A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Lúcás 171
Dúirt sé lena dheisceabail: «Ní féidir gan na scannail a theacht, ach is mairg don té trína dtagann siad;
2
b' é a leas go gcrochfaí cloch mhuillinn faoina mhuineál agus é theilgean san fharraige níos túisce ná thabharfadh sé scannal d' aon duine amháin de na daoine beaga seo.
3
Aire daoibh! Má pheacaíonn do bhráthair, tabhair casaoid dó, agus má bhíonn aithreachas air, maith dó.
4
Agus má pheacaíonn sé i d' aghaidh seacht n-uaire sa lá agus go n-iompóidh sé chugat seacht n-uaire, ag rá: 'Tá aithreachas orm', maith dó.»
5
Dúirt na haspail leis an Tiarna: «Méadaigh an creideamh againn.»
6
Ach dúirt an Tiarna: «Dá mbeadh oiread ghráinne an tsíl mhustaird de chreideamh agaibh, déarfadh sibh leis an gcrann maoildeirge seo: 'Baintear as do fhréamhacha tú, agus déan tú féin a phlandáil san fharraige!' agus dhéanfadh sé rud oraibh.
7
«Cé agaibh a mbíonn seirbhíseach aige ag treabhadh nó ag aoireacht, a déarfaidh leis nuair a thagann sé isteach ón ngort: 'Tar anois agus buail fút ag bord'?
8
Ina ionad sin, nach é a déarfaidh sé leis: 'Réitigh rud chun dinnéir dom, fáisc crios fút féin agus freastail orm, nó go mbeidh ite agus ólta agam, agus ansin déanfaidh tú féin ithe agus ól'?
9
An ea go mbíonn sé faoi chomaoin ag an seirbhíseach de chionn go ndearna seisean a raibh ordaithe?
10
Amhlaidh sin daoibhse; nuair a bhíonn gach a raibh ordaithe daoibh déanta agaibh, abraigí: 'Is seirbhísigh gan aird sinn: níl déanta againn ach an méid a bhí d' fhiacha orainn a dhéanamh.'»
11
Ansin, sa tslí dó go Iarúsailéim, ghabh sé feadh na teorann idir an tSamáir agus an Ghailíl;
12
agus le linn dó bheith ag dul isteach i mbaile áirithe, tháinig faoina dhéin deichniúr lobhar. Stad siad tamall uaidh,
13
agus labhair siad go hard á rá: «A Íosa, a Mháistir, bíodh trua agat dúinn!»
14
Ar a fheiceáil sin dó, dúirt sé leo: «Imígí agus taispeánaigí sibh féin do na sagairt.» Agus ag dul ann dóibh, glanadh iad.
15
Ach ar a fheiceáil do dhuine acu go raibh sé leigheasta, tháinig sé ar ais agus é ag tabhairt glóire do Dhia de ghlór ard,
16
agus chaith é féin ar a bhéal ag cosa Íosa ag tabhairt buíochais dó. Agus ba Shamárach eisean.
17
Labhair Íosa agus dúirt: «Nár glanadh an deichniúr? Agus an naonúr eile, cá bhfuil siad?
18
An ea nach raibh aon duine le fáil a thiocfadh ar ais ag tabhairt glóire do Dhia ach an coimhthíoch seo amháin?»
19
Agus dúirt sé leis: «Éirigh agus imigh leat; shlánaigh do chreideamh tú.»
20
Nuair a d' fhiafraigh na Fairisínigh de cén uair a bheadh ríocht Dé ag teacht, dúirt sé leo á bhfreagairt: «Ríocht Dé, ní amhlaidh a bhraitear ag teacht í,
21
ná ní amhlaidh a déarfar: 'Féach, tá sí anseo'; nó: 'Tá sí ansiúd'; óir bíodh a fhios agaibh go bhfuil ríocht Dé in bhur lár.»
22
Dúirt sé fós leis na deisceabail: «Tiocfaidh an t-am ar mian libh aon lá amháin a fheiceáil de laethanta Mhac an Duine, agus ní fheicfidh sibh é.
23
Beifear á rá libh: 'Féach, tá sé ansiúd'; nó: 'Féach, tá sé anseo!' Ná téigí ann: ná bígí ar a thóir.
24
De bhrí, ar nós mar a scinneann an splanc ó thaobh den chruinne ina lasair go dtí an taobh eile, is amhlaidh sin a bheidh Mac an Duine ina lá féin.
25
Ar dtús, áfach, ní foláir dó mórán a fhulaingt agus an diúltú a fháil ón nglúin seo.
26
Agus amhail mar a bhí i laethanta Naoi, is amhlaidh sin freisin a bheidh i laethanta Mhac an Duine;
27
bhí siad ag ithe, bhí siad ag ól, bhí siad ag gabháil fear céile nó ban céile, go dtí an lá a ndeachaigh Naoi san áirc; agus tháinig an díle gur thug an bás dóibh uile.
28
Mar an gcéanna, amhail mar a bhí i laethanta Lót: bhí siad ag ithe, bhí siad ag ól, bhí siad ag ceannach, bhí siad ag díol, bhí siad ag plandáil, bhí siad ag tógáil;
29
ach an lá ar imigh Lót amach as Sodom, fearadh tine agus ruibh ó Dhia as an spéir gur thug an bás dóibh uile.
30
Sa chaoi chéanna a bheidh, an lá a bhfuil Mac an Duine le foilsiú.
31
An lá sin, an té a bheidh ar bharr an tí agus a urra tí sa teach, ná téadh sé síos chun é a bhreith leis, agus mar an gcéanna an té a bheidh sa ghort, ná casadh sé ar ais.
32
Cuimhnígí ar mhnaoi Lót!
33
Cibé a iarrfaidh a anam a choinneáil slán, caillfidh sé é, agus cibé a chaillfidh é, déanfaidh sé é tharrtháil.
34
Deirim libh, beidh beirt fhear in aon leaba an oíche sin; tógfar duine acu agus fágfar an duine eile.
35
Beidh beirt bhan ag meilt in éineacht; tógfar bean acu ach fágfar an bhean eile.
36
(Beidh beirt sa ghort; tógfar duine acu, ach fágfar an duine eile.)»
37
Dúirt siad leis á fhreagairt: «Cén áit, a Thiarna?» Dúirt sé leo: «Mar a mbíonn an corpán, is ann freisin a bheidh na badhbha cruinnithe le chéile.»Lúcás 17:1

Lúcás 17:2

Lúcás 17:3

Lúcás 17:4

Lúcás 17:5

Lúcás 17:6

Lúcás 17:7

Lúcás 17:8

Lúcás 17:9

Lúcás 17:10

Lúcás 17:11

Lúcás 17:12

Lúcás 17:13

Lúcás 17:14

Lúcás 17:15

Lúcás 17:16

Lúcás 17:17

Lúcás 17:18

Lúcás 17:19

Lúcás 17:20

Lúcás 17:21

Lúcás 17:22

Lúcás 17:23

Lúcás 17:24

Lúcás 17:25

Lúcás 17:26

Lúcás 17:27

Lúcás 17:28

Lúcás 17:29

Lúcás 17:30

Lúcás 17:31

Lúcás 17:32

Lúcás 17:33

Lúcás 17:34

Lúcás 17:35

Lúcás 17:36

Lúcás 17:37Lúcás 1 / Lúc 1

Lúcás 2 / Lúc 2

Lúcás 3 / Lúc 3

Lúcás 4 / Lúc 4

Lúcás 5 / Lúc 5

Lúcás 6 / Lúc 6

Lúcás 7 / Lúc 7

Lúcás 8 / Lúc 8

Lúcás 9 / Lúc 9

Lúcás 10 / Lúc 10

Lúcás 11 / Lúc 11

Lúcás 12 / Lúc 12

Lúcás 13 / Lúc 13

Lúcás 14 / Lúc 14

Lúcás 15 / Lúc 15

Lúcás 16 / Lúc 16

Lúcás 17 / Lúc 17

Lúcás 18 / Lúc 18

Lúcás 19 / Lúc 19

Lúcás 20 / Lúc 20

Lúcás 21 / Lúc 21

Lúcás 22 / Lúc 22

Lúcás 23 / Lúc 23

Lúcás 24 / Lúc 24