A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Íseáia 581
Glaoigh amach in ard do chinn, na coinnigh siar é, ardaigh do ghlór mar a bheadh adharc á séideadh. Taispeáin do mo phobal a gcoireanna agus do theaghlach Iacóib a bpeacaí.
2
Lá in aghaidh an lae tá siad do mo thaithí, ag maíomh toil a bheith acu agus tuiscint do mo shlite, amhail pobal a bheadh ag cleachtadh fíréantachta, in áit a bheith ag tabhairt cúl le dleacht a nDé. Bíonn siad ag cur tuairisc orm faoi dhlíthe córa; is áil leo, más fíor dóibh, druidim le Dia:
3
«Cad chuige ár dtroscadh mura bhfeiceann tusa é, ár gcrá anama, mura dtugann tú aird air?» Ach bhur laethanta troscaidh bíonn gnóthaí ar siúl agaibh, bíonn sibh ag tromaíocht ar bhur n-oibrithe go léir.
4
Déanann sibh troscadh agus sibh ag bruíon agus ag troid agus ag bualadh dorn ar a chéile le binb. Troscadh mar atá ar siúl agaibh faoi láthair, ní hé a leithéid a gheobhaidh éisteacht thuas do bhur nglór.
5
An é sin an troscadh is rogha liom, lá cránais den chineál seo i láthair? Duine ag cromadh a chinn mar a bheadh giolcach ann, agus é sínte ar éadach róin agus ar luaithreach, an air seo a thabharfá troscadh, agus lá taitneamhach i láthair an Tiarna?
6
An troscadh is áil liom, nach é seo é? dar briathar an Tiarna Dia: Geimhleacha na héagóra a scaoileadh, an ceangal a bhaint den chuing; an dream a smachtaíodh a scaoileadh saor amach, an uile chuing a bhriseadh;
7
do chuid aráin a roinnt le lucht ocrais, dídean a thabhairt do bhochtáin gan teach gan treabh, éadach a chur ar an té a fheiceann tú nocht agus gan faillí a dhéanamh i do dhualgas i leith do mhuintire.
8
Ansin scallfaidh do sholas amach mar an maidneachan agus is gearr go dtaga cneasú ar do chréachtaí. Rachaidh d' fhíréantacht romhat amach agus glóir an Tiarna i do dhiaidh.
9
Ansin, má ghlaonn tú, tabharfaidh an Tiarna freagra ort; nuair a scairtfidh tú, déarfaidh sé: «Seo anseo mé.» Má dhíbríonn tú an leatrom as do chúrsaí, bagairt na méire agus an chaint urchóideach,
10
má thugann tú do chuid aráin don ocrach agus a sháith don duine dearóil, éireoidh do sholas sa dorchadas agus beidh do ghruaim ina loinnir mheán lae.
11
Beidh an Tiarna do do threorú de shíor agus ag riar do ghá faoi loscadh na gréine. Cuirfidh sé smior i do chnámha agus beidh tú mar ghairdín a fuair riar uisce, ar nós tobar nach dtéann a chuid uiscí i ndísc.
12
Agus beidh tú ag tógáil arís ar na fothracha ársa agus ag foirgniú ar dhúshraith na seanaimsire. Tabharfar ort fear líonta na bearna, fear cóirithe na n-áitreabh scriosta.
13
Má scorann tú den tsabóid a bhrú faoi chois agus de do ghnóthaí a dhéanamh ar an lá beannaithe; má ghlaonn tú lá aoibhnis ar an tsabóid, agus lá urraime ar lá beannaithe an Tiarna; má thugann tú onóir dó agus gan taisteal a dhéanamh air, ná gnóthaí a dhéanamh ná dul i ndáil chomhairle;
14
is ansin a bheidh d' aoibhneas sa Tiarna; cuirfidh mé i do mharcach thú ar mhullaí cosanta na tíre. Beathóidh mé thú le hoidhreacht Iacóib, d' athair, óir tá béal an Tiarna tar éis labhairt.Íseáia 58:1

Íseáia 58:2

Íseáia 58:3

Íseáia 58:4

Íseáia 58:5

Íseáia 58:6

Íseáia 58:7

Íseáia 58:8

Íseáia 58:9

Íseáia 58:10

Íseáia 58:11

Íseáia 58:12

Íseáia 58:13

Íseáia 58:14Íseáia 1 / Íse 1

Íseáia 2 / Íse 2

Íseáia 3 / Íse 3

Íseáia 4 / Íse 4

Íseáia 5 / Íse 5

Íseáia 6 / Íse 6

Íseáia 7 / Íse 7

Íseáia 8 / Íse 8

Íseáia 9 / Íse 9

Íseáia 10 / Íse 10

Íseáia 11 / Íse 11

Íseáia 12 / Íse 12

Íseáia 13 / Íse 13

Íseáia 14 / Íse 14

Íseáia 15 / Íse 15

Íseáia 16 / Íse 16

Íseáia 17 / Íse 17

Íseáia 18 / Íse 18

Íseáia 19 / Íse 19

Íseáia 20 / Íse 20

Íseáia 21 / Íse 21

Íseáia 22 / Íse 22

Íseáia 23 / Íse 23

Íseáia 24 / Íse 24

Íseáia 25 / Íse 25

Íseáia 26 / Íse 26

Íseáia 27 / Íse 27

Íseáia 28 / Íse 28

Íseáia 29 / Íse 29

Íseáia 30 / Íse 30

Íseáia 31 / Íse 31

Íseáia 32 / Íse 32

Íseáia 33 / Íse 33

Íseáia 34 / Íse 34

Íseáia 35 / Íse 35

Íseáia 36 / Íse 36

Íseáia 37 / Íse 37

Íseáia 38 / Íse 38

Íseáia 39 / Íse 39

Íseáia 40 / Íse 40

Íseáia 41 / Íse 41

Íseáia 42 / Íse 42

Íseáia 43 / Íse 43

Íseáia 44 / Íse 44

Íseáia 45 / Íse 45

Íseáia 46 / Íse 46

Íseáia 47 / Íse 47

Íseáia 48 / Íse 48

Íseáia 49 / Íse 49

Íseáia 50 / Íse 50

Íseáia 51 / Íse 51

Íseáia 52 / Íse 52

Íseáia 53 / Íse 53

Íseáia 54 / Íse 54

Íseáia 55 / Íse 55

Íseáia 56 / Íse 56

Íseáia 57 / Íse 57

Íseáia 58 / Íse 58

Íseáia 59 / Íse 59

Íseáia 60 / Íse 60

Íseáia 61 / Íse 61

Íseáia 62 / Íse 62

Íseáia 63 / Íse 63

Íseáia 64 / Íse 64

Íseáia 65 / Íse 65

Íseáia 66 / Íse 66