A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Irimia 161
Tháinig briathar an Tiarna chugam:
2
«Ní ghabhfaidh tú bean chugat ná ní bheidh mac ná iníon agat san áit seo.
3
Mar is mar seo a deir an Tiarna i dtaobh na mac agus na n-iníonacha a bhéarfar san áit seo, i dtaobh na máithreacha a bheireann iad agus i dtaobh na n-aithreacha a ghineann iad sa dúiche seo:
4
Éagfaidh siad de ghalra marfacha, ní chaoinfear iad agus ní adhlacfar iad, beidh siad mar aoileach spréite ar an talamh; marófar iad leis an gclaíomh agus le gorta, agus beidh a gcoirp ina mbia d' éanlaith an aeir agus do bheithígh na talún.
5
Sea, is mar seo a deir an Tiarna: Ná téigh isteach i dtigh an tórraimh le go ndéana tú caoi agus truamhéil leo; mar thóg mise mo shíocháin ón bpobal seo an Tiarna a labhraíonn mo shíocháin agus mo thruamhéil.
6
Éagfaidh an mór agus an beag sa tír seo gan adhlacadh ná caoineadh; ní ghearrfaidh daoine iad féin, ní bhearrfaidh siad a gcloigeann ar a son.
7
Ní bhrisfear aon arán don fhear caointe á chomhfhortacht ar son na marbh: ní mó a ofrálfar cupán sóláis dó i mbás athar ná máthar.
8
Agus ná téigh isteach i dteach an fhéasta chun suí leo, chun ithe agus ól.
9
Óir is mar seo a deir Tiarna na Slua, Dia Iosrael: Coscfaidh mé anois in bhur radharc, in bhur laethanta féin, guth na súgachta agus na lúcháire, guth an fhir nuaphósta agus na brídeoige.
10
Nuair a inseoidh tú na briathra seo uile don phobal seo agus a déarfaidh siadsan leatsa: 'Cén fáth ar fhógair an Tiarna an anachain uafásach seo inár n-aghaidhne? Céard é ár n-éigeart? Céard é an peaca atá déanta againn in aghaidh an Tiarna, ár nDia?'
11
Ansin déarfaidh tú leo: 'Is ar an ábhar gur thréig bhur n-aithreacha mé an Tiarna a labhraíonn agus gur shiúil siad i ndiaidh déithe eile, á n-adhradh agus ag fónamh dóibh. Thréig siad mise agus níor choinnigh mo dhlí.
12
Agus rinne sibhse níos measa ná bhur n-aithreacha. Féach, siúlann gach uile dhuine agaibh de réir chomhairlí a chruachroí oilc féin agus ní éisteann liomsa.
13
Mar sin teilgfidh mé as an tír seo sibh go tír nach aithnid daoibh féin ná do bhur n-aithreacha; déanfaidh sibh fónamh ansin do dhéithe eile, de lá agus d' oíche, agus ní thaispeánfaidh mise fabhar daoibh a thuilleadh.'
14
«Féach, mar sin, go bhfuil na laethanta ag teacht an Tiarna a labhraíonn nach ndéarfaidh daoine níos mó: 'Go maire an Tiarna a thug clann Iosrael as críoch na hÉigipte!'
15
ach: 'Go maire an Tiarna a thug clann Iosrael as an tír thuaidh agus as gach uile thír inar dhíbir sé iad.' Tabharfaidh mise ar ais iad go dtí an fearann céanna a thug mise dá sinsir.
16
«Seolfaidh mé anois mórán iascairí an Tiarna a labhraíonn agus tabharfaidh siad ar barr iad; ansin, seolfaidh mé mórán sealgairí agus déanfaidh siad a bhfiach ó gach uile shliabh, as gach cnoc, amach as poill na gcarraig.
17
Óir tá mo shúile ar a n-imeachtaí uile, níl siad ceilte orm, ní mó tá a gcionta i bhfolach ar mo shúile.
18
Cúiteoidh mé a gciontacht agus a bpeaca faoi dhó, de bhrí gur thruailligh siad mo dhúiche le conablacha a nithe fuafara, is líonadar m' oidhreacht lena ngráiniúlachtaí.»
19
Ó a Thiarna, mo neart, mo dhaingean, mo chúl dídine i lá na hainnise! Tiocfaidh na náisiúin ó theorainn na talún agus déarfaidh siad: «Níor ghabh ár n-aithreacha d' oidhreacht ach bréaga, díomhaoinis agus nithe gan tairbhe.
20
An bhféadann duine déithe a dhéanamh dó féin? Más ea, ní déithe iad in aon chor!»
21
«Éist anois, tabharfaidh mé orthu admháil, tabharfaidh mé orthu an uair seo mo lámh agus mo neart a admháil; agus aithneoidh siad ansin gurb é an Tiarna m' ainm.»Irimia 16:1
Irimia 16:2
Irimia 16:3
Irimia 16:4
Irimia 16:5
Irimia 16:6
Irimia 16:7
Irimia 16:8
Irimia 16:9
Irimia 16:10
Irimia 16:11
Irimia 16:12
Irimia 16:13
Irimia 16:14
Irimia 16:15
Irimia 16:16
Irimia 16:17
Irimia 16:18
Irimia 16:19
Irimia 16:20
Irimia 16:21


Irimia 1 / Iri 1
Irimia 2 / Iri 2
Irimia 3 / Iri 3
Irimia 4 / Iri 4
Irimia 5 / Iri 5
Irimia 6 / Iri 6
Irimia 7 / Iri 7
Irimia 8 / Iri 8
Irimia 9 / Iri 9
Irimia 10 / Iri 10
Irimia 11 / Iri 11
Irimia 12 / Iri 12
Irimia 13 / Iri 13
Irimia 14 / Iri 14
Irimia 15 / Iri 15
Irimia 16 / Iri 16
Irimia 17 / Iri 17
Irimia 18 / Iri 18
Irimia 19 / Iri 19
Irimia 20 / Iri 20
Irimia 21 / Iri 21
Irimia 22 / Iri 22
Irimia 23 / Iri 23
Irimia 24 / Iri 24
Irimia 25 / Iri 25
Irimia 26 / Iri 26
Irimia 27 / Iri 27
Irimia 28 / Iri 28
Irimia 29 / Iri 29
Irimia 30 / Iri 30
Irimia 31 / Iri 31
Irimia 32 / Iri 32
Irimia 33 / Iri 33
Irimia 34 / Iri 34
Irimia 35 / Iri 35
Irimia 36 / Iri 36
Irimia 37 / Iri 37
Irimia 38 / Iri 38
Irimia 39 / Iri 39
Irimia 40 / Iri 40
Irimia 41 / Iri 41
Irimia 42 / Iri 42
Irimia 43 / Iri 43
Irimia 44 / Iri 44
Irimia 45 / Iri 45
Irimia 46 / Iri 46
Irimia 47 / Iri 47
Irimia 48 / Iri 48
Irimia 49 / Iri 49
Irimia 50 / Iri 50
Irimia 51 / Iri 51
Irimia 52 / Iri 52