A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Eizicéil 381
Tháinig briathar an Tiarna chugam:
2
«A mhic an duine, iompaigh i dtreo Ghóg, i dtír Mhágóg, ardphrionsa Mheisic agus Thúbál, agus tairngir ina choinne.
3
Abair: Seo mar a deir an Tiarna Dia: Tá mé i do choinne, a Ghóg, a ardphrionsa Mheisic agus Thúbál.
4
Casfaidh mé thart thú agus cuirfidh mé duáin i do ghialla; tarraingeoidh mé liom thú féin agus do shlua airm uile idir chapaill agus mharcaigh, agus iad go léir i gcath éide iomlán, tóstal mór ag iompar lúireach agus cruinnsciath, agus ag beartú claimhte.
5
Tá an Pheirs, Cúis agus Pút leo, cách lena sciath agus a chlogad;
6
tá Gomair agus a bhuíon go léir, Béit Tógarmá agus a bhuíon ón aird is faide ó thuaidh; tá a lán ciníocha in éineacht leat.
7
Bí réidh ullamh, tú féin agus do shluaite atá bailithe thart timpeall ort, agus bí faoi réir [agam].
8
«I ndiaidh mórán laethanta cuirfear tionól ort; i ndiaidh na mblianta gluaisfidh tú leat in éadan na tíre seo a tháinig slán ón gcogadh, tír inar bhailigh na daoine óna lán ciníocha ar shléibhte Iosrael a bhí riamh ina bhfásach, agus inar bhailigh siad ó na ciníocha chun cur fúthu tar éis dóibh uile teacht slán ón gclaíomh.
9
Gluaisfidh tú romhat ag dul ar aghaidh amhail stoirm agus clúdóidh tú an tír amhail néal, tú féin, do shlua agus a lán ciníocha i do chuideachta.
10
«Seo mar a deir an Tiarna Dia: An lá sin preabfaidh an smaoineamh isteach i do cheann agus beartóidh tú drochscéim.
11
Déarfaidh tú: 'Ionsóidh mé tír seo na mbailte gan bhallaí; ionsóidh mé an mhuintir chiúin seo a chónaíonn ar a suaimhneas i mbailte atá gan bhallaí ná barraí ná geataí.'
12
Ar mhaithe le héadáil agus creach a bhreith liom ionsóidh mé na háiteanna fásaigh a bhfuil cónaí ar dhaoine arís iontu, an mhuintir seo a tháinig le chéile ó na ciníocha, a tháinig i seilbh eallaigh agus earraí, a chónaíonn i gceartlár an domhain.
13
Seabá agus Déadán, ceannaithe Thairsís agus a gcoileáin leon uile, fiafróidh siad díot: 'An ar lorg creiche a tháinig tú? Ar thionóil tú na sluaite le héadáil a ghlacadh, le hairgead agus ór a bhreith leat, le heallach agus earraí a sciobadh agus creach mhór a ghabháil?'
14
«Tairngir, a mhic an duine, dá bhrí sin. Abair le Góg: Seo mar a deir an Tiarna Dia: Nach fíor go bhfuil sé [ar intinn agat cur chun bóthair] agus mo phobal Iosraél ina suí go suaimhneach?
15
Fágfaidh tú do bhaile sna haird is faide ó thuaidh, thú féin agus a lán ciníocha leat, tóstal an-mhór, slua airm cumasach iad uile ar muin each.
16
Ionsóidh tú mo phobal Iosrael amhail néal ag clúdach na talún. Sna laethanta déanacha spreagfaidh mé thú chun mo thír a ghabháil i dtreo go n-aithneoidh na ciníocha mé, nuair a bhainfidh mé feidhm asatsa, a Ghóg, chun mo naofacht a léiriú os a gcomhair.
17
«Seo mar a deir an Tiarna Dia: Ba ortsa a bhí mé a labhairt sna seanlaethanta trí mo sheirbhísigh, fáithe Iosrael, a thairngríodh ar feadh na mblianta sna laethanta sin go seolfainn thú ina n-aghaidh.
18
Ach an lá a thabharfaidh Góg ruathar isteach i dtír Iosrael an Tiarna Dia a labhraíonn tiocfaidh fearg orm.
19
Dearbhaím agus cuthach éada orm: 'Go deimhin beidh crith as cuimse i dtír Iosrael an lá sin.'
20
Éisc na farraige, éanlaith an aeir, ainmhithe an mhachaire, péisteanna na talún agus daoine uile an domhain, crithfidh siad i mo láthair. Leagfar na sléibhte, réabfar na hailteanna, titfidh gach balla go talamh.
21
Cuirfidh mé gach [sórt uafáis] ina bhealach an Tiarna Dia a labhraíonn beidh claíomh gach fir ag fealladh ar a chéile.
22
Gearrfaidh mé pionós air le plá agus le doirteadh fola. Fearfaidh mé tuile bháistí agus clocha sneachta, tine agus ruibh air féin, ar a shlua agus ar na ciníocha líonmhara a bheidh leis.
23
Mar sin a fhoilseoidh mé mo naofacht agus a chuirfidh mé mé féin in aithne dá lán ciníocha. Tuigfidh siad ansin gur mise an Tiarna.»Eizicéil 38:1
Eizicéil 38:2
Eizicéil 38:3
Eizicéil 38:4
Eizicéil 38:5
Eizicéil 38:6
Eizicéil 38:7
Eizicéil 38:8
Eizicéil 38:9
Eizicéil 38:10
Eizicéil 38:11
Eizicéil 38:12
Eizicéil 38:13
Eizicéil 38:14
Eizicéil 38:15
Eizicéil 38:16
Eizicéil 38:17
Eizicéil 38:18
Eizicéil 38:19
Eizicéil 38:20
Eizicéil 38:21
Eizicéil 38:22
Eizicéil 38:23


Eizicéil 1 / Eiz 1
Eizicéil 2 / Eiz 2
Eizicéil 3 / Eiz 3
Eizicéil 4 / Eiz 4
Eizicéil 5 / Eiz 5
Eizicéil 6 / Eiz 6
Eizicéil 7 / Eiz 7
Eizicéil 8 / Eiz 8
Eizicéil 9 / Eiz 9
Eizicéil 10 / Eiz 10
Eizicéil 11 / Eiz 11
Eizicéil 12 / Eiz 12
Eizicéil 13 / Eiz 13
Eizicéil 14 / Eiz 14
Eizicéil 15 / Eiz 15
Eizicéil 16 / Eiz 16
Eizicéil 17 / Eiz 17
Eizicéil 18 / Eiz 18
Eizicéil 19 / Eiz 19
Eizicéil 20 / Eiz 20
Eizicéil 21 / Eiz 21
Eizicéil 22 / Eiz 22
Eizicéil 23 / Eiz 23
Eizicéil 24 / Eiz 24
Eizicéil 25 / Eiz 25
Eizicéil 26 / Eiz 26
Eizicéil 27 / Eiz 27
Eizicéil 28 / Eiz 28
Eizicéil 29 / Eiz 29
Eizicéil 30 / Eiz 30
Eizicéil 31 / Eiz 31
Eizicéil 32 / Eiz 32
Eizicéil 33 / Eiz 33
Eizicéil 34 / Eiz 34
Eizicéil 35 / Eiz 35
Eizicéil 36 / Eiz 36
Eizicéil 37 / Eiz 37
Eizicéil 38 / Eiz 38
Eizicéil 39 / Eiz 39
Eizicéil 40 / Eiz 40
Eizicéil 41 / Eiz 41
Eizicéil 42 / Eiz 42
Eizicéil 43 / Eiz 43
Eizicéil 44 / Eiz 44
Eizicéil 45 / Eiz 45
Eizicéil 46 / Eiz 46
Eizicéil 47 / Eiz 47
Eizicéil 48 / Eiz 48