Instagram
English
A A A A A
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)
Eizicéil 10
1
D' amharc mé ansin agus chonaic san fhirmimint os cionn chloigne na gceiribiní mar a bheadh saifír i riocht ríchathaoireach.
2
Dúirt sé leis an bhfear in éadach lín: «Imigh isteach idir na rothaí atá ag casadh thart faoi na ceiribíní; tóg mám d' aibhleoga as an tine atá idir na ceiribíní, agus scaip iad ar fud na cathrach.» Isteach leis agus mé ag amharc air.
3
Bhí na ceiribíní ina seasamh ar dheisceart an Teampaill ar dhul isteach don fhear; agus líonadh an chúirt inmheánach le néal.
4
D' éirigh glóir an Tiarna ó na ceiribíní go tairseach an tí; bhí an teach líonta leis an néal agus an chúirt lán de ghile ghlóir an Tiarna.
5
Bhí fuaim sciatháin na gceiribiní le clos fad leis an gcúirt sheachtrach, dála ghuth Dé Uilechumhachtaigh nuair a labhraíonn sé.
6
Nuair a d' ordaigh sé d' fhear an éadaigh lín aibhleoga a ghlacadh ón tine a bhí faoi na rothaí idir na ceiribíní, chuaigh sé isteach agus sheas in aice le roth.
7
Shín ceiribín amháin a lámh (idir na ceiribíní) i dtreo na tine a bhí idir na ceiribíní, agus thóg aibhleoga di agus chuir i lámha fhear an éadaigh lín iad. Ghlac seisean iad agus d' imigh amach.
8
Chonacthas [dom] go raibh mar a bheadh lámh duine faoina sciatháin ag na ceiribíní.
9
D' amharc mé: bhí ceithre roth le hais na gceiribíní, roth le hais gach ceiribín acu; bhí cuma na rothaí mar dhrithliú criosailít.
10
Bhí an chuma chéanna ar an gceathrar agus iad mar a bheadh roth i lár rotha.
11
Ag gluaiseacht dóibh d' imigh siad i dtreo aon cheann de na ceithre threo gan claonadh óna gcursa; cibé treo a dtéadh an roth tosaigh leanadh na rothaí eile é, gan claonadh óna gcúrsa.
12
Bhí a gcoirp agus a ndroimeanna, a lámha agus a sciatháin, agus a rothaí lán de shúile thart timpeall is é sin na rothaí a bhí ag an gceathrar.
13
Chuala mé rothaí rothlaim a thabhairt mar ainm ar na rothaí.
14
Bhí ceithre aghaidh ar gach ceann acu: aghaidh [daimh] ab ea an chéad aghaidh, aghaidh duine an dara ceann, aghaidh leoin an tríú ceann agus aghaidh iolair an ceathrú ceann.
15
D' éirigh na ceiribíní san aer: ba iad na dúile a chonaic mé ag an abhainn Ceabár.
16
Nuair a ghluaiseadh na ceiribíní, ghluaiseadh na rothaí lena n-ais; agus nuair a spréadh na ceiribíní a sciatháin le héirí suas ón talamh, ní chlaonadh na rothaí (ó bheith lena n-ais).
17
Nuair a stadaidís stadadh na rothaí fosta; nuair a d' éirídís ón talamh d' éirídís siúd ina gcuideachta; óir bhí spiorad na ndúl sna rothaí.
18
Tháinig glóir an Tiarna amach ó thairseach an Teampaill agus sheas os cionn na gceiribíní.
19
Spréigh na ceiribíní a sciatháin agus d' éirigh ón talamh; bhí mise ag amharc orthu agus na rothaí ag imeacht lena n-ais. Sheas siad ag an mbealach isteach ag geata thoir Theampall an Tiarna agus glóir Dhia Iosrael os a gcionn.
20
Ba iad seo na dúile a chonaic mé faoi Dhia Iosrael ag an abhainn Ceabár agus bhí fhios agam gur cheiribíní iad.
21
Bhí ceithre aghaidh agus ceithre sciathán ag gach ceann acu agus cosúlacht lámha duine faoi na sciatháin.
22
Agus ba é cosúlacht a n-aghaidheanna na haghaidheanna céanna a bhfaca mé a gcosúlacht ag an abhainn Ceabár. Chuaigh gach ceann acu caol díreach ar aghaidh.
Eizicéil 10:1
Eizicéil 10:2
Eizicéil 10:3
Eizicéil 10:4
Eizicéil 10:5
Eizicéil 10:6
Eizicéil 10:7
Eizicéil 10:8
Eizicéil 10:9
Eizicéil 10:10
Eizicéil 10:11
Eizicéil 10:12
Eizicéil 10:13
Eizicéil 10:14
Eizicéil 10:15
Eizicéil 10:16
Eizicéil 10:17
Eizicéil 10:18
Eizicéil 10:19
Eizicéil 10:20
Eizicéil 10:21
Eizicéil 10:22
Eizicéil 1 / Eiz 1
Eizicéil 2 / Eiz 2
Eizicéil 3 / Eiz 3
Eizicéil 4 / Eiz 4
Eizicéil 5 / Eiz 5
Eizicéil 6 / Eiz 6
Eizicéil 7 / Eiz 7
Eizicéil 8 / Eiz 8
Eizicéil 9 / Eiz 9
Eizicéil 10 / Eiz 10
Eizicéil 11 / Eiz 11
Eizicéil 12 / Eiz 12
Eizicéil 13 / Eiz 13
Eizicéil 14 / Eiz 14
Eizicéil 15 / Eiz 15
Eizicéil 16 / Eiz 16
Eizicéil 17 / Eiz 17
Eizicéil 18 / Eiz 18
Eizicéil 19 / Eiz 19
Eizicéil 20 / Eiz 20
Eizicéil 21 / Eiz 21
Eizicéil 22 / Eiz 22
Eizicéil 23 / Eiz 23
Eizicéil 24 / Eiz 24
Eizicéil 25 / Eiz 25
Eizicéil 26 / Eiz 26
Eizicéil 27 / Eiz 27
Eizicéil 28 / Eiz 28
Eizicéil 29 / Eiz 29
Eizicéil 30 / Eiz 30
Eizicéil 31 / Eiz 31
Eizicéil 32 / Eiz 32
Eizicéil 33 / Eiz 33
Eizicéil 34 / Eiz 34
Eizicéil 35 / Eiz 35
Eizicéil 36 / Eiz 36
Eizicéil 37 / Eiz 37
Eizicéil 38 / Eiz 38
Eizicéil 39 / Eiz 39
Eizicéil 40 / Eiz 40
Eizicéil 41 / Eiz 41
Eizicéil 42 / Eiz 42
Eizicéil 43 / Eiz 43
Eizicéil 44 / Eiz 44
Eizicéil 45 / Eiz 45
Eizicéil 46 / Eiz 46
Eizicéil 47 / Eiz 47
Eizicéil 48 / Eiz 48