 4:1

Séamas 4:2

Séamas 4:3

Séamas 4:4

Séamas 4:5

Séamas 4:6

Séamas 4:7

Séamas 4:8

Séamas 4:9

Séamas 4:10

Séamas 4:11

Séamas 4:12

Séamas 4:13

Séamas 4:14

Séamas 4:15

Séamas 4:16

Séamas 4:17Séamas 1 / Séa 1

Séamas 2 / Séa 2

Séamas 3 / Séa 3

Séamas 4 / Séa 4

Séamas 5 / Séa 5