A A A A A
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Míocá 5

1
[Gearr thú féin anois, a iníon chogúil] táthar tar éis léigear a chur orainn agus breitheamh Iosrael a bhualadh sa leiceann le slat. 4:14
2
1 Ach tusa, a Bheithil Eafrátá bíodh gur beag thú i measc chlanna Iúdá is asatsa a thiocfaidh chugam an té a bheidh ina cheann urra ar Iosrael, an té a dtéann a shinsearacht na cianta siar go dtí an t-am fadó.
3
2 Sin é an fáth a dtréigfidh Dia iad go dtí go mbéarfar mac di siúd, a bhfuil tinneas clainne uirthi, ansin fillfidh iarmhar a bhráithre ar chlann Iosrael.
4
3 Seasfaidh sé go daingean agus beathóidh sé a thréad trí chumhacht an Tiarna agus le mórgacht ainm an Tiarna, a Dhia. Mairfidh siad go slán sábháilte mar leathnóidh a chumhacht amach ansin go críocha na cruinne.
5
4 Beidh sé féin ina údar síochána; nuair a thiocfaidh an Asaír isteach inár dtír, nuair a chuirfidh siad cos laistigh dár gcríocha, músclóimid seachtar aoire agus ochtar taoiseach ina gcoinne.
6
5 Smachtóidh siad tír na hAsaíre le claíomh agus dúiche Niomrod le treise lainne. Fuasclóidh sé sinn ón Asaír má thagann siad isteach inár dtír, fiú má chuireann siad cos laistigh dár gcríocha.
7
Agus beidh fuílleach Iacóib i measc a lán náisiún mar a bheadh an drúcht a thagann ón Tiarna nó mar bhraonta báistí ar an bhféar glas. Ní chuirfidh siad a muinín as aon fhear; ní bheidh siad ag tnúth le cabhair ó mhuintir an tsaoil seo. 6
8
7 Beidh fuílleach Iacóib i measc a lán náisiún (i measc a lán pobal), mar leon i measc ainmhithe na foraoise nó mar liopard i measc tréada caorach. Nuair a théann sé thart gabhann sé de chosa ina chreach agus stróiceann sé as a chéile í agus ní sciobfar uaidh í go deo.
9
8 Ardóidh tú do lámha ín aghaidh d' eascairde agus díothófar do naimhde go léir.
10
An lá sin a deir an Tiarna dísceoidh mé na capaill atá agat agus scriosfaidh mé do chuid carbad. 9
11
10 Scartálfaidh mé bailte do thíre agus leagfaidh mé do dhúnta uile.
12
11 Bainfidh mé do chuid orthanna as do láimh agus ní bheidh aon draoi agat feasta.
13
12 Millfidh mé na híola agus na liagáin atá agat agus ní dhéanfaidh tú sléachtadh níos mó do dhéantús do lámh féin.
14
13 Stoithfidh mé do chuaillí naofa aníos as an talamh agus treascróidh mé do chuid íomhánna cloch.
15
14 Le confadh feirge imreoidh mé díoltas ar na ciníocha nach ngéilleann dom.
Míocá 5:1
Míocá 5:2
Míocá 5:3
Míocá 5:4
Míocá 5:5
Míocá 5:6
Míocá 5:7
Míocá 5:8
Míocá 5:9
Míocá 5:10
Míocá 5:11
Míocá 5:12
Míocá 5:13
Míocá 5:14
Míocá 5:15
Míocá 1 / Mío 1
Míocá 2 / Mío 2
Míocá 3 / Mío 3
Míocá 4 / Mío 4
Míocá 5 / Mío 5
Míocá 6 / Mío 6
Míocá 7 / Mío 7