A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

2 Tiomóid 11
Mise Pól, aspal Chríost Íosa de thoil Dé, de réir ghealltanais na beatha atá againn i gCríost Íosa.
2
Guím grásta agus trócaire agus síocháin ó Dhia an tAthair agus ónár dTiarna Críost Íosa ar mo mhac muirneach Tiomóid.
3
Gabhaim buíochas le Dia, a bhfuilim ag seirbhís dó le coinsias glan mar a dhéanadh mo shinsir romham, gach uair dá gcuimhním ort i m' urnaithe, rud a dhéanaim de lá agus d' oíche.
4
Agus nuair a chuimhním ar na deora a shil tú is fada liom go bhfeicfidh mé thú go líonfaí mo chroí le háthas.
5
Cuimhním freisin ar an gcreideamh glan sin agat. An creideamh úd a bhí ag do sheanmháthair Laoise romhat agus ag do mháthair Eunaícé, táim cinnte go bhfuil sé agatsa chomh maith.
6
Sin é an fáth a bhfuilim á chur i gcuimhne duit tabhartas Dé a athmhúscailt, an tabhartas úd a fuair tú nuair a chuir mise mo lámha ort.
7
An spiorad a thug Dia dúinn ní spiorad na meatachta é ach spiorad na fearúlachta agus an ghrá agus an fhéinsmachta.
8
Ná bíodh aon náire ort, dá bhrí sin, fianaise a thabhairt ar ár dTiarna agus ná bíodh aon náire ort fúmsa atá i mo phríosúnach ar a shon. Ní hea, ach fulaingse cruatan liom ar son an dea-scéil as ucht an chumais atá faighte agat ó Dhia.
9
Mar is é Dia a shlánaigh sinn agus a ghlaoigh orainn le naomhghlao, agus ní de bharr aon ní dá ndearnamarna é ach de bharr a thola agus a ghrásta féin. Bhí an grásta seo tugtha dúinn i gCríost Íosa ó thús aimsire
10
ach is anois beag a foilsíodh é trí thaibhsiú ar slánaitheora Críost Íosa. Chuir seisean an bás ar neamhní agus thug chun solais an bheatha agus an neamhbhásmhaireacht trí bhíthin an dea-scéil.
11
Agus táimse ceaptha i mo fhógróir agus i m' aspal agus i mo theagascóir ar an dea-scéal sin.
12
Sin é an fáth a bhfuil na nithe seo le fulaingt agam; ach ní náir liom iad mar go bhfuil a fhios agam cé air a bhfuil mo sheasamh: agus táim cinnte de go bhfuil ar a chumas an taisce a d' fhág sé faoi mo chúram a ghardáil go dtí an lá úd.
13
An teagasc folláin a chuala tú uaimse, coimeád agat mar threoir é agus lean den chreideamh agus den ghrá atá agat i gCríost Íosa.
14
An taisce luachmhar atá faoi do chúram, cosáin é le cabhair an Spioraid Naoimh a chónaíonn ionainn.
15
Tá a fhios agat é seo, gur thréig a bhfuil san Áise mé, agus Figealas agus Hearmaganaes san áireamh.
16
Go ndéana an Tiarna trócaire ar theaghlach Onaesaforas, mar is minic a chuir sé misneach ionam, agus in ionad aon náire a bheith air faoi mé bheith i bpríosún,
17
is amhlaidh nuair a bhí sé sa Róimh, a chuaigh sé ar mo lorg go dícheallach nó gur aimsigh sé mé.
18
Sea, go ndeonaí an Tiarna go bhfaighidh sé trócaire ón Tiarna an lá úd agus is fearr a fhios agatsa na agam féin méid an fhreastail a rinne sé orm in Eifeasas.2 Tiomóid 1:1
2 Tiomóid 1:2
2 Tiomóid 1:3
2 Tiomóid 1:4
2 Tiomóid 1:5
2 Tiomóid 1:6
2 Tiomóid 1:7
2 Tiomóid 1:8
2 Tiomóid 1:9
2 Tiomóid 1:10
2 Tiomóid 1:11
2 Tiomóid 1:12
2 Tiomóid 1:13
2 Tiomóid 1:14
2 Tiomóid 1:15
2 Tiomóid 1:16
2 Tiomóid 1:17
2 Tiomóid 1:18


2 Tiomóid 1 / 2Tio 1
2 Tiomóid 2 / 2Tio 2
2 Tiomóid 3 / 2Tio 3
2 Tiomóid 4 / 2Tio 4