A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Matha 11
Leabhar ghinealach Íosa Críost, mac Dháiví, mac Abrahám.
2
Ghin Abrahám Íosác; ghin Íosác Iacób; ghin Iacób Iúdá agus a dheartháireacha;
3
ghin Iúdá Fearas agus Zára ó Thámár; ghin Fearas Easróm; ghin Easróm Áram;
4
ghin Áram Aimineadab; ghin Aimineadab Náiseon; ghin Náiseon Salmón;
5
ghin Salmón Boaz ó Ráchab; ghin Boaz Ióibeid ó Rút; ghin Ióibeid Iseái;
6
ghin Iseái Dáiví rí. Ghin Dáiví Solamh ó bhean Úirías;
7
ghin Solamh Róbóam; ghin Róbóam Aibiá; ghin Aibiá Ásaf;
8
ghin Ásaf Iósáfat; ghin Iósáfat Iórám; ghin Iórám Ózáias;
9
ghin Ózáias Iótám; ghin Iótám Áchaz; ghin Áchaz Eizichias;
10
ghin Eizichias Manasaes; ghin Manasaes Amós; ghin Amós Iósáias;
11
ghin Iósáias Iachónáias agus a dheartháireacha le linn bhroid na Bablóine.
12
Tar éis bhroid na Bablóine, ghin Iachónáias Salaitiéil; ghin Salaitiéil Zoróbaibeil;
13
ghin Zoróbaibeil Aibiúd; ghin Aibiúd Eiliáicím; ghin Eiliáicím Azór;
14
ghin Azór Sadóc; ghin Sadóc Aichím; ghin Aichím Eiliúd;
15
ghin Eiliúd Eiliazar; ghin Eiliazar Matan; ghin Matan Iacób;
16
ghin Iacób Iósaef, fear céile Mhuire ónar rugadh Íosa ar a dtugtar Críost.
17
A bhfuil de ghlúine ann dá bhrí sin: ó Abrahám go dtí Dáiví, ceithre glúine déag; ó Dháiví go dtí broid na Bablóine, ceithre glúine déag; agus ó bhroid na Bablóine go dtí Críost, ceithre glúine déag.
18
a Rugadh ó Mhuire Ógh
19
Ba dhuine cóir a fear céile Iósaef, ach níorbh áil leis go dtabharfaí míchlú di, agus chinn sé í a scaoileadh uaidh os íseal.
20
Ag machnamh ar an méid sin dó, áfach, thaispeáin aingeal ón Tiarna é féin do i mbrionglóid agus dúirt: «A Iósaef, a mhic Dháiví, ná bíodh eagla ort do bhean chéile Muire a thabhairt abhaile leat, óir, an leanbh atá gafa aici, is ón Spiorad Naomh é.
21
Béarfaidh sí mac, agus tabharfaidh tú Íosa mar ainm air, óir slánóidh sé a phobal óna bpeacaí.»
22
Thit an méid sin go léir amach chun go gcomhlíonfaí a ndúirt an Tiarna tríd an bhfáidh:
23
«Beidh an mhaighdean torrach agus béarfaidh sí mac agus tabharfar Imeánuéil mar ainm air,» ainm a chiallaíonn: Tá Dia linn.
24
24a Dhúisigh Iósaef agus d' éirigh, agus rinne mar d' ordaigh aingeal an Tiarna dó: a bhean a thabhairt abhaile leis.
25
24b Ach ní raibh cuid aige di nó gur rug sí mac, agus thug sé Íosa mar ainm air.Matha 1:1

Matha 1:2

Matha 1:3

Matha 1:4

Matha 1:5

Matha 1:6

Matha 1:7

Matha 1:8

Matha 1:9

Matha 1:10

Matha 1:11

Matha 1:12

Matha 1:13

Matha 1:14

Matha 1:15

Matha 1:16

Matha 1:17

Matha 1:18

Matha 1:19

Matha 1:20

Matha 1:21

Matha 1:22

Matha 1:23

Matha 1:24

Matha 1:25Matha 1 / Mat 1

Matha 2 / Mat 2

Matha 3 / Mat 3

Matha 4 / Mat 4

Matha 5 / Mat 5

Matha 6 / Mat 6

Matha 7 / Mat 7

Matha 8 / Mat 8

Matha 9 / Mat 9

Matha 10 / Mat 10

Matha 11 / Mat 11

Matha 12 / Mat 12

Matha 13 / Mat 13

Matha 14 / Mat 14

Matha 15 / Mat 15

Matha 16 / Mat 16

Matha 17 / Mat 17

Matha 18 / Mat 18

Matha 19 / Mat 19

Matha 20 / Mat 20

Matha 21 / Mat 21

Matha 22 / Mat 22

Matha 23 / Mat 23

Matha 24 / Mat 24

Matha 25 / Mat 25

Matha 26 / Mat 26

Matha 27 / Mat 27

Matha 28 / Mat 28