Instagram
English
A A A A A
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)
Irimia 15
1
Dúirt an Tiarna liom: «Dá seasfadh Maois agus Samúéil i m' fhianaise ní fhéadfadh mo chroí téamh leis an bpobal seo! Díbir amach as mo radharc iad; imídís leo!
2
Agus má fhiafraíonn siad díot: 'Cá rachaimid?' inseoidh tú é seo dóibh: Is mar seo a deir an Tiarna: ' An mhéid faoi choinne na plá, chun na plá; an mhéid faoi choinne an chlaímh, chun an chlaímh; an mhéid faoi choinne an ghorta, chun an ghorta; an mhéid fáoí choinne an bhraighdeanais, chun an bhraighdeanais!'
3
«Ceithre soirt oidhe a dháilim dóibh: an claíomh do mharú, na madraí do réabadh, éanlaith an aeir agus ainmhithe na talún do shlogadh agus do dhíothú.
4
Déanfaidh mé díol uafáis díobh i radharc ríochtaí uile an domhain, mar gheall ar Mhanaise, mac Hiziciá, rí Iúdá, agus na míghníomhartha a rinne sé in Iarúsailéim.
5
Cé ag a bhfuil trua duit, a Iarúsailéim, cé a dhéanann comhbhrón leat, cé a sheasann le fiafraí cén chaoi bhfuil tú?
6
Is tú féin a thréig mise an Tiarna a labhraíonn. Thug tú cúl liom; mar sin sínim mo lámh amach i d' aghaidh le go scriosfainn thú. Tá mé tuirseach den aithreachas.
7
Tá siad scagtha agam le gabhlán cáite i mbailte a dtíre. Bainim díobh a gclanna, díoscaim mo dhaoine óir diúltaíonn siad filleadh óna mbealaí.
8
Tá líon a mbaintreach arna mhéadú os cionn ghaineamh na farraige. Ar mháithreacha na n-ógánach tugaim an millteoir i lár na lae ghil. Tugaim anuas orthu go tobann pianpháis agus scéin.
9
Gabhann laige an mháthair a rug mórsheisear, imíonn an spiorad aisti. Chuaigh a grian faoi agus an lá fós ann, fuair sí náire agus míchlú? Tabharfaidh mé an fuílleach díobh do chlaíomh a naimhde an Tiarna a labhraíonn.»
10
Is mairg domsa, a mháthair, gur rug tú mé i m' fhear caismirte agus i m' fhear achrannach don tír ar fad. Ní thugaim ar iasacht ná ní bhfaighim ar iasacht; ina dhiaidh sin mallaíonn gach aon duine mé.
11
Nach fíor é, a Thiarna, go ndearna mé mo dhícheall fónamh duit, go ndearna idirghuí leat ar mo namhaid ABN: 11, 15a, 12, 13, 14, 15b, 16
12
An féidir le fear iarann a bhriseadh, iarann ón tír thuaidh, nó cré-umha?
13
«Tabharfaidh mé do mhaoin agus do chiste chun creiche, mar íocaíocht ar do pheacaí uile ar fud do thíre.
14
Tabharfaidh mé i ndaoirse thú do do naimhde i dtír nach feasach duit, óir d' fhadaigh m' fhearg tine a loscfaidh thú go hiomlán.»
15
15a ar uair a thubaiste agus a anó? Is feasach duit go ndearna! 15b A Thiarna, cuimhnigh ormsa, coinnigh do shúil orm, agus déan mise a dhíolt ar lucht mo ghéarleanúna. Is mall í d' fhearg; ná lig i gcrích go sciobfaí chun siúil mé. Bíodh a fhios agat gur ar do shonsa a fhulaingím masla.
16
Nuair a tháinig do bhriathra, d' ith mise iad. Bhí do bhriathar ina ghairdeachas agus ina lúcháir do mo chroí; óir gaireadh d' ainmse orm, a Thiarna, Dia na Slua.
17
Níor bhain mé sult riamh as suí i gcomhluadar na scigirí; mar gheall ar do láimhse orm, shuigh mé ar leithligh, óir líon tú le fearg mé.
18
Cad chuige a bhfuil mé ag síorfhulaingt, a bhfuil mo chneá gan leigheas, agus í doleigheasta? An mbeidh tú domsa amhail sruthán bréagach a bhfuil a uisce neamhbhuan?
19
Is mar seo a d' fhreagair an Tiarna: «Má fhilleann tú, tabharfaidh mé liom arís thú ar aimsir; agus má labhraíonn tú go huasal agus ní go suarach, beidh tú amhail mo bhéal féin. Fillfidh siadsan ortsa, ach ná fillse orthusan.
20
Déanfaidh mise díotsa balla cumhdaigh práis in aghaidh an phobail seo. Troidfidh siad leat, ach ní bhéarfaidh siad bua ort, óir tá mise leat chun cuidiú leat agus chun thú a shaoradh an Tiarna a labhraíonn.
21
Saorfaidh mé thú as láimh an drochdhuine, agus fuasclóidh mé thú as crúba an neamhthrócairigh.»
Irimia 15:1
Irimia 15:2
Irimia 15:3
Irimia 15:4
Irimia 15:5
Irimia 15:6
Irimia 15:7
Irimia 15:8
Irimia 15:9
Irimia 15:10
Irimia 15:11
Irimia 15:12
Irimia 15:13
Irimia 15:14
Irimia 15:15
Irimia 15:16
Irimia 15:17
Irimia 15:18
Irimia 15:19
Irimia 15:20
Irimia 15:21
Irimia 1 / Iri 1
Irimia 2 / Iri 2
Irimia 3 / Iri 3
Irimia 4 / Iri 4
Irimia 5 / Iri 5
Irimia 6 / Iri 6
Irimia 7 / Iri 7
Irimia 8 / Iri 8
Irimia 9 / Iri 9
Irimia 10 / Iri 10
Irimia 11 / Iri 11
Irimia 12 / Iri 12
Irimia 13 / Iri 13
Irimia 14 / Iri 14
Irimia 15 / Iri 15
Irimia 16 / Iri 16
Irimia 17 / Iri 17
Irimia 18 / Iri 18
Irimia 19 / Iri 19
Irimia 20 / Iri 20
Irimia 21 / Iri 21
Irimia 22 / Iri 22
Irimia 23 / Iri 23
Irimia 24 / Iri 24
Irimia 25 / Iri 25
Irimia 26 / Iri 26
Irimia 27 / Iri 27
Irimia 28 / Iri 28
Irimia 29 / Iri 29
Irimia 30 / Iri 30
Irimia 31 / Iri 31
Irimia 32 / Iri 32
Irimia 33 / Iri 33
Irimia 34 / Iri 34
Irimia 35 / Iri 35
Irimia 36 / Iri 36
Irimia 37 / Iri 37
Irimia 38 / Iri 38
Irimia 39 / Iri 39
Irimia 40 / Iri 40
Irimia 41 / Iri 41
Irimia 42 / Iri 42
Irimia 43 / Iri 43
Irimia 44 / Iri 44
Irimia 45 / Iri 45
Irimia 46 / Iri 46
Irimia 47 / Iri 47
Irimia 48 / Iri 48
Irimia 49 / Iri 49
Irimia 50 / Iri 50
Irimia 51 / Iri 51
Irimia 52 / Iri 52