Instagram
English
A A A A A
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)
Íseáia 57
1
Téann an fíréan in éag agus ní mheabhraíonn aon duine ina chroí é. Tógtar lucht na caoindúthrachta ar shiúl gan duine ar bith a thabhairt aird air.
2
Is ea, de bharr na hurchóide tógtar an fíréan ar shiúl ach isteach sa tsíocháin a théann sé. Tá siad ag ligean a scíthe ar a leaba dheireanach, iad siúd a shiúil bealach na córa.
3
Ach tagaigí sibhse i leith anseo, a chlann na caillí feasa, a phór an adhaltranaigh agus na striapaí.
4
Cé faoi atá sibh ag fonóid, cé faoi an clab sin oraibh, agus cé chuige a shánn sibh amach bhur dteanga? Síol an pheaca atá ionaibh agus pór na mbréag!
5
Sibhse a dhéanann drúis faoi na crainn teiribinte, faoi gach crann glas ag íobairt páistí sna haltáin sléibhe, i scealpacha na gcarraig!
6
Clocha snoite na n-altán, sin iad do chuibhreann, is iad, is iad do chuid. Ar a son siúd a dhoirteann tú deochanna ofrála, chucusan a thugann tú ofrálacha bia. An bhfuil sásamh le fáil agam ina leithéid?
7
Ar shliabh mór ard atá do leaba cóirithe agat. Is ann freisin a chuaigh tú suas a dhéanamh do chuid íobairtí.
8
Ar chúl an dorais agus na hursan is ea a chuir tú do chloch chuimhne in airde. D' imigh tú uaim agus bhain tú díot, chuaigh tú ar an leaba fhairsing a bhí cóirithe agat. Tá conradh déanta agat leo siúd ar mhór leat a leaba, ag síorstriapachas leo agus do shúile ar an dia bréige.
9
Chuir tú maise ort féin le hola ar son Mhoilic, ag stealladh cumhrán ort féin; chuir tú do theachtairí i bhfad i gcéin, chuir tú iad síos go Seól fiú.
10
Tuirseach is mar bhí tú leis an bhfánaíocht ar fad, níor dhúirt tú: «Tá mé ag éirí as.» Fuair tú neart agus urra as an nua, mar sin níl tú tuirseach fós.
11
Cé a chuir an eagla agus an t-uamhan ort gur shéan tú mé, go ndearna tú dearmad orm agus nár choinnigh tú áit i do chroí dom? Ach mise, an ea nár fhan mé i mo thost, nár dhún mé mo shúile? Mar sin níl eagla ort romhamsa.
12
Ach anois tá mé chun an fhíréantacht seo agat a léiriú go hoscailte, agus do ghnóthaí gan rath.
13
Nuair a screadann tú, sábháladh do dhéithe bréige gránna thú! Cartfar ar shiúl leis an ngaoth an t-iomlán acu, siabfaidh anáil ar shiúl iad. Ach an té a chuireann a iontaoibh ionamsa, gheabhaidh sé an tír mar oidhreacht, agus beidh seilbh aige ar mo shliabh beannaithe.
14
Agus cloisfear glór á rá: Tógaigí suas tóchar agus réitigí an bealach, glanaigí gach constaic as cosán mo mhuintire
15
Óir is mar seo a deir an Té is airde, a bhfuil a chónaí sa tsíoraíocht agus a bhfuil a ainm naofa: «Tá cónaí orm in áras atá ard agus naofa, agus fós i bhfochair an té atá brúite uiríseal ó spiorad, chun misneach a mhúscailt arís i spiorad na n-uirísle, chun misneach a chur ar ais sna croíthe brúite.
16
Óir ní bheidh mé ag sárú oraibh i gcónaí, agus ní bheidh fearg á cothú istigh agam i dtólamh; mar sa tslí sin mheathfadh romham an bheatha féin agus gach dúil bheo dá ndearna mé.
17
Coiriúlacht agus bradaíl Iosrael a chuir fearg orm seal; cheil mé mo ghnúis air agus bhuail mé le teann feirge. D' imigh sé leis fiáin sna bealaí a b' áil lena chroí;
18
chonaic mé féin iad na bealaí céanna. Ach leigheasfaidh mé é agus tabharfaidh mé sólás dó; líonfaidh mé le suaimhneas é, é féin agus lucht a chaointe,
19
á dhéanamh sin le briathra mo bheola: Síocháin! Síocháin don uile dhuine, i bhfad agus i ngar! a deir an Tiarna. Sea go deimhin, tá mé chun tú a leigheas.»
20
Ach tá lucht na hurchóide ar nós farraige suaite, farraige nach féidir di bheith ciúin, a mbíonn a tonnta ag caitheamh suas salachair agus láibe.
21
«Níl síocháin i ndán,» a deir mo Dhia, «do lucht na hurchóide.»
Íseáia 57:1
Íseáia 57:2
Íseáia 57:3
Íseáia 57:4
Íseáia 57:5
Íseáia 57:6
Íseáia 57:7
Íseáia 57:8
Íseáia 57:9
Íseáia 57:10
Íseáia 57:11
Íseáia 57:12
Íseáia 57:13
Íseáia 57:14
Íseáia 57:15
Íseáia 57:16
Íseáia 57:17
Íseáia 57:18
Íseáia 57:19
Íseáia 57:20
Íseáia 57:21
Íseáia 1 / Ис 1
Íseáia 2 / Ис 2
Íseáia 3 / Ис 3
Íseáia 4 / Ис 4
Íseáia 5 / Ис 5
Íseáia 6 / Ис 6
Íseáia 7 / Ис 7
Íseáia 8 / Ис 8
Íseáia 9 / Ис 9
Íseáia 10 / Ис 10
Íseáia 11 / Ис 11
Íseáia 12 / Ис 12
Íseáia 13 / Ис 13
Íseáia 14 / Ис 14
Íseáia 15 / Ис 15
Íseáia 16 / Ис 16
Íseáia 17 / Ис 17
Íseáia 18 / Ис 18
Íseáia 19 / Ис 19
Íseáia 20 / Ис 20
Íseáia 21 / Ис 21
Íseáia 22 / Ис 22
Íseáia 23 / Ис 23
Íseáia 24 / Ис 24
Íseáia 25 / Ис 25
Íseáia 26 / Ис 26
Íseáia 27 / Ис 27
Íseáia 28 / Ис 28
Íseáia 29 / Ис 29
Íseáia 30 / Ис 30
Íseáia 31 / Ис 31
Íseáia 32 / Ис 32
Íseáia 33 / Ис 33
Íseáia 34 / Ис 34
Íseáia 35 / Ис 35
Íseáia 36 / Ис 36
Íseáia 37 / Ис 37
Íseáia 38 / Ис 38
Íseáia 39 / Ис 39
Íseáia 40 / Ис 40
Íseáia 41 / Ис 41
Íseáia 42 / Ис 42
Íseáia 43 / Ис 43
Íseáia 44 / Ис 44
Íseáia 45 / Ис 45
Íseáia 46 / Ис 46
Íseáia 47 / Ис 47
Íseáia 48 / Ис 48
Íseáia 49 / Ис 49
Íseáia 50 / Ис 50
Íseáia 51 / Ис 51
Íseáia 52 / Ис 52
Íseáia 53 / Ис 53
Íseáia 54 / Ис 54
Íseáia 55 / Ис 55
Íseáia 56 / Ис 56
Íseáia 57 / Ис 57
Íseáia 58 / Ис 58
Íseáia 59 / Ис 59
Íseáia 60 / Ис 60
Íseáia 61 / Ис 61
Íseáia 62 / Ис 62
Íseáia 63 / Ис 63
Íseáia 64 / Ис 64
Íseáia 65 / Ис 65
Íseáia 66 / Ис 66