A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

2 Teasalónaigh 21
Maidir le téarnamh ár dTiarna Íosa Críost agus lenár mbailiú le chéile ina airicis, impímid oraibh, a bhráithre,
2
gan bheith suaite go héasca in bhur n-aigne ná scéin a ghlacadh ó spiorad nó ó scéal nó litir a cuireadh síos domsa, mar dhea go bhfuil lá an Tiarna tagtha cheana féin.
3
Ná mealladh aon duine sibh ar aon tsli, mar ní foláir don cheannairc teacht ar dtús, agus ní foláir d' fhear an oilc é féin a nochtadh is é sin mac an léirscriosta,
4
an t-áibhirseoir a ardaíonn é féin os cionn gach neach atá in ainm bheith ina Dhia nó ina dhíol ómóis, go dtí go suíonn sé faoi i dteampall Dé agus é a mhaíomh gur Dia é féin.
5
Nach cuimhin libh mé á rá sin libh agus mé fós in bhur measc?
6
Agus tá a fhios agaibh anois cad atá á choinneáil gan a nochtadh nó go mbeidh a ionú ann.
7
Tá cumhacht dhiamhair an oilc ag obair cheana féin agus gan í ach ag fanacht go dtógfar as an tslí an té úd atá á cosc.
8
Agus ansin taispeánfaidh an mac mallachta é féin, ach déanfaidh an Tiarna Íosa é a bhascadh le hanáil a bhéil agus díothóidh é le niamhracht a theachta.
9
Faoi mar is dual do ghníomhaireacht Shátain, tiocfaidh [an mac mallachta] faoi lánchumhacht, le comharthaí agus le fearta bréige,
10
agus le teann urchóide cuirfidh sé cluain orthu siúd atá ar bhealach a n-aimhleasa, de bhrí nach nglacfaidís leis an ngrá don fhírinne a chuirfeadh ar láimh shábháilte iad.
11
Agus sin é an fáth a gcuireann Dia an mearbhall ag obair orthu sa tslí go gcreideann siad an t-éitheach.
12
Dá réir sin, gach duine acu nár ghéill don fhírinne ach gurb é an t-olc is áil leis, daorfar é.
13
Tá sé d' fhiacha orainne bheith ag gabháil buíochais le Dia gan stad mar gheall oraibh, a bhráithre, a bhfuil gnaoi an Tiarna oraibh, de bhrí gur roghnaigh Dia ó thús sibh chun go slánófaí sibh trí naomhú ón Spiorad agus trí chreidiúint san fhírinne.
14
Is é fáth ar ghlaoigh sé oraibh tríd an dea-scéal seo againne, chun go mbainfeadh sibh amach daoibh féin glóir ár dTiarna Íosa Críost.
15
Seasaigí an fód go daingean dá bhrí sin, a bhráithre, agus coinnigí an teagasc a d' fhoghlaim sibh uainne le briathar béil nó trí bhíthin litreach.
16
Agus go gcuire Íosa Críost féin ár dTiarna agus Dia ár nAthair, a thug grá dúinn agus a bhronn orainn in aisce sólás síoraí agus dóchas daingean,
17
go gcuire siad sólás croí oraibh agus go dtreisí siad libh i ngach gníomh agus briathar fónta.2 Teasalónaigh 2:1

2 Teasalónaigh 2:2

2 Teasalónaigh 2:3

2 Teasalónaigh 2:4

2 Teasalónaigh 2:5

2 Teasalónaigh 2:6

2 Teasalónaigh 2:7

2 Teasalónaigh 2:8

2 Teasalónaigh 2:9

2 Teasalónaigh 2:10

2 Teasalónaigh 2:11

2 Teasalónaigh 2:12

2 Teasalónaigh 2:13

2 Teasalónaigh 2:14

2 Teasalónaigh 2:15

2 Teasalónaigh 2:16

2 Teasalónaigh 2:172 Teasalónaigh 1 / 2Te 1

2 Teasalónaigh 2 / 2Te 2

2 Teasalónaigh 3 / 2Te 3