A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Galataigh 61
A bhráithre, má bheirtear ar dhuine ag déanamh rud éigin as an tslí, sibhse a bhfuil an Spiorad agaibh, déanaigí é a cheartú go mín réidh agus féach chugat féin nach gcuirfear an cathú ort féin leis.
2
Déanaigí ualaí a chéile a iompar agus sa tslí sin beidh sibh ag comhlíonadh dlí Chríost.
3
Nuair is dóigh le duine gan aird gur mór le rá é féin, is á mhealladh féin atá sé.
4
Déanadh gach duine a shaothar féin a thástáil, agus ansin beidh rud éigin dá chuid féin amháin aige le maíomh as in ionad cuid duine eile.
5
Mar beidh a ultach féin le hiompar ag cách.
6
An duine a bhíonn ag foghlaim an chreidimh, roinneadh sé a chuid maoine ar a oide múinte.
7
Ná bíodh aon dul amú oraibh: ní féidir bob a bhualadh ar Dhia. Mar a chuireann duine an síol is ea a bhainfidh sé an fómhar.
8
An té a chuireann síol i ngort na colainne bainfidh sé fómhar an mhillte, ach an té a chuireann síol i ngort an Spioraid, bainfidh sé fómhar na beatha síoraí.
9
Ná bímis cortha choíche den mhaith a dhéanamh; má leanaimid de gan staonadh bainfimid an fómhar in am is i dtráth.
10
Fad atá an deis againn, mar sin, déanaimis an mhaith do chách agus go háirithe do líon tí an chreidimh.
11
Féachaigí na litreacha móra seo ina bhfuilim ag scríobh chugaibh le mo láimh féin.
12
Na daoine seo atá ag brú an timpeallghearrtha oraibh, is iadsan ar mhaith leo bheith taibhseach sa cholainn agus gan d' aidhm acu ach go n-éalóidís ó ghéarleanúint mar gheall ar chrois Chríost.
13
Fiú amháin na daoine a ndéantar timpeallghearradh orthu, ní choimeádann siad féin an dlí, ach is maith leo sibhse a bheith timpeallghearrtha d' fhonn is go mbeidís ag maíomh as bhur gcolainn.
14
Nár lige Dia go ndéanfainnse maíomh as rud ar bith ach amháin as crois ár dTiarna Íosa Críost, an chros trína bhfuilimse céasta i dtaca leis an saol agus trína bhfuil an saol céasta i dtaca liom.
15
Is cuma timpeallghearradh, nó gan timpeallghearradh, ach cruthú as an nua.
16
Síocháin agus trócaire ar an uile dhuine a leanann an prionsabal seo agus ar Iosrael Dé.
17
Ná bíodh aon duine do mo bhuaireamh as seo amach, mar tá marcanna ár dTiarna Íosa Críost ar mo chorp agam.
18
Go raibh grásta ar dTiarna Íosa Críost agaibh, a bhráithre. Amen.Galataigh 6:1
Galataigh 6:2
Galataigh 6:3
Galataigh 6:4
Galataigh 6:5
Galataigh 6:6
Galataigh 6:7
Galataigh 6:8
Galataigh 6:9
Galataigh 6:10
Galataigh 6:11
Galataigh 6:12
Galataigh 6:13
Galataigh 6:14
Galataigh 6:15
Galataigh 6:16
Galataigh 6:17
Galataigh 6:18


Galataigh 1 / Gal 1
Galataigh 2 / Gal 2
Galataigh 3 / Gal 3
Galataigh 4 / Gal 4
Galataigh 5 / Gal 5
Galataigh 6 / Gal 6