A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Uimhreacha 201
An chéad mhí tháinig clann Iosrael, an comhthionól go léir, isteach i bhfásach Zin. Chuir na daoine fúthu i gCáidéis. Ansiúd a fuair Miriám bás agus a adhlacadh í.
2
Ní raibh uisce ann don chomhthionól, agus chuireadar go léir le chéile in aghaidh Mhaois agus Árón.
3
Thug an pobal a ndúshlán faoi Mhaois: «Uch gan sinn a fháil bháis,» ar siad, «mar a fuair ár mbráithre bás i láthair an Tiarna!
4
Cad ab áil libh ag tabhairt comhthionól an Tiarna amach san fhásach seo, díreach d' fhonn go bhfaighimís bás anseo sinn féin agus ár n-eallach?
5
Cén fáth ar sheol sibh amach as an Éigipt sinn le teacht chun na háite danartha seo? Ní aon áit é d' arbhar, ná do fhigí, do fhíniúna ná do phomagránaití agus níl aon uisce le hól ann.»
6
Ansin d' imigh Maois agus Árón ón gcomhthionól agus tháinig go doras Bhoth na Teagmhála. Chaitheadar iad féin ar a mbéal agus ar a bhfiacla ar an talamh, agus thaispeáin gloir an Tiarna í féin dóibh.
7
Labhair an Tiarna le Maois agus dúirt:
8
«Tóg an tslat agus cruinnigh an pobal, tú féin agus do dheartháir Árón, agus ansin os comhair a súl, ordaígí don charraig a huisce a thabhairt uaithi. Cuirfidh tú uisce ag sní as an gcarraig dóibh agus tabharfaidh tú deoch don chomhthionól agus dá eallach.»
9
Thóg Maois an chraobh ó láthair an Tiarna mar a d' ordaigh sé dó.
10
Ansin ghair Maois agus Árón an comhthionól le chéile os comhair na carraige agus dúirt leo: «Éistigí anois a lucht na ceannairce! An dtabharfaimid uisce ina shruth as an gcarraig seo daoibh?»
11
D' ardaigh Maois a lámh agus bhuail sé an charraig faoi dhó leis an tslat, agus tháinig uisce amach ina thuile agus d' ól an comhthionól agus a n-eallach deoch.
12
Ansin dúirt an Tiarna le Maois agus le hÁrón: «De bhrí nár chreid sibh go bhféadfainn mé féin a naomhú os comhair súile chlann Iosrael, ní threoróidh sibh an pobal seo isteach sa tír atá á thabhairt agam dóibh.»
13
Sin iad uiscí Mhiríbeá (Conspóide) mar a raibh clann Iosrael ag conspóid leis an Tiarna agus gur thaispeáin sé gur naofa é ina measc.
14
Sheol Maois teachtairí ó Cháidéis: «Do rí Eadóm. Teachtaireacht ó do bhráthair Iosrael. Is maith is eol duit an cruatan go léir a luigh orainn;
15
chuaigh ár sinsir síos go dtí an Éigipt agus d' fhanamar ann tamall fada. Ach thug na hÉigiptigh drochíde orainn mar a thugadar ar ár sinsir.
16
Ghlaomar chun an Tiarna; d' éist sé linn agus chuir sé aingeal chugainn chun sinn a thabhairt amach as an Éigipt. Táimid anois i gCáidéis, cathair ar imeall do chríche.
17
Lig dúinn gabháil trí do thír. Ní rachaimid trí ghort ná trí fhíonghort, ná ní ólfaimid uisce as tobar. Tabharfaimid bóthar an rí orainn féin gan casadh ar dheis ná ar chlé go dtí go mbeimid imithe thar do theorainneacha.»
18
Ach d' fhreagair Eadóm é: «Ná gabh trí mo chríochasa nó tiocfaidh mé amach chun tú a ionsaí.»
19
Dúirt clann Iosrael leis: «An bóthar mór a gheobhfaimid; má ólaimid aon chuid de d' uisce, mise féin nó m' eallach, díolfaidh mé as. Lig dom gabháil tríd an tír de chois, sin uile.»
20
D' fhreagair Eadóm: «Ní dhéanfaidh sibh,» agus tháinig Eadóm amach ina n-aghaidh le slua mór agus le tréan-neart.
21
Dhiúltaigh Eadóm cead slí trína chríocha d' Iosrael, ar an gcuma sin, agus chas Iosrael i leataobh uaidh.
22
Chuireadar chun bothair ó Cháidéis agus tháinig comhthionól chlann Iosrael go léir go Sliabh Hor.
23
Labhair an Tiarna le Maois agus le hÁrón ag Sliabh Hor ar theorainn chríocha Eadóm.
24
«Ní foláir,» ar sé, «Árón a chruinniú chun a mhuintire; óir níl sé le dul isteach sa tír a thug mé do chlann Iosrael, óir rinne sibh ceannairc i m' aghaidh ag uiscí Mhiríbeá.
25
Beir leat Árón agus a mhac Eileázár agus tabhair suas go Sliabh Hor iad.
26
Ansin bain a éidí d' Árón agus cuir ar a mhac Eileázár iad; cruinneofar Árón chun a mhuintire agus gheobhaidh sé bás ansiúd.»
27
Rinne Maois mar a d' ordaigh an Tiarna. Chuadar suas go Sliabh Hor i radharc an chomhthionóil uile.
28
Bhain Maois a éidí d' Árón agus chuir ar Eileázár a mhac iad. Agus fuair Árón bás ansiúd ar bharr an tsléibhe. Ansin tháinig Maois agus Eileázár anuas ón sliabh.
29
Nuair a chonaic an comhthionól go léir go raibh Árón tar éis bháis, chaoin teaghlach Iosrael Árón ar feadh deich lá fichead.Uimhreacha 20:1

Uimhreacha 20:2

Uimhreacha 20:3

Uimhreacha 20:4

Uimhreacha 20:5

Uimhreacha 20:6

Uimhreacha 20:7

Uimhreacha 20:8

Uimhreacha 20:9

Uimhreacha 20:10

Uimhreacha 20:11

Uimhreacha 20:12

Uimhreacha 20:13

Uimhreacha 20:14

Uimhreacha 20:15

Uimhreacha 20:16

Uimhreacha 20:17

Uimhreacha 20:18

Uimhreacha 20:19

Uimhreacha 20:20

Uimhreacha 20:21

Uimhreacha 20:22

Uimhreacha 20:23

Uimhreacha 20:24

Uimhreacha 20:25

Uimhreacha 20:26

Uimhreacha 20:27

Uimhreacha 20:28

Uimhreacha 20:29Uimhreacha 1 / Uim 1

Uimhreacha 2 / Uim 2

Uimhreacha 3 / Uim 3

Uimhreacha 4 / Uim 4

Uimhreacha 5 / Uim 5

Uimhreacha 6 / Uim 6

Uimhreacha 7 / Uim 7

Uimhreacha 8 / Uim 8

Uimhreacha 9 / Uim 9

Uimhreacha 10 / Uim 10

Uimhreacha 11 / Uim 11

Uimhreacha 12 / Uim 12

Uimhreacha 13 / Uim 13

Uimhreacha 14 / Uim 14

Uimhreacha 15 / Uim 15

Uimhreacha 16 / Uim 16

Uimhreacha 17 / Uim 17

Uimhreacha 18 / Uim 18

Uimhreacha 19 / Uim 19

Uimhreacha 20 / Uim 20

Uimhreacha 21 / Uim 21

Uimhreacha 22 / Uim 22

Uimhreacha 23 / Uim 23

Uimhreacha 24 / Uim 24

Uimhreacha 25 / Uim 25

Uimhreacha 26 / Uim 26

Uimhreacha 27 / Uim 27

Uimhreacha 28 / Uim 28

Uimhreacha 29 / Uim 29

Uimhreacha 30 / Uim 30

Uimhreacha 31 / Uim 31

Uimhreacha 32 / Uim 32

Uimhreacha 33 / Uim 33

Uimhreacha 34 / Uim 34

Uimhreacha 35 / Uim 35

Uimhreacha 36 / Uim 36