A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Léivític 271
Labhair an Tiarna le Maois agus dúirt:
2
«Labhair le clann Iosrael agus abair leo: Nuair a mhóidíonn duine luach pearsan don Tiarna agus gur mian leis a mhóid a chomhlíonadh,
3
ansin bíodh leathchéad seicil airgid seicil an tsanctóra is é sin mar luach agat ar fhear idir fiche agus trí fichid bliain;
4
bíodh deich seicil fichead mar luach agat ar bhean;
5
bíodh fiche seicil mar luach agat ar bhuachaill idir cúig agus fiche bliain, agus deich seicil ar chailín.
6
Bíodh cúig sheicil airgid mar luach agat ar bhuachaill idir mí agus cúig bliana, agus trí sheicil ar chailín.
7
Bíodh cúig sheicil déag mar luach agat ar fhear ó thrí fichid amach, agus deich seicil ar bhean.
8
Má bhíonn an duine róbhocht chun do luacháil a íoc, tugadh sé an té a bhíonn i gceist i láthair an tsagairt, agus déanadh an sagart luach a leagan de réir acmhainne an té a thug an mhóid.
9
Más ainmhí a bhíonn i gceist a d' oirfeadh mar ofráil don Tiarna, aon ainmhí den sórt sin a thugann duine don Tiarna, beidh sé coisricthe.
10
Ná déanadh sé é a mhalartú, ná a mhalairt a chur ina áit ceann maith in ait droch-chinn, droch-cheann in áit an chinn mhaith. Má mhalartaíonn sé ainmhí ar ainmhí eile, bídís araon coisricthe.
11
Más ainmhí neamhghlan a bhíonn i gceist, nach n-oirfeadh a ofráil don Tiarna, ní foláir dó é a chur i láthair an tsagairt, cibé rud é.
12
Cuireadh seisean luach air, á mheas a bheith go maith nó go holc. Mar a mheasann tusa an sagart é, sin mar a bheidh sé.
13
Más mian leis an duine é a fhuascailt, cuireadh sé cúigiú lena luach.
14
Nuair a dhéanann duine a theach a choisreacan don Tiarna, déanadh an sagart a luach a shocrú, á mheas go hard nó go híseal. Seastar le breith an tsagairt ar a luach.
15
Ach más mian leis an té a choisric a theach é a fhuascailt, cuireadh sé cúigiú lena luach agus bíodh sé ar ais aige.
16
Má dhéanann duine gort dá oidhreacht athartha a choisreacan don Tiarna, déan a luach a mheas de réir a thorthúlachta, leathchéad seicil airgid an t-ómar eorna.
17
Má dhéanann sé an gort a choisreacan bliain na hiubhaile, seasadh sé leis an lánluach seo agat.
18
Má dhéanann sé é a choisreacan tar éis bhliain na hiubhaile, déanadh an sagart an luach in airgead a mheas de réir an líon blianta fós go dtí an chéad iubhaile eile, agus déantar do luacháil a laghdú dá réir.
19
Más mian leis an té a choisric, an gort a fhuascailt, cuireadh sé cúigiú leis an luach, agus fanadh an gort aige féin.
20
Mura ndéanann sé é a fhuascailt ach é a dhíol leis an bhfear thall, tá deireadh leis an gceart fuascailte;
21
agus nuair a shaortar an gort bliain na hiubhaile, déanann ní coisricthe don Tiarna arís de, ar aon dul le talamh faoi bhang; faigheann an sagart seilbh air.
22
Má choisriceann duine gort a cheannaigh sé, gort nach aon chuid dá sheilbh oidhreachta, don Tiarna,
23
ansin déanadh an sagart a luach a mheas as sin go bliain na hiubhaile, agus díoladh an duine suim a luacha an lá sin mar dhéanfadh ar rud coisricthe don Tiarna.
24
I mbliain na hiubhaile fillfidh an gort ar an díoltóir, an duine ar leis é de sheilbh oidhreachta.
25
Déantar gach luacháil de réir sheicil an tsanctóra, fiche géará an seicil.
26
Níl sé de chead ag aon duine céadghin a n-ainmhithe a choisreacan, óir mar chéadghin is leis an Tiarna é ó cheart; cibé acu damh nó caora é is leis an Tiarna é.
27
Más ainmhí neamhghlan é, ní miste é a cheannach ar ais, ar an luach ar ar mheas tú é ach cúigiú leis; mura ndéantar é a fhuascailt, díoltar é ar an luach ar ar mheas tú é.
28
Aon ní a leagann duine faoi bhang don Tiarna, ní féidir é a dhíol ná é a fhuascailt aon chuid dá shealúchas, duine nó ainmhí, nó gort dá oidhreacht. Aon rud a chuirtear faoi bhang, is rud sárnaofa é agus baineann sé leis an Tiarna.
29
Aon duine daonna a chuirtear faoi bhang, atá le scrios ó láthair daoine, ní féidir é a fhuascailt, ní foláir é a chur chun báis.
30
Deachúna uile na talún, más de thoradh na talún más de chnuas na gcrann, is leis an Tiarna iad; tá siad naofa don Tiarna.
31
Más mian le duine cuid dá dheachú a fhuascailt, cuireadh sé a cúigiú léi.
32
Gach deachú tréada agus tána, gach deichiú ainmhí dá ngabhann faoi bhachall an aoire, bíodh sé naofa don Tiarna.
33
Ná bíodh aon togha ná díogha na malartú. Má dhéantar malartú, déantar idir mhalairt ainmhí agus mhalartach a choisreacan don Tiarna, gan cead fuascailte.»
34
Sin iad na haitheanta a d' aithin an Tiarna do Mhaois thar ceann chlann Iosrael ar Shliabh Shíonái.Léivític 27:1

Léivític 27:2

Léivític 27:3

Léivític 27:4

Léivític 27:5

Léivític 27:6

Léivític 27:7

Léivític 27:8

Léivític 27:9

Léivític 27:10

Léivític 27:11

Léivític 27:12

Léivític 27:13

Léivític 27:14

Léivític 27:15

Léivític 27:16

Léivític 27:17

Léivític 27:18

Léivític 27:19

Léivític 27:20

Léivític 27:21

Léivític 27:22

Léivític 27:23

Léivític 27:24

Léivític 27:25

Léivític 27:26

Léivític 27:27

Léivític 27:28

Léivític 27:29

Léivític 27:30

Léivític 27:31

Léivític 27:32

Léivític 27:33

Léivític 27:34Léivític 1 / Léi 1

Léivític 2 / Léi 2

Léivític 3 / Léi 3

Léivític 4 / Léi 4

Léivític 5 / Léi 5

Léivític 6 / Léi 6

Léivític 7 / Léi 7

Léivític 8 / Léi 8

Léivític 9 / Léi 9

Léivític 10 / Léi 10

Léivític 11 / Léi 11

Léivític 12 / Léi 12

Léivític 13 / Léi 13

Léivític 14 / Léi 14

Léivític 15 / Léi 15

Léivític 16 / Léi 16

Léivític 17 / Léi 17

Léivític 18 / Léi 18

Léivític 19 / Léi 19

Léivític 20 / Léi 20

Léivític 21 / Léi 21

Léivític 22 / Léi 22

Léivític 23 / Léi 23

Léivític 24 / Léi 24

Léivític 25 / Léi 25

Léivític 26 / Léi 26

Léivític 27 / Léi 27