A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Íseáia 581
Glaoigh amach in ard do chinn, na coinnigh siar é, ardaigh do ghlór mar a bheadh adharc á séideadh. Taispeáin do mo phobal a gcoireanna agus do theaghlach Iacóib a bpeacaí.
2
Lá in aghaidh an lae tá siad do mo thaithí, ag maíomh toil a bheith acu agus tuiscint do mo shlite, amhail pobal a bheadh ag cleachtadh fíréantachta, in áit a bheith ag tabhairt cúl le dleacht a nDé. Bíonn siad ag cur tuairisc orm faoi dhlíthe córa; is áil leo, más fíor dóibh, druidim le Dia:
3
«Cad chuige ár dtroscadh mura bhfeiceann tusa é, ár gcrá anama, mura dtugann tú aird air?» Ach bhur laethanta troscaidh bíonn gnóthaí ar siúl agaibh, bíonn sibh ag tromaíocht ar bhur n-oibrithe go léir.
4
Déanann sibh troscadh agus sibh ag bruíon agus ag troid agus ag bualadh dorn ar a chéile le binb. Troscadh mar atá ar siúl agaibh faoi láthair, ní hé a leithéid a gheobhaidh éisteacht thuas do bhur nglór.
5
An é sin an troscadh is rogha liom, lá cránais den chineál seo i láthair? Duine ag cromadh a chinn mar a bheadh giolcach ann, agus é sínte ar éadach róin agus ar luaithreach, an air seo a thabharfá troscadh, agus lá taitneamhach i láthair an Tiarna?
6
An troscadh is áil liom, nach é seo é? dar briathar an Tiarna Dia: Geimhleacha na héagóra a scaoileadh, an ceangal a bhaint den chuing; an dream a smachtaíodh a scaoileadh saor amach, an uile chuing a bhriseadh;
7
do chuid aráin a roinnt le lucht ocrais, dídean a thabhairt do bhochtáin gan teach gan treabh, éadach a chur ar an té a fheiceann tú nocht agus gan faillí a dhéanamh i do dhualgas i leith do mhuintire.
8
Ansin scallfaidh do sholas amach mar an maidneachan agus is gearr go dtaga cneasú ar do chréachtaí. Rachaidh d' fhíréantacht romhat amach agus glóir an Tiarna i do dhiaidh.
9
Ansin, má ghlaonn tú, tabharfaidh an Tiarna freagra ort; nuair a scairtfidh tú, déarfaidh sé: «Seo anseo mé.» Má dhíbríonn tú an leatrom as do chúrsaí, bagairt na méire agus an chaint urchóideach,
10
má thugann tú do chuid aráin don ocrach agus a sháith don duine dearóil, éireoidh do sholas sa dorchadas agus beidh do ghruaim ina loinnir mheán lae.
11
Beidh an Tiarna do do threorú de shíor agus ag riar do ghá faoi loscadh na gréine. Cuirfidh sé smior i do chnámha agus beidh tú mar ghairdín a fuair riar uisce, ar nós tobar nach dtéann a chuid uiscí i ndísc.
12
Agus beidh tú ag tógáil arís ar na fothracha ársa agus ag foirgniú ar dhúshraith na seanaimsire. Tabharfar ort fear líonta na bearna, fear cóirithe na n-áitreabh scriosta.
13
Má scorann tú den tsabóid a bhrú faoi chois agus de do ghnóthaí a dhéanamh ar an lá beannaithe; má ghlaonn tú lá aoibhnis ar an tsabóid, agus lá urraime ar lá beannaithe an Tiarna; má thugann tú onóir dó agus gan taisteal a dhéanamh air, ná gnóthaí a dhéanamh ná dul i ndáil chomhairle;
14
is ansin a bheidh d' aoibhneas sa Tiarna; cuirfidh mé i do mharcach thú ar mhullaí cosanta na tíre. Beathóidh mé thú le hoidhreacht Iacóib, d' athair, óir tá béal an Tiarna tar éis labhairt.Íseáia 58:1
Íseáia 58:2
Íseáia 58:3
Íseáia 58:4
Íseáia 58:5
Íseáia 58:6
Íseáia 58:7
Íseáia 58:8
Íseáia 58:9
Íseáia 58:10
Íseáia 58:11
Íseáia 58:12
Íseáia 58:13
Íseáia 58:14


Íseáia 1 / Íse 1
Íseáia 2 / Íse 2
Íseáia 3 / Íse 3
Íseáia 4 / Íse 4
Íseáia 5 / Íse 5
Íseáia 6 / Íse 6
Íseáia 7 / Íse 7
Íseáia 8 / Íse 8
Íseáia 9 / Íse 9
Íseáia 10 / Íse 10
Íseáia 11 / Íse 11
Íseáia 12 / Íse 12
Íseáia 13 / Íse 13
Íseáia 14 / Íse 14
Íseáia 15 / Íse 15
Íseáia 16 / Íse 16
Íseáia 17 / Íse 17
Íseáia 18 / Íse 18
Íseáia 19 / Íse 19
Íseáia 20 / Íse 20
Íseáia 21 / Íse 21
Íseáia 22 / Íse 22
Íseáia 23 / Íse 23
Íseáia 24 / Íse 24
Íseáia 25 / Íse 25
Íseáia 26 / Íse 26
Íseáia 27 / Íse 27
Íseáia 28 / Íse 28
Íseáia 29 / Íse 29
Íseáia 30 / Íse 30
Íseáia 31 / Íse 31
Íseáia 32 / Íse 32
Íseáia 33 / Íse 33
Íseáia 34 / Íse 34
Íseáia 35 / Íse 35
Íseáia 36 / Íse 36
Íseáia 37 / Íse 37
Íseáia 38 / Íse 38
Íseáia 39 / Íse 39
Íseáia 40 / Íse 40
Íseáia 41 / Íse 41
Íseáia 42 / Íse 42
Íseáia 43 / Íse 43
Íseáia 44 / Íse 44
Íseáia 45 / Íse 45
Íseáia 46 / Íse 46
Íseáia 47 / Íse 47
Íseáia 48 / Íse 48
Íseáia 49 / Íse 49
Íseáia 50 / Íse 50
Íseáia 51 / Íse 51
Íseáia 52 / Íse 52
Íseáia 53 / Íse 53
Íseáia 54 / Íse 54
Íseáia 55 / Íse 55
Íseáia 56 / Íse 56
Íseáia 57 / Íse 57
Íseáia 58 / Íse 58
Íseáia 59 / Íse 59
Íseáia 60 / Íse 60
Íseáia 61 / Íse 61
Íseáia 62 / Íse 62
Íseáia 63 / Íse 63
Íseáia 64 / Íse 64
Íseáia 65 / Íse 65
Íseáia 66 / Íse 66