A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Eizicéil 311
San aonú bliain déag, ar an chéad lá den tríú mí, tháinig briathar an Tiarna chugam:
2
«A mhic an duine, abair le Forann, rí na hÉigipte, agus lena ghéillsinigh: Cad leis is cosúil tú i do mhórgacht?
3
Le céadras sa Liobáin gan amhras, le géaga breátha, beangáin dhlútha agus stoc ard, a bharr i measc na néalta.
4
Chothaigh na huiscí é, thug an duibheagán air fás go hard, trína aibhneacha a chur ag sní thar láthair a fhréamhaithe, a shrutháin chun crainn uile na foraoise.
5
Uime sin d' fhás sé níb airde ná na crainn eile; mhéadaigh a bheangáin, shín a ghéaga amach de thairbhe flúirse an uisce a tháinig fad leis.
6
Neadaíodh ina ghéaga éanlaith uile an aeir; bheireadh na hainmhithe allta uile a n-óga faoina chraobhacha; shuíodh faoina scáile daoine de gach sórt.
7
Ba bhreá a mhéid agus fad a bheangán, chuaigh na fréamhacha síos i bhflúirse an uisce.
8
Ní raibh céadras inchurtha leis i ngairdín Dé; ní raibh a leithéid de ghéaga ag giúis ar bith, ná a leithéid de bheangáin ag crann plána, ná a leithéid de scéimh ag aon chrann i ngairdín Dé.
9
Rinne mé dóighiúil é lé hiomad a ghéag; bhí gach crann in éad leis in Éidin, i ngairdín Dé.
10
«Dá bhrí sin, seo mar a deir an Tiarna Dia: De bhrí gur fhás sé in airde agus gur bhain a bharr na néalta amach, agus gur éirigh sé teann as a airde,
11
thug mé suas é do thaoiseach na gciníocha, leis an drochíde atá tuillte aige a thabhairt dó go dearfa. Chaith mé uaim é.
12
Gearradh anuas é ag coimhthígh, an dream is barbartha amuigh, agus caitheadh ar leataobh é. Tá a ghéaga scaipthe ar na sléibhte agus san uile ghleann; tá a bheangáin bhriste ag líonadh gach cumair sa tír; d' imigh gach duine sa tír óna scáth agus thréig é.
13
Tuirlingíonn éanlaith uile an aeir ar an raic; tá pluaiseanna ag na hainmhithe allta faoina chraobhacha.
14
As seo amach ná fásadh aon chrann in airde mhór le hais na n-uiscí, ná baineadh barr aon chrainn na néalta amach, ná síneadh aon chrann dea-uiscithe a airde iomlán ina dtreo. Tá an bás i ndán dóibh uile, an réigiún in íochtar na talún mar a dtéann daoine i gcoitinne chomh maith leosan a théann síos go Seól.
15
«Seo mar a deir an Tiarna Dia: An lá a ndeachaigh sé síos go Seól, thug mé ar an duibheagán caoineadh ar a shon trína aibhneacha a chosc agus a bhflúirse uisce a dhul i ndísc. Chuir mé an Liobáin faoi ghruaim ar a shon agus thug ar chrainn uile na páirce seargadh.
16
Chuir mé na ciníocha ar crith le callán a thitime nuair a theilg mé síos é go Seól ina gcuideachta siúd a théann síos sa pholl. Sa réigiún thíos ghlac crainn uile Éidin sólás, crainn uaisle áille uile na Liobáine a chothaítí lé huisce.
17
Na ciníocha a dhéanadh cónaí faoina scáth, chuaigh siad uile síos leis go Seól chucu siúd a bascadh leis an gclaíomh.
18
«An raibh aon cheann de chrainn Éidin inchurtha leat i mórgacht agus i méid? Ina dhiaidh sin agus uile teilgeadh síos thú le crainn Éidin in íochtar an domhain. Luífidh tú ansin i measc an dream gan timpeallghearradh, ina measc siúd a bascadh leis an gclaíomh. «Is é seo Forann agus a ghéillsinigh an Tiarna Dia a labhraíonn.»Eizicéil 31:1

Eizicéil 31:2

Eizicéil 31:3

Eizicéil 31:4

Eizicéil 31:5

Eizicéil 31:6

Eizicéil 31:7

Eizicéil 31:8

Eizicéil 31:9

Eizicéil 31:10

Eizicéil 31:11

Eizicéil 31:12

Eizicéil 31:13

Eizicéil 31:14

Eizicéil 31:15

Eizicéil 31:16

Eizicéil 31:17

Eizicéil 31:18Eizicéil 1 / Eiz 1

Eizicéil 2 / Eiz 2

Eizicéil 3 / Eiz 3

Eizicéil 4 / Eiz 4

Eizicéil 5 / Eiz 5

Eizicéil 6 / Eiz 6

Eizicéil 7 / Eiz 7

Eizicéil 8 / Eiz 8

Eizicéil 9 / Eiz 9

Eizicéil 10 / Eiz 10

Eizicéil 11 / Eiz 11

Eizicéil 12 / Eiz 12

Eizicéil 13 / Eiz 13

Eizicéil 14 / Eiz 14

Eizicéil 15 / Eiz 15

Eizicéil 16 / Eiz 16

Eizicéil 17 / Eiz 17

Eizicéil 18 / Eiz 18

Eizicéil 19 / Eiz 19

Eizicéil 20 / Eiz 20

Eizicéil 21 / Eiz 21

Eizicéil 22 / Eiz 22

Eizicéil 23 / Eiz 23

Eizicéil 24 / Eiz 24

Eizicéil 25 / Eiz 25

Eizicéil 26 / Eiz 26

Eizicéil 27 / Eiz 27

Eizicéil 28 / Eiz 28

Eizicéil 29 / Eiz 29

Eizicéil 30 / Eiz 30

Eizicéil 31 / Eiz 31

Eizicéil 32 / Eiz 32

Eizicéil 33 / Eiz 33

Eizicéil 34 / Eiz 34

Eizicéil 35 / Eiz 35

Eizicéil 36 / Eiz 36

Eizicéil 37 / Eiz 37

Eizicéil 38 / Eiz 38

Eizicéil 39 / Eiz 39

Eizicéil 40 / Eiz 40

Eizicéil 41 / Eiz 41

Eizicéil 42 / Eiz 42

Eizicéil 43 / Eiz 43

Eizicéil 44 / Eiz 44

Eizicéil 45 / Eiz 45

Eizicéil 46 / Eiz 46

Eizicéil 47 / Eiz 47

Eizicéil 48 / Eiz 48