A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Marcas 161
Nuair a bhí an tsabóid thart, cheannaigh Máire Mhaigdiléana, Máire máthair Shéamais, agus Salómae, spíosraí chun dul agus é a ungadh.
2
Agus an-mhoch ar an gcéad lá den tseachtain, agus an ghrian ina suí, tháinig siad go dtí an tuama.
3
Agus bhí siad á rá le chéile: «Cé a iompóidh an chloch siar dúinn ó bhéal an tuama?»
4
Ach nuair a d' fhéach siad, chonaic siad go raibh an chloch iompaithe siar. Bhí sí an-mhór.
5
Agus nuair a chuaigh siad isteach sa tuama, chonaic siad an fear óg ina shuí ar dheis agus éide gheal air, agus tháinig scéin orthu.
6
Ach dúirt sé leo: «Ná bíodh scéin oraibh. Íosa an Nazairéanach, an té a céasadh, atá sibh a lorg. D' éirigh sé. Níl sé anseo. Féach an áit inar chuir siad é.
7
Ach imígí agus abraigí lena dheisceabail agus le Peadar: 'Tá sé ag dul romhaibh don Ghailíl; ansiúd a fheicfidh sibh é faoi mar a dúirt sé libh.'»
8
Tháinig na mná amach agus theith siad ón tuama mar ghabh scanradh agus uamhan iad. Agus ní dúirt siad aon ní le haon duine; óir bhí eagla orthu.
9
Tar éis aiséirí dó maidin an chéad lae den tseachtain, thaispeáin sé é féin ar dtús do Mháire Mhaigdiléana, an bhean as ar chaith sé seacht ndeamhain amach.
10
D' imigh sise agus d' inis sí é don mhuintir a bhíodh in éineacht leis, agus iadsan ag caoi agus ag gol.
11
Ach nuair a chuala siadsan go raibh sé beo, agus go raibh sé feicthe aici, níor chreid siad.
12
Ina dhiaidh sin thaispeáin sé é féin, i riocht eile, do bheirt acu agus iad ar an tslí ag gabháil amach faoin tuath.
13
Tháinig siadsan ar ais agus d' inis don chuid eile é, ach ní mó ná sin a chreid siad iadsan.
14
Níos déanaí, thaispeáin sé é féin don aonar déag agus iad ag bord, agus d' athchas sé leo a ndíchreideamh agus stuacacht a gcroí, mar nár chreid siad an mhuintir a chonaic é aiséirithe.
15
Agus dúirt sé leo: «Imígí faoin domhan uile agus fógraígí an soiscéal don chruthaíocht uile.
16
An té a chreidfidh agus a bhaistfear, slánófar é; ach an té nach gcreidfidh, daorfar é.
17
«Agus leanfaidh na comharthaí seo an dream a chreideann: caithfidh siad deamhain amach i m' ainmse, labhróidh siad i dteangacha nua;
18
tógfaidh siad nathracha ina lámha, agus má ólann siad aon deoch mharfach, ní dhéanfaidh sí díobháil dóíbh; leagfaidh siad a lámha ar easláin, agus beidh siad ar fónamh.»
19
Tar éis dó labhairt leo, dá bhrí sin, tógadh an Tiarna Íosa suas ar neamh, agus chuaigh sé chun suite ar dheasláimh Dé.
20
Ach iad siúd, d' imigh siad leo agus chraobhscaoil siad i ngach áit, agus chabhraigh an Tiarna leo ag neartú an bhriathair leis na comharthaí a lean é.Marcas 16:1

Marcas 16:2

Marcas 16:3

Marcas 16:4

Marcas 16:5

Marcas 16:6

Marcas 16:7

Marcas 16:8

Marcas 16:9

Marcas 16:10

Marcas 16:11

Marcas 16:12

Marcas 16:13

Marcas 16:14

Marcas 16:15

Marcas 16:16

Marcas 16:17

Marcas 16:18

Marcas 16:19

Marcas 16:20Marcas 1 / Mar 1

Marcas 2 / Mar 2

Marcas 3 / Mar 3

Marcas 4 / Mar 4

Marcas 5 / Mar 5

Marcas 6 / Mar 6

Marcas 7 / Mar 7

Marcas 8 / Mar 8

Marcas 9 / Mar 9

Marcas 10 / Mar 10

Marcas 11 / Mar 11

Marcas 12 / Mar 12

Marcas 13 / Mar 13

Marcas 14 / Mar 14

Marcas 15 / Mar 15

Marcas 16 / Mar 16