A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Seanfhocal 301
Briathra Ágúr
2
Táimse, ní foláir, ródhúr le bheith daonna níl tuiscint duine agam.
3
Níor foghlaim mé eagna, ná ní bhfuair mé aithne ar an Aon Naofa.
4
Cé a chuaigh suas ar neamh agus a thuirling arís? Cé a cheap na gaoithe ina mháma? Cé a ghabh na huiscí ina bhrat? Cé a chuir bonn faoi chríocha na cruinne? Céard is ainm dó féin agus céard is ainm dá mhac? Ar ndóigh is eol duit!
5
Gach briathar a labhraíonn Dia, seasann sé trial na fírinne; is sciath é do gach duine a théann ar a choimirce.
6
Ná cuir lena bhriathra, ar eagla go lochtódh sé thú agus go dtaispeánfadh sé gur bréagadóir thú.
7
Dhá ní a iarraim ort, ná ceil orm iad sula bhfaighe mé bás:
8
Coinnigh i bhfad uaim an t-éitheach agus an bhréag; ná tabhair dom saibhreas ná daibhreas, ach cothaigh mé leis an mbia is cuí dom,
9
Ar eagla go mbeinn sách agus go séanfainn thú, agus go ndéarfainn: «An Tiarna? cé hé féin?» Nó go mbeinn bocht agus go ndéanfainn goid, agus go maslóinn ainm mo Dhé.
10
Ná déan daor a ghearán lena mháistir, le heagla go gcuirfeadh sé mallacht ort agus go mbeadh thiar ort dá bharr.
11
Tá pór ann a chuireann mallacht ar a n-athair, agus nach gcuireann beannacht ar a máthair.
12
Agus pór atá glan, dar leo féin, ach nár níodh fós as a mbrocamas.
13
Tá pór na súl uaibhreach ann, le mór níos fiú i ngach tógáil súile.
14
Tá pór ann le claímhte mar fhiacla, agus sceana mar ghialla acu, Leis na boicht a alpadh agus a scrios de chlár na cruinne; agus lucht na gannchúise a shlogadh agus a scuabadh ó chomhluadar daoine.
15
Tá beirt iníon ag an lia, «Tabhair, tabhair,» a ghlaonn siad. Tá trí nithe nach féidir a shasamh, agus ceithre cinn nach ndeir riamh: «Is leor sin»:
16
Seól, an bhroinn aimrid, an talamh nach féidir a sháitheadh le huisce, agus an tine nach ndeir riamh: «Is leor sin.»
17
An tsúil a fhéachann le fonóid ar a athair, agus le drochmheas ar [mháthair a bhíonn ag dul in aois], piocfaidh fiacha an mhachaire amach í, agus alpfaidh na badhbha í.
18
Tá trí nithe a théann díom a thuiscint, agus ceithre cinn nach mbainim ciall astu:
19
Bealach iolair sa spéir, bealach nathrach ar an gcarraig, bealach loinge i lár na mara, agus bealach fir le maighdean.
20
Seo é bealach an adhaltraigh mná: itheann sí bia agus glanann a béal agus deir: «Ní dhearna mé aon ní as an tslí.»
21
Baineann trí nithe crith as an talamh, agus tá ceithre cinn nach féidir leis cur suas leo:
22
Daor nuair is rí, daoi nuair is sáitheach,
23
Bean thréigthe, nuair a phósann, agus daoirseach nuair a thógann [sí áit] a máistreása.
24
Tá ceithre nithe ar an talamh atá bídeach, ach is acu atá togha na gaoise:
25
Na seangáin, treibh gan neart iad, ach sa samhradh déanann siad deimhin dá soláthar:
26
Na coiníní carraige, treibh gan chosaint iad, ach cuireann siad fúthu sna carraigeacha.
27
Na lócaistí, níl rí orthu, ach máirseálann siad go léir faoi dhea-eagar.
28
An t-earc luachra, d' fhéadfá greim a fháil air i do láimh, ach gnáthaíonn sé páláis ríthe.
29
Tá trí nithe ann le céim mhaorga, agus ceithre cinn go deimhin le hiompar stáidiúil:
30
An leon, an gaiscíoch ar na hainmhithe, nach dtugann cúl le haon ní;
31
An coileach ag starrfach i measc na gcearc, an pocán, taoiseach an tréada, agus an rí [ag aitheasc] a phobail.
32
Má bhí sé de bhaois ionat dul le mire, agus go bhfuil aiféala anois ort, buail bos ar do bhéal;
33
Óir déantar cuigeann le maistriú, tagann fuil as an tsrón nuair a bhrúitear í, agus tagann aighneas as an bhfearg nuair a adhntar í.Seanfhocal 30:1

Seanfhocal 30:2

Seanfhocal 30:3

Seanfhocal 30:4

Seanfhocal 30:5

Seanfhocal 30:6

Seanfhocal 30:7

Seanfhocal 30:8

Seanfhocal 30:9

Seanfhocal 30:10

Seanfhocal 30:11

Seanfhocal 30:12

Seanfhocal 30:13

Seanfhocal 30:14

Seanfhocal 30:15

Seanfhocal 30:16

Seanfhocal 30:17

Seanfhocal 30:18

Seanfhocal 30:19

Seanfhocal 30:20

Seanfhocal 30:21

Seanfhocal 30:22

Seanfhocal 30:23

Seanfhocal 30:24

Seanfhocal 30:25

Seanfhocal 30:26

Seanfhocal 30:27

Seanfhocal 30:28

Seanfhocal 30:29

Seanfhocal 30:30

Seanfhocal 30:31

Seanfhocal 30:32

Seanfhocal 30:33Seanfhocal 1 / Sea 1

Seanfhocal 2 / Sea 2

Seanfhocal 3 / Sea 3

Seanfhocal 4 / Sea 4

Seanfhocal 5 / Sea 5

Seanfhocal 6 / Sea 6

Seanfhocal 7 / Sea 7

Seanfhocal 8 / Sea 8

Seanfhocal 9 / Sea 9

Seanfhocal 10 / Sea 10

Seanfhocal 11 / Sea 11

Seanfhocal 12 / Sea 12

Seanfhocal 13 / Sea 13

Seanfhocal 14 / Sea 14

Seanfhocal 15 / Sea 15

Seanfhocal 16 / Sea 16

Seanfhocal 17 / Sea 17

Seanfhocal 18 / Sea 18

Seanfhocal 19 / Sea 19

Seanfhocal 20 / Sea 20

Seanfhocal 21 / Sea 21

Seanfhocal 22 / Sea 22

Seanfhocal 23 / Sea 23

Seanfhocal 24 / Sea 24

Seanfhocal 25 / Sea 25

Seanfhocal 26 / Sea 26

Seanfhocal 27 / Sea 27

Seanfhocal 28 / Sea 28

Seanfhocal 29 / Sea 29

Seanfhocal 30 / Sea 30

Seanfhocal 31 / Sea 31