A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Irimia 261
Gabháil agus Daoradh Irimia
2
«Seo mar a deir an Tiarna: 'Seas i gcúirt Theampall an Tiarna. Le muintir uile chathracha Iúdá a thagann go Teampall an Tiarna a adhradh, abair na briathra uile a d' ordaigh mise duit a labhairt leo; ná fág siolla ar lár.
3
B' fhéidir go n-éistfidh siad agus go bhfillfidh gach aon duine óna dhrochshlí; má fhilleann, tiocfaidh aithreachas ormsa faoin olc atá ar intinn agam a dhéanamh orthu mar gheall ar a míghníomhartha.
4
Abair leo: Seo mar a deir an Tiarna: Mura n-éisteann sibh liomsa trí mo dhlí a chuir mé romhaibh a chomhlíonadh,
5
trí aird a thabhairt ar bhriathra mo sheirbhíseach, na fáithe, a sheolaim chugaibh gan scor agus nár éist sibh leo,
6
déanfaidh mise an Teampall seo cosúil le Sileo, agus déanfaidh mé an chathair seo ina mallacht do chiníocha uile an domhain.'»
7
Chuala na sagairt agus na fáithe agus an pobal uile Irimia ag rá na mbriathar sin i dTeampall an Tiarna.
8
Nuair a bhí gach rud ráite ag Irimia a d' ordaigh an Tiarna dó a rá leis an bpobal uile, rug na sagairt agus na fáithe air agus dúirt siad: «Go deimhin cuirfear chun báis thú.
9
Cad chuige ar thairngir tú in ainm an Tiarna á rá: 'Beidh an Teampall seo cosúil le Sileo, agus beidh an chathair seo uaigneach agus gan áitreabhach'?» Agus bhí an pobal uile ag plódú thart ar Irimia i dTeampall an Tiarna.
10
Nuair a chuala feidhmeannaigh Iúdá é seo tháinig siad aníos ó phálás an rí go dtí Teampall an Tiarna agus shuigh síos i mbéal Gheata Nua Theampall an Tiarna.
11
Ansin labhair na sagairt agus na fáithe leis na feidhmeannaigh agus leis an bpobal uile: «Tá breithiúnas báis tuillte ag an bhfear seo, óir thairngir sé in aghaidh na cathrach seo mar a chuala sibh le bhur gcluasa féin.»
12
Ach thug Irimia freagra ar na feidhmeannaigh agus ar an bpobal uile mar seo: «Chuir an Tiarna féin mise a fháidheoireacht na mbriathra uile a chuala sibh in aghaidh an Teampaill seo agus in aghaidh na cathrach seo.
13
Mar sin leasaigí bhur n-iompar agus bhur ngníomhartha; umhlaígí do ghuth an Tiarna bhur nDia; má dhéanann sibh sin, beidh aithreachas air agus, an t-olc a d' fhógair sé in bhur n-aghaidh, ní dhéanfaidh sé é.
14
Maidir liomsa, féach, táim in bhur lámha. Déanaigí liom mar is maith agus is cóir libh.
15
Ach bíodh a fhios agaibh seo go dearfa, má chuireann sibh chun báis mé, go dtabharfaidh sibh go deimhin fuil neamhchiontach oraibh féin, ar an gcathair seo agus ar a muintir, óir go fírinneach sheol an Tiarna mise chugaibh a labhairt na mbriathra seo uile in bhur gcluasa.»
16
Ansin dúirt na feidhmeannaigh agus an pobal uile leis na sagairt agus na fáithe: «Ní cóir an fear seo a chur chun báis, óir labhair sé linn in ainm an Tiarna, ár nDia.»
17
D' éirigh roinnt de sheanóirí na tíre ina seasamh agus labhair siad le hoireachtas uile an phobail.
18
«Thairngir Míocá an Móirisiteach i laethanta Hiziciá rí Iúdá,» a dúirt siad, «agus ba é a dúirt sé le muintir uile Iúdá: 'Mar seo a deir an Tiarna: Déanfar fearann treafa de Shíón, agus carnán bruscair de Iarúsailéim, beidh cnoc an Teampaill ina ardán coillteach.'
19
«Ar chuir Hiziciá rí Iúdá agus pobal uile Iúdá chun báis é mar gheall air sin? Nár mhó, agus eagla roimh an Tiarna orthu, a d' iarr siad fabhar air go mb' aithreach leis an t-olc a bhí fógraithe aige ina n-aghaidh? An gcuirfimidne anois an choir seo mar ualach ar ár n-anamacha?»
20
Bhí fear eile ann freisin a thairngir in ainm an Tiarna, Úiríá mac Sheamaiá, ó Chiriat Iáraím. Thairngir seisean in aghaidh na cathrach seo agus in aghaidh na tíre seo na nithe céanna díreach agus a thairngir Irimia.
21
Nuair a chuala Iahóiácaím an rí, mar aon lena airí agus a fheidhmeannaigh uile, a bhriathra, theastaigh uaidh é a chur chun báis. Nuair a chuala Úiríá é sin tháinig eagla air agus theith sé don Éigipt.
22
Ach chuir Iahóiácaím an rí, Ealnátán mac Acbór agus daoine eile leis don Éigipt.
23
Thug siad Úiríá amach as an Éigipt agus rug siad go Iahóiácaím an rí é; mharaigh seisean leis an gclaíomh é agus theilg a chorpán isteach i reilig na ndaoine coitianta.
24
Ach sheas Irimia faoi choimirce Aichíceám mhic Sheáfán, agus níor tugadh é ar láimh don phobal le cur chun báis.Irimia 26:1

Irimia 26:2

Irimia 26:3

Irimia 26:4

Irimia 26:5

Irimia 26:6

Irimia 26:7

Irimia 26:8

Irimia 26:9

Irimia 26:10

Irimia 26:11

Irimia 26:12

Irimia 26:13

Irimia 26:14

Irimia 26:15

Irimia 26:16

Irimia 26:17

Irimia 26:18

Irimia 26:19

Irimia 26:20

Irimia 26:21

Irimia 26:22

Irimia 26:23

Irimia 26:24Irimia 1 / Iri 1

Irimia 2 / Iri 2

Irimia 3 / Iri 3

Irimia 4 / Iri 4

Irimia 5 / Iri 5

Irimia 6 / Iri 6

Irimia 7 / Iri 7

Irimia 8 / Iri 8

Irimia 9 / Iri 9

Irimia 10 / Iri 10

Irimia 11 / Iri 11

Irimia 12 / Iri 12

Irimia 13 / Iri 13

Irimia 14 / Iri 14

Irimia 15 / Iri 15

Irimia 16 / Iri 16

Irimia 17 / Iri 17

Irimia 18 / Iri 18

Irimia 19 / Iri 19

Irimia 20 / Iri 20

Irimia 21 / Iri 21

Irimia 22 / Iri 22

Irimia 23 / Iri 23

Irimia 24 / Iri 24

Irimia 25 / Iri 25

Irimia 26 / Iri 26

Irimia 27 / Iri 27

Irimia 28 / Iri 28

Irimia 29 / Iri 29

Irimia 30 / Iri 30

Irimia 31 / Iri 31

Irimia 32 / Iri 32

Irimia 33 / Iri 33

Irimia 34 / Iri 34

Irimia 35 / Iri 35

Irimia 36 / Iri 36

Irimia 37 / Iri 37

Irimia 38 / Iri 38

Irimia 39 / Iri 39

Irimia 40 / Iri 40

Irimia 41 / Iri 41

Irimia 42 / Iri 42

Irimia 43 / Iri 43

Irimia 44 / Iri 44

Irimia 45 / Iri 45

Irimia 46 / Iri 46

Irimia 47 / Iri 47

Irimia 48 / Iri 48

Irimia 49 / Iri 49

Irimia 50 / Iri 50

Irimia 51 / Iri 51

Irimia 52 / Iri 52