A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Eizicéil 321
Sa dara bliain déag, ar an gcéad lá den dara mí déag, tháinig briathar an Tiarna chugam:
2
«A mhic an duine, caoin Forann, rí na hÉigipte, agus abair leis: Ba dhóigh leat gur leon óg thú i measc na gciníocha. Ach is crogall thú sna farraigí; brúchtann tú i d' aibhneacha, corraíonn tú na huiscí le do spága, salaíonn tú na sruthanna.
3
Seo mar a deir an Tiarna Dia: Leathfaidh mé m' eangach os do chionn agus tú i gcomhluadar a lán pobal; tabharfaidh siad aníos i m' eangach thú.
4
Fágfaidh mé ansin ar an talamh thú, teilgfidh mé amach ar an mblár folamh thú, tabharfaidh mé ar an éanlaith tuirlingt ort agus ar bheithígh an domhain thú a alpadh.
5
Scaipfidh mé do chuid feola ar na sléibhte, agus líonfaidh mé na gleannta le do chonablach.
6
Fliuchfaidh mé le do shruth fola an talamh fad leis na sléibhte; agus beidh na claiseanna lán díot.
7
Nuair a scriosfaidh mé thú clúdóidh mé na spéartha, agus dorchóidh mé na réaltaí; cuirfidh mé smúid ar an ngrian le scamall agus ní thabharfaidh an ghealach a solas.
8
Tabharfaidh mé ar shoilse uile na spéire múchadh os do chionn, agus ar an dorchadas titim anuas ar do thír an Tiarna Dia a labhraíonn.
9
«Cuirfidh mé buaireamh croí ar a lán daoine nuair a scriosfar thú os comhair na gciníocha, tíortha nach eol duit.
10
Cuirfidh mé scéin ar a lán daoine mar gheall ort, agus uafás ar ríthe i do thaobh nuair a nochtfaidh mé mo chlaíomh os a gcomhair. Creathnóidh siad gan stad lá do thurnaimh agus eagla an bháis ar an uile dhuine acu.
11
Óir seo mar a deir an Tiarna Dia: Tiocfaidh claíomh rí na Bablóine ort.
12
Tabharfaidh mé ar do shlua titim le claimhte na gcumhachtach, gach duine díobh ar an dream is barbartha ar na ciníocha. Cuirfidh siad ar neamhní mórchúis na hÉigipte agus caillfear a pobal uile.
13
Scriosfaidh mé an uile bheithíoch ar bhruach na n-uiscí móra. Ní chorróidh cos duine iad níos mó, ní chorróidh crúb beithígh iad ach oiread.
14
Déanfaidh mé na huiscí gléghlan agus cuirfidh mé na srutháin ag rith mar ola an Tiarna Dia a labhraíonn.
15
Nuair a bhánóidh mé tír na hÉigipte, nuair a fhágfar í ina fásach folamh, nuair a bhascfaidh mé a gcónaíonn inti, tuigfidh siad ansin gur mise an Tiarna.
16
«Sín é an caoineadh a thógfar; iníonacha na gciníocha a thógfaidh é. Tógfaidh siad é ar son na hÉigipte agus ar son a pobail uile an Tiarna Dia a labhraíonn.»
17
Sa dara bliain déag, ar an gcúigiú lá déag [den chéad mhí], tháinig briathar an Tiarna chugam:
18
«A mhic an duine, caoin pobal mór na hÉigipte; seol síos iad, ise agus iníonacha na gciníocha uaisle, in íochtar an domhain, chucu siúd atá imithe síos go Seól:
19
An áille tusa ná aon duine? Gabh síos, agus luigh leis an dream gan timpeallghearradh.'
20
«Titfidh siad i measc an dream a maraíodh leis an gclaíomh; luífidh a sluaite uile ina cuideachta.
21
Labhróidh na gaiscígh mhóra i Seól agus a lucht cúnta léi: '[Tar] anuas agus [luigh] leis an dream gan timpeallghearradh, a thit leis an gclaíomh.'
22
«Tá an Asaír ansin agus a comhluadar uile, a n-uaigheanna ina timpeall; tá siad go léir marbh, arna dtitim leis an gclaíomh.
23
Tá siad curtha i bhfíoríochtar Sheól agus a slua timpeall a huaighe, gach duine acu marbh, arna thitim leis an gclaíomh. Ach bhí an uair ann a raibh tír na mbeo ar uafás roimpi.
24
«Tá Éalám ansin agus a comhluadar uile thart timpeall a huaighe, iad uile marbh, arna dtitim leis an gclaíomh; d' imigh siad síos gan timpeallghearradh in íochtar an domhain. Ach bhí an uair ann a raibh tír na mbeo ar uafás roimpi. Iompraíonn siad a náire leo siúd a théann síos go Seól.
25
Chóirigh siad leaba di i measc na marbh, lena slua uile timpeall a huaighe; gach duine acu gan timpeallghearradh, arna thitim leis an gclaíomh. Ach bhí uair ann a raibh tír na mbeo ar uafás roimpi. Iompraíonn siad a náire siúd a théann síos go Seól. Tá siad curtha ansin i lár na marbh.
26
«Tá Meisic agus Túbál ansin agus a gcomhluadar uile agus a n-uaigheanna thart timpeall, gach duine acu gan timpeallghearradh, arna thitim leis an gclaíomh; óir bhí tír na mbeo ar uafás rompu.
27
[Luíonn] siad le gaiscígh an tseansaoil, leosan a chuaigh síos go Seól in éide chatha, ar leagadh a gclaimhte faoina gcinn agus a sciatha ar a gcnámha; óir bhí tír na mbeo ar uafás roimh na gaiscígh seo.
28
Brisfear thú mar sin agus luífidh tú leis an dream gan timpeallghearradh, leosan a thit leis an gclaíomh.
29
«Tá Eadóm ansin, a ríthe agus a prionsaí uile, ina luí leosan a thit leis an gclaíomh in ainneoin a ngaisce. Luíonn siad leis an dream gan timpeallghearradh, leosan a chuaigh síos go Seól.
30
«Tá prionsaí uile an tuaiscirt agus muintir na Síodóine uile ansin, imithe síos faoi náire leis na mairbh, cé gur spreag siad uafás lena gcumhacht. Luíonn siad ansin gan timpeallghearradh leosan a thit leis an gclaíomh. Iompraíonn siad a náire siúd a théann síos go Seól.
31
«Feicfidh Forann iad agus glacfaidh sé sólás nuair a fheicfidh sé méid an tslua a thit leis an gclaíomh, Forann agus a shlua go léir an Tiarna a labhraíonn.
32
Eisean a raibh tír na mbeo ar uafás roimhe, luíonn sé anois leis an dream gan timpeallghearradh, leosan a thit leis an gclaíomh, Forann, agus a phobal uile. Is é an Tiarna Dia a labhraíonn.»Eizicéil 32:1

Eizicéil 32:2

Eizicéil 32:3

Eizicéil 32:4

Eizicéil 32:5

Eizicéil 32:6

Eizicéil 32:7

Eizicéil 32:8

Eizicéil 32:9

Eizicéil 32:10

Eizicéil 32:11

Eizicéil 32:12

Eizicéil 32:13

Eizicéil 32:14

Eizicéil 32:15

Eizicéil 32:16

Eizicéil 32:17

Eizicéil 32:18

Eizicéil 32:19

Eizicéil 32:20

Eizicéil 32:21

Eizicéil 32:22

Eizicéil 32:23

Eizicéil 32:24

Eizicéil 32:25

Eizicéil 32:26

Eizicéil 32:27

Eizicéil 32:28

Eizicéil 32:29

Eizicéil 32:30

Eizicéil 32:31

Eizicéil 32:32Eizicéil 1 / Eiz 1

Eizicéil 2 / Eiz 2

Eizicéil 3 / Eiz 3

Eizicéil 4 / Eiz 4

Eizicéil 5 / Eiz 5

Eizicéil 6 / Eiz 6

Eizicéil 7 / Eiz 7

Eizicéil 8 / Eiz 8

Eizicéil 9 / Eiz 9

Eizicéil 10 / Eiz 10

Eizicéil 11 / Eiz 11

Eizicéil 12 / Eiz 12

Eizicéil 13 / Eiz 13

Eizicéil 14 / Eiz 14

Eizicéil 15 / Eiz 15

Eizicéil 16 / Eiz 16

Eizicéil 17 / Eiz 17

Eizicéil 18 / Eiz 18

Eizicéil 19 / Eiz 19

Eizicéil 20 / Eiz 20

Eizicéil 21 / Eiz 21

Eizicéil 22 / Eiz 22

Eizicéil 23 / Eiz 23

Eizicéil 24 / Eiz 24

Eizicéil 25 / Eiz 25

Eizicéil 26 / Eiz 26

Eizicéil 27 / Eiz 27

Eizicéil 28 / Eiz 28

Eizicéil 29 / Eiz 29

Eizicéil 30 / Eiz 30

Eizicéil 31 / Eiz 31

Eizicéil 32 / Eiz 32

Eizicéil 33 / Eiz 33

Eizicéil 34 / Eiz 34

Eizicéil 35 / Eiz 35

Eizicéil 36 / Eiz 36

Eizicéil 37 / Eiz 37

Eizicéil 38 / Eiz 38

Eizicéil 39 / Eiz 39

Eizicéil 40 / Eiz 40

Eizicéil 41 / Eiz 41

Eizicéil 42 / Eiz 42

Eizicéil 43 / Eiz 43

Eizicéil 44 / Eiz 44

Eizicéil 45 / Eiz 45

Eizicéil 46 / Eiz 46

Eizicéil 47 / Eiz 47

Eizicéil 48 / Eiz 48