A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Íseáia 57



1
Téann an fíréan in éag agus ní mheabhraíonn aon duine ina chroí é. Tógtar lucht na caoindúthrachta ar shiúl gan duine ar bith a thabhairt aird air.
2
Is ea, de bharr na hurchóide tógtar an fíréan ar shiúl ach isteach sa tsíocháin a théann sé. Tá siad ag ligean a scíthe ar a leaba dheireanach, iad siúd a shiúil bealach na córa.
3
Ach tagaigí sibhse i leith anseo, a chlann na caillí feasa, a phór an adhaltranaigh agus na striapaí.
4
Cé faoi atá sibh ag fonóid, cé faoi an clab sin oraibh, agus cé chuige a shánn sibh amach bhur dteanga? Síol an pheaca atá ionaibh agus pór na mbréag!
5
Sibhse a dhéanann drúis faoi na crainn teiribinte, faoi gach crann glas ag íobairt páistí sna haltáin sléibhe, i scealpacha na gcarraig!
6
Clocha snoite na n-altán, sin iad do chuibhreann, is iad, is iad do chuid. Ar a son siúd a dhoirteann tú deochanna ofrála, chucusan a thugann tú ofrálacha bia. An bhfuil sásamh le fáil agam ina leithéid?
7
Ar shliabh mór ard atá do leaba cóirithe agat. Is ann freisin a chuaigh tú suas a dhéanamh do chuid íobairtí.
8
Ar chúl an dorais agus na hursan is ea a chuir tú do chloch chuimhne in airde. D' imigh tú uaim agus bhain tú díot, chuaigh tú ar an leaba fhairsing a bhí cóirithe agat. Tá conradh déanta agat leo siúd ar mhór leat a leaba, ag síorstriapachas leo agus do shúile ar an dia bréige.
9
Chuir tú maise ort féin le hola ar son Mhoilic, ag stealladh cumhrán ort féin; chuir tú do theachtairí i bhfad i gcéin, chuir tú iad síos go Seól fiú.
10
Tuirseach is mar bhí tú leis an bhfánaíocht ar fad, níor dhúirt tú: «Tá mé ag éirí as.» Fuair tú neart agus urra as an nua, mar sin níl tú tuirseach fós.
11
Cé a chuir an eagla agus an t-uamhan ort gur shéan tú mé, go ndearna tú dearmad orm agus nár choinnigh tú áit i do chroí dom? Ach mise, an ea nár fhan mé i mo thost, nár dhún mé mo shúile? Mar sin níl eagla ort romhamsa.
12
Ach anois tá mé chun an fhíréantacht seo agat a léiriú go hoscailte, agus do ghnóthaí gan rath.
13
Nuair a screadann tú, sábháladh do dhéithe bréige gránna thú! Cartfar ar shiúl leis an ngaoth an t-iomlán acu, siabfaidh anáil ar shiúl iad. Ach an té a chuireann a iontaoibh ionamsa, gheabhaidh sé an tír mar oidhreacht, agus beidh seilbh aige ar mo shliabh beannaithe.
14
Agus cloisfear glór á rá: Tógaigí suas tóchar agus réitigí an bealach, glanaigí gach constaic as cosán mo mhuintire
15
Óir is mar seo a deir an Té is airde, a bhfuil a chónaí sa tsíoraíocht agus a bhfuil a ainm naofa: «Tá cónaí orm in áras atá ard agus naofa, agus fós i bhfochair an té atá brúite uiríseal ó spiorad, chun misneach a mhúscailt arís i spiorad na n-uirísle, chun misneach a chur ar ais sna croíthe brúite.
16
Óir ní bheidh mé ag sárú oraibh i gcónaí, agus ní bheidh fearg á cothú istigh agam i dtólamh; mar sa tslí sin mheathfadh romham an bheatha féin agus gach dúil bheo dá ndearna mé.
17
Coiriúlacht agus bradaíl Iosrael a chuir fearg orm seal; cheil mé mo ghnúis air agus bhuail mé le teann feirge. D' imigh sé leis fiáin sna bealaí a b' áil lena chroí;
18
chonaic mé féin iad na bealaí céanna. Ach leigheasfaidh mé é agus tabharfaidh mé sólás dó; líonfaidh mé le suaimhneas é, é féin agus lucht a chaointe,
19
á dhéanamh sin le briathra mo bheola: Síocháin! Síocháin don uile dhuine, i bhfad agus i ngar! a deir an Tiarna. Sea go deimhin, tá mé chun tú a leigheas.»
20
Ach tá lucht na hurchóide ar nós farraige suaite, farraige nach féidir di bheith ciúin, a mbíonn a tonnta ag caitheamh suas salachair agus láibe.
21
«Níl síocháin i ndán,» a deir mo Dhia, «do lucht na hurchóide.»











Íseáia 57:1

Íseáia 57:2

Íseáia 57:3

Íseáia 57:4

Íseáia 57:5

Íseáia 57:6

Íseáia 57:7

Íseáia 57:8

Íseáia 57:9

Íseáia 57:10

Íseáia 57:11

Íseáia 57:12

Íseáia 57:13

Íseáia 57:14

Íseáia 57:15

Íseáia 57:16

Íseáia 57:17

Íseáia 57:18

Íseáia 57:19

Íseáia 57:20

Íseáia 57:21







Íseáia 1 / Íse 1

Íseáia 2 / Íse 2

Íseáia 3 / Íse 3

Íseáia 4 / Íse 4

Íseáia 5 / Íse 5

Íseáia 6 / Íse 6

Íseáia 7 / Íse 7

Íseáia 8 / Íse 8

Íseáia 9 / Íse 9

Íseáia 10 / Íse 10

Íseáia 11 / Íse 11

Íseáia 12 / Íse 12

Íseáia 13 / Íse 13

Íseáia 14 / Íse 14

Íseáia 15 / Íse 15

Íseáia 16 / Íse 16

Íseáia 17 / Íse 17

Íseáia 18 / Íse 18

Íseáia 19 / Íse 19

Íseáia 20 / Íse 20

Íseáia 21 / Íse 21

Íseáia 22 / Íse 22

Íseáia 23 / Íse 23

Íseáia 24 / Íse 24

Íseáia 25 / Íse 25

Íseáia 26 / Íse 26

Íseáia 27 / Íse 27

Íseáia 28 / Íse 28

Íseáia 29 / Íse 29

Íseáia 30 / Íse 30

Íseáia 31 / Íse 31

Íseáia 32 / Íse 32

Íseáia 33 / Íse 33

Íseáia 34 / Íse 34

Íseáia 35 / Íse 35

Íseáia 36 / Íse 36

Íseáia 37 / Íse 37

Íseáia 38 / Íse 38

Íseáia 39 / Íse 39

Íseáia 40 / Íse 40

Íseáia 41 / Íse 41

Íseáia 42 / Íse 42

Íseáia 43 / Íse 43

Íseáia 44 / Íse 44

Íseáia 45 / Íse 45

Íseáia 46 / Íse 46

Íseáia 47 / Íse 47

Íseáia 48 / Íse 48

Íseáia 49 / Íse 49

Íseáia 50 / Íse 50

Íseáia 51 / Íse 51

Íseáia 52 / Íse 52

Íseáia 53 / Íse 53

Íseáia 54 / Íse 54

Íseáia 55 / Íse 55

Íseáia 56 / Íse 56

Íseáia 57 / Íse 57

Íseáia 58 / Íse 58

Íseáia 59 / Íse 59

Íseáia 60 / Íse 60

Íseáia 61 / Íse 61

Íseáia 62 / Íse 62

Íseáia 63 / Íse 63

Íseáia 64 / Íse 64

Íseáia 65 / Íse 65

Íseáia 66 / Íse 66