A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Íseáia 301
Is mairg do chlann na ceannairce! briathar an Tiarna é seo. Tá beart á chur i bhfeidhm acu nach liomsa é, ag snaidhmeadh páirtíochta nár shéid m' anáilse fúithi, ionas go bhfuil cion sa mhullach ar chion á charnadh acu.
2
Tá siad bailithe leo ag tarraingt ar an Éigipt, gan comhairle a iarraidh ó mo bhéal, ag lorg dídine faoi dhídean Fhorainn agus foscadh ar scáth na hÉigipte.
3
Ina hábhar náire agaibh a bheidh an dídean sin Fhorainn, foscadh scáth na hÉigipte ina chúis mearbhaill daoibh;
4
cé go bhfuil a thaoisigh tar éis teacht go Zoan, agus a theachtairí imithe fhad le Hánaes.
5
Tá féiríní ar iompar acu siúd uile chuig pobal nach fearrde iad é, nach dtabharfaidh cabhair ná cúnamh dóibh ach náire agus masla.
6
Fáistine dar teideal: Ainmhithe na Tíre Theas. Trí dhúiche an anró agus na hanbhuaine is fearann don leon baineann, do leon na búiríola, don nathair nimhe agus don dragan eiteogach, a saibhreas ar dhroim asal acu, a dtaiscí ar chruit chamall acu, agus iad á n-iompar chuig pobal nach fearrde iad é.
7
Óir tá cabhair na hÉigipte díomhaoin agus baoth; is é sin an fáth a dtugaim mar ainm uirthi: Ráhab na leisce.
8
Imigh anois, gearr ar tháibléad an méid seo, scríobh ar scrolla é, chun go mbeidh sé san am atá le teacht ina fhianaise bhuan:
9
Is pobal míréireach iad seo, is clann bhréagach, clann nach áil leo éisteacht le reacht an Tiarna.
10
Deir siad le lucht físe: «Ná bíodh físeanna agaibh». agus leis na fáithe: «Ná tuaraigí an ceart dúinn». «Déanaigí plámas linn, bíodh físeanna mealltacha agaibh dúinn;
11
fágaigí an bealach, casaigí i leataobh ón tslí; as ár radharc leis mar Neach Naofa Iosrael.»
12
Ar an ábhar sin a deir Neach Naofa Iosrael: «De bhrí gur beag libh an rabhadh seo, agus go bhfuil bhur muinín sa chamastaíl agus san fheall, agus gurb iad is crann taca agaibh,
13
léireofar daoibh an cion seo a bheith mar a bheadh balla ard agus gág anuas ann, bolg amach air agus é i ríocht titim, a dtagann maidhm air go tobann, i seal faiteadh súl,
14
a bhriseann ar nós soitheach potaire á smísteáil síos gan trua gan taise, ionas nach bhfuil le fáil sa chonamar oiread agus sligín a chorródh an tine ar an teallach nó a thaoscfadh uisce as an sistéal.»
15
Óir is mar seo a labhraíonn an Tiarna Dia, Neach Naofa Iosrael: San iompú croí agus sa chiúnas a bhí an slánú i ndán daoibh, sa suaimhneas agus sa mhuinín a bhí bhur neart, ach níorbh áil libh.»
16
Dúirt sibh: «Ní amhlaidh! Teithfimid ar muin chapaill!» Go deimhin féin, is ag teitheadh a bheidh sibh! «I gcarbaid mheara a theithfimid!» Maith go leor! Is mear mar a rachfar sa tóir oraibh!
17
Teithfidh míle, agus gan ach duine aonair ag bagairt, bagairt ó chúigear agus teithfidh deich míle, go dtí nach mbeidh fágtha díbh ach mar bheadh cuaille ar bharr cnocáin, mar bheadh comhartha ar mhullach sléibhe.
18
Ach tá an Tiarna ag fanacht le hionú an mhaithiúnais, is ar an ábhar sin a éiríonn sé agus a ghlacann trua daoibh; óir Dia cóir is ea an Tiarna, is méanar don dream a bhfuil a súil leis.
19
Sea, a phobal Shíón, a bhfuil cónaí ort in Iarúsailéim, ní bheidh tú ag gol níos mó. Maithfidh sé duit ar chloisteáil do chaoineadh dó, agus tabharfaidh sé toradh air ar an toirt.
20
Cé go dtugann an Tiarna duit arán na hanbhuaine agus uisce na duainéise, an té a theagascann thú, ní cheilfidh é féin feasta, agus feicfidh do shúile an Té a theagascann thú.
21
Cloisfidh do chluasa an focal seo i do dhiaidh: «Seo an bealach, leanaigí é», cuma ar dheis nó ar chlé a chasfaidh sibh.
22
Measfaidh tú ansin gur neamhghlan do phlátáil airgid do chuid íol agus do chlúdach óir do chuid dealbh. Caithfidh tú uait iad mar bheadh rud truaillithe ann; «Gread leat!» a déarfaidh tú leo.
23
Agus tabharfaidh sé báisteach le haghaidh an tsíl a chuirfidh tú sa talamh, agus an t-arán a thugann an talamh uaidh, beidh sé blasta agus beathúil. Beidh do chuid eallaigh ag innilt an lá sin ar fhéarach leathan.
24
Na daimh agus na hasail a threabhann an talamh, beidh coirce blasta le hithe acu, a ndearnadh cáitheadh air le sluasaid agus le cáiteog.
25
Agus ar gach sliabh ard agus gach cnoc mór beidh srutháin uisce agus sreabha lá an áir nuair a thitfidh na dúnfoirt.
26
Beidh solas na gealaí ar aon dul le solas na gréine agus solas na gréine seacht n-uaire níos gile fós, ar nós solas seacht lá le chéile, sa lá a gceanglóidh an Tiarna créacht a phobail agus a leigheasfaidh sé fearbacha a bhuillí.
27
Breathnaigí! Tá ainm an Tiarna ag teacht ó chríoch i gcéin, is loiscneach a fhearg, is trom an t-ualach atá air. tá a bheola ag cur thar maoil le cuthach, agus a theanga ina tine chraosach.
28
Tá a anáil mar thuile in abhainn, a thiocfadh go muineál ar dhuine. Tá sé ag teacht chun na náisiúin a chriathrú i gcriathar an mhillte, chun béalbhach a chuid srianta a chur le giall na gciníocha. ABN: 28, 30, 31, 32a, 29, 32b, 33
29
Beidh bhur gceolsa, áfach, mar bheadh oíche chinn féile ann, agus aoibhneas ar chroí gach aon. Ar nós an té a bhuaileann bóthar le ceol na bhfeadóg ar a bhealach ionsar shliabh an Tiarna, ionsar charraig Iosrael,
30
Tabharfaidh an Tiarna faoi deara go gcloisfear mórgacht a ghlóir, agus taispeánfaidh sé lascadh a láimhe, i bhfraoch a chuid feirge, i gceartlár tine craosaí, i séideán báistí agus clochshneachta.
31
Óir is é glór an Tiarna a chuirfidh coiscriú ar an Asaír, agus í faoi bhuillí a bhata.
32
32a gach buille den bhata agus den phionós a leagfaidh an Tiarna uirthi. 32b le bodhráin agus le cláirseacha agus le damhsaí?
33
Óir is fada leac teallaigh ullamh cois Toifit, agus ullamh le haghaidh Mhoilic chomh maith, clais dhomhain leathan, lán cocháin agus adhmaid, agus anáil an Tiarna ag cur tine leis, mar a bheadh rabharta ruibhe ann.Íseáia 30:1
Íseáia 30:2
Íseáia 30:3
Íseáia 30:4
Íseáia 30:5
Íseáia 30:6
Íseáia 30:7
Íseáia 30:8
Íseáia 30:9
Íseáia 30:10
Íseáia 30:11
Íseáia 30:12
Íseáia 30:13
Íseáia 30:14
Íseáia 30:15
Íseáia 30:16
Íseáia 30:17
Íseáia 30:18
Íseáia 30:19
Íseáia 30:20
Íseáia 30:21
Íseáia 30:22
Íseáia 30:23
Íseáia 30:24
Íseáia 30:25
Íseáia 30:26
Íseáia 30:27
Íseáia 30:28
Íseáia 30:29
Íseáia 30:30
Íseáia 30:31
Íseáia 30:32
Íseáia 30:33


Íseáia 1 / Íse 1
Íseáia 2 / Íse 2
Íseáia 3 / Íse 3
Íseáia 4 / Íse 4
Íseáia 5 / Íse 5
Íseáia 6 / Íse 6
Íseáia 7 / Íse 7
Íseáia 8 / Íse 8
Íseáia 9 / Íse 9
Íseáia 10 / Íse 10
Íseáia 11 / Íse 11
Íseáia 12 / Íse 12
Íseáia 13 / Íse 13
Íseáia 14 / Íse 14
Íseáia 15 / Íse 15
Íseáia 16 / Íse 16
Íseáia 17 / Íse 17
Íseáia 18 / Íse 18
Íseáia 19 / Íse 19
Íseáia 20 / Íse 20
Íseáia 21 / Íse 21
Íseáia 22 / Íse 22
Íseáia 23 / Íse 23
Íseáia 24 / Íse 24
Íseáia 25 / Íse 25
Íseáia 26 / Íse 26
Íseáia 27 / Íse 27
Íseáia 28 / Íse 28
Íseáia 29 / Íse 29
Íseáia 30 / Íse 30
Íseáia 31 / Íse 31
Íseáia 32 / Íse 32
Íseáia 33 / Íse 33
Íseáia 34 / Íse 34
Íseáia 35 / Íse 35
Íseáia 36 / Íse 36
Íseáia 37 / Íse 37
Íseáia 38 / Íse 38
Íseáia 39 / Íse 39
Íseáia 40 / Íse 40
Íseáia 41 / Íse 41
Íseáia 42 / Íse 42
Íseáia 43 / Íse 43
Íseáia 44 / Íse 44
Íseáia 45 / Íse 45
Íseáia 46 / Íse 46
Íseáia 47 / Íse 47
Íseáia 48 / Íse 48
Íseáia 49 / Íse 49
Íseáia 50 / Íse 50
Íseáia 51 / Íse 51
Íseáia 52 / Íse 52
Íseáia 53 / Íse 53
Íseáia 54 / Íse 54
Íseáia 55 / Íse 55
Íseáia 56 / Íse 56
Íseáia 57 / Íse 57
Íseáia 58 / Íse 58
Íseáia 59 / Íse 59
Íseáia 60 / Íse 60
Íseáia 61 / Íse 61
Íseáia 62 / Íse 62
Íseáia 63 / Íse 63
Íseáia 64 / Íse 64
Íseáia 65 / Íse 65
Íseáia 66 / Íse 66