Instagram
English
A A A A A
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)
Irimia 26
1
Gabháil agus Daoradh Irimia
2
«Seo mar a deir an Tiarna: 'Seas i gcúirt Theampall an Tiarna. Le muintir uile chathracha Iúdá a thagann go Teampall an Tiarna a adhradh, abair na briathra uile a d' ordaigh mise duit a labhairt leo; ná fág siolla ar lár.
3
B' fhéidir go n-éistfidh siad agus go bhfillfidh gach aon duine óna dhrochshlí; má fhilleann, tiocfaidh aithreachas ormsa faoin olc atá ar intinn agam a dhéanamh orthu mar gheall ar a míghníomhartha.
4
Abair leo: Seo mar a deir an Tiarna: Mura n-éisteann sibh liomsa trí mo dhlí a chuir mé romhaibh a chomhlíonadh,
5
trí aird a thabhairt ar bhriathra mo sheirbhíseach, na fáithe, a sheolaim chugaibh gan scor agus nár éist sibh leo,
6
déanfaidh mise an Teampall seo cosúil le Sileo, agus déanfaidh mé an chathair seo ina mallacht do chiníocha uile an domhain.'»
7
Chuala na sagairt agus na fáithe agus an pobal uile Irimia ag rá na mbriathar sin i dTeampall an Tiarna.
8
Nuair a bhí gach rud ráite ag Irimia a d' ordaigh an Tiarna dó a rá leis an bpobal uile, rug na sagairt agus na fáithe air agus dúirt siad: «Go deimhin cuirfear chun báis thú.
9
Cad chuige ar thairngir tú in ainm an Tiarna á rá: 'Beidh an Teampall seo cosúil le Sileo, agus beidh an chathair seo uaigneach agus gan áitreabhach'?» Agus bhí an pobal uile ag plódú thart ar Irimia i dTeampall an Tiarna.
10
Nuair a chuala feidhmeannaigh Iúdá é seo tháinig siad aníos ó phálás an rí go dtí Teampall an Tiarna agus shuigh síos i mbéal Gheata Nua Theampall an Tiarna.
11
Ansin labhair na sagairt agus na fáithe leis na feidhmeannaigh agus leis an bpobal uile: «Tá breithiúnas báis tuillte ag an bhfear seo, óir thairngir sé in aghaidh na cathrach seo mar a chuala sibh le bhur gcluasa féin.»
12
Ach thug Irimia freagra ar na feidhmeannaigh agus ar an bpobal uile mar seo: «Chuir an Tiarna féin mise a fháidheoireacht na mbriathra uile a chuala sibh in aghaidh an Teampaill seo agus in aghaidh na cathrach seo.
13
Mar sin leasaigí bhur n-iompar agus bhur ngníomhartha; umhlaígí do ghuth an Tiarna bhur nDia; má dhéanann sibh sin, beidh aithreachas air agus, an t-olc a d' fhógair sé in bhur n-aghaidh, ní dhéanfaidh sé é.
14
Maidir liomsa, féach, táim in bhur lámha. Déanaigí liom mar is maith agus is cóir libh.
15
Ach bíodh a fhios agaibh seo go dearfa, má chuireann sibh chun báis mé, go dtabharfaidh sibh go deimhin fuil neamhchiontach oraibh féin, ar an gcathair seo agus ar a muintir, óir go fírinneach sheol an Tiarna mise chugaibh a labhairt na mbriathra seo uile in bhur gcluasa.»
16
Ansin dúirt na feidhmeannaigh agus an pobal uile leis na sagairt agus na fáithe: «Ní cóir an fear seo a chur chun báis, óir labhair sé linn in ainm an Tiarna, ár nDia.»
17
D' éirigh roinnt de sheanóirí na tíre ina seasamh agus labhair siad le hoireachtas uile an phobail.
18
«Thairngir Míocá an Móirisiteach i laethanta Hiziciá rí Iúdá,» a dúirt siad, «agus ba é a dúirt sé le muintir uile Iúdá: 'Mar seo a deir an Tiarna: Déanfar fearann treafa de Shíón, agus carnán bruscair de Iarúsailéim, beidh cnoc an Teampaill ina ardán coillteach.'
19
«Ar chuir Hiziciá rí Iúdá agus pobal uile Iúdá chun báis é mar gheall air sin? Nár mhó, agus eagla roimh an Tiarna orthu, a d' iarr siad fabhar air go mb' aithreach leis an t-olc a bhí fógraithe aige ina n-aghaidh? An gcuirfimidne anois an choir seo mar ualach ar ár n-anamacha?»
20
Bhí fear eile ann freisin a thairngir in ainm an Tiarna, Úiríá mac Sheamaiá, ó Chiriat Iáraím. Thairngir seisean in aghaidh na cathrach seo agus in aghaidh na tíre seo na nithe céanna díreach agus a thairngir Irimia.
21
Nuair a chuala Iahóiácaím an rí, mar aon lena airí agus a fheidhmeannaigh uile, a bhriathra, theastaigh uaidh é a chur chun báis. Nuair a chuala Úiríá é sin tháinig eagla air agus theith sé don Éigipt.
22
Ach chuir Iahóiácaím an rí, Ealnátán mac Acbór agus daoine eile leis don Éigipt.
23
Thug siad Úiríá amach as an Éigipt agus rug siad go Iahóiácaím an rí é; mharaigh seisean leis an gclaíomh é agus theilg a chorpán isteach i reilig na ndaoine coitianta.
24
Ach sheas Irimia faoi choimirce Aichíceám mhic Sheáfán, agus níor tugadh é ar láimh don phobal le cur chun báis.
Irimia 26:1
Irimia 26:2
Irimia 26:3
Irimia 26:4
Irimia 26:5
Irimia 26:6
Irimia 26:7
Irimia 26:8
Irimia 26:9
Irimia 26:10
Irimia 26:11
Irimia 26:12
Irimia 26:13
Irimia 26:14
Irimia 26:15
Irimia 26:16
Irimia 26:17
Irimia 26:18
Irimia 26:19
Irimia 26:20
Irimia 26:21
Irimia 26:22
Irimia 26:23
Irimia 26:24
Irimia 1 / Iri 1
Irimia 2 / Iri 2
Irimia 3 / Iri 3
Irimia 4 / Iri 4
Irimia 5 / Iri 5
Irimia 6 / Iri 6
Irimia 7 / Iri 7
Irimia 8 / Iri 8
Irimia 9 / Iri 9
Irimia 10 / Iri 10
Irimia 11 / Iri 11
Irimia 12 / Iri 12
Irimia 13 / Iri 13
Irimia 14 / Iri 14
Irimia 15 / Iri 15
Irimia 16 / Iri 16
Irimia 17 / Iri 17
Irimia 18 / Iri 18
Irimia 19 / Iri 19
Irimia 20 / Iri 20
Irimia 21 / Iri 21
Irimia 22 / Iri 22
Irimia 23 / Iri 23
Irimia 24 / Iri 24
Irimia 25 / Iri 25
Irimia 26 / Iri 26
Irimia 27 / Iri 27
Irimia 28 / Iri 28
Irimia 29 / Iri 29
Irimia 30 / Iri 30
Irimia 31 / Iri 31
Irimia 32 / Iri 32
Irimia 33 / Iri 33
Irimia 34 / Iri 34
Irimia 35 / Iri 35
Irimia 36 / Iri 36
Irimia 37 / Iri 37
Irimia 38 / Iri 38
Irimia 39 / Iri 39
Irimia 40 / Iri 40
Irimia 41 / Iri 41
Irimia 42 / Iri 42
Irimia 43 / Iri 43
Irimia 44 / Iri 44
Irimia 45 / Iri 45
Irimia 46 / Iri 46
Irimia 47 / Iri 47
Irimia 48 / Iri 48
Irimia 49 / Iri 49
Irimia 50 / Iri 50
Irimia 51 / Iri 51
Irimia 52 / Iri 52