A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Íseáia 311
Mo léan iad siúd atá ag dul síos chun na hÉigipte ar lorg dídine, atá ag cur a muiníne i gcapaill, agus a ndóchas i líon na gcarbad agus i marcshlua neartmhar, ach nach bhfuil a súil le Neach Naofa Iosrael ar aon chor ná nár lorg comhairle an Tiarna.
2
Ina dhiaidh sin féin, tá an Tiarna seiftiúil go leor chun an tubaiste a chur faoi deara freisin; ní dual dó dul siar ar a fhocal, ach éireoidh sé amach in éadan baicle na n-urchóideach, ina gcoinne siúd a chuidíonn le lucht na míghníomhartha.
3
Daoine is ea na hÉigiptigh agus ní déithe; is feoil a gcuid each agus ní spiorad; agus nuair a shínfidh an Tiarna amach a lámh, bainfear tuisle as fear an chuidithe agus titfidh an fear ar cuidíodh leis ina theannta, agus caillfear iad go léir le chéile.
4
Sea, is mar seo a dúirt an Tiarna liom: Mar a bheadh leon nó coileán leoin ag gnúsacht os cionn a chreiche, agus na haoirí á ngairm amach líon a slua ina choinne, gan scáth a theacht air lena scairteach, ná scaoll lena gcallán, is amhlaidh a thiocfaidh Tiarna na Slua anuas chun catha ar shliabh Shíón agus ar a chnocán ard.
5
Ar nós mar bhíonn éanlaith ar foluain, is amhlaidh a dhéanfaidh Tiarna na Slua cumhdach ar Iarúsailéim, á cumhdach agus á baint as braighdeanas, ag ligean léi agus á scaoileadh saor.
6
Filligí ar an té atá séanta agus dúshéanta agaibh, a chlann Iosrael.
7
Sea, an lá sin caithfidh gach duine uaidh na híola airgid agus na híola óir atá dealbhaithe agaibh le bhur lámha ciontacha.
8
Rachaidh an Asaír síos roimh chlaíomh nach ón duine é agus alpfar é le claíomh nach daonna; teithfidh sé ar aghaidh an chlaímh agus déanfar sclábhaithe dá chuid óglach.
9
Tréigfidh sé a dhúnfort le tréan eagla agus fágfaidh a thaoisigh an meirge le barr scéine. Fáistine é seo ón Tiarna féin a bhfuil tine ar lasadh aige i Síón agus foirnéis aige in Iarúsailéim.Íseáia 31:1
Íseáia 31:2
Íseáia 31:3
Íseáia 31:4
Íseáia 31:5
Íseáia 31:6
Íseáia 31:7
Íseáia 31:8
Íseáia 31:9


Íseáia 1 / Íse 1
Íseáia 2 / Íse 2
Íseáia 3 / Íse 3
Íseáia 4 / Íse 4
Íseáia 5 / Íse 5
Íseáia 6 / Íse 6
Íseáia 7 / Íse 7
Íseáia 8 / Íse 8
Íseáia 9 / Íse 9
Íseáia 10 / Íse 10
Íseáia 11 / Íse 11
Íseáia 12 / Íse 12
Íseáia 13 / Íse 13
Íseáia 14 / Íse 14
Íseáia 15 / Íse 15
Íseáia 16 / Íse 16
Íseáia 17 / Íse 17
Íseáia 18 / Íse 18
Íseáia 19 / Íse 19
Íseáia 20 / Íse 20
Íseáia 21 / Íse 21
Íseáia 22 / Íse 22
Íseáia 23 / Íse 23
Íseáia 24 / Íse 24
Íseáia 25 / Íse 25
Íseáia 26 / Íse 26
Íseáia 27 / Íse 27
Íseáia 28 / Íse 28
Íseáia 29 / Íse 29
Íseáia 30 / Íse 30
Íseáia 31 / Íse 31
Íseáia 32 / Íse 32
Íseáia 33 / Íse 33
Íseáia 34 / Íse 34
Íseáia 35 / Íse 35
Íseáia 36 / Íse 36
Íseáia 37 / Íse 37
Íseáia 38 / Íse 38
Íseáia 39 / Íse 39
Íseáia 40 / Íse 40
Íseáia 41 / Íse 41
Íseáia 42 / Íse 42
Íseáia 43 / Íse 43
Íseáia 44 / Íse 44
Íseáia 45 / Íse 45
Íseáia 46 / Íse 46
Íseáia 47 / Íse 47
Íseáia 48 / Íse 48
Íseáia 49 / Íse 49
Íseáia 50 / Íse 50
Íseáia 51 / Íse 51
Íseáia 52 / Íse 52
Íseáia 53 / Íse 53
Íseáia 54 / Íse 54
Íseáia 55 / Íse 55
Íseáia 56 / Íse 56
Íseáia 57 / Íse 57
Íseáia 58 / Íse 58
Íseáia 59 / Íse 59
Íseáia 60 / Íse 60
Íseáia 61 / Íse 61
Íseáia 62 / Íse 62
Íseáia 63 / Íse 63
Íseáia 64 / Íse 64
Íseáia 65 / Íse 65
Íseáia 66 / Íse 66