A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Seanfhocal 281
Teitheann an t-urchóideach agus gan aon duine sa tóir air; tá an fíréan chomh cróga le leon.
2
Bíonn rialtóirí ina scuainí ag tír de bharr a pheacaí; ach is fada buan a mhairfidh sé má bhíonn rialtoirí tuisceanacha eagnaí aige.
3
An bochtán a luíonn ar na bochtáin, is geall le batharnach báistí é nach bhfágann ruainne le n-ithe.
4
Lucht tréigthe an dlí, molann siad na hurchóidigh; ach an mhuintir a chomhlíonann é, cuireann siad ina n-aghaidh.
5
Ní thuigeann na hurchóidigh cad is cóir ann, ach tuigeann lucht eagla an Tiarna gach ní.
6
Is fearr fear bocht a shiúlann san fhíréantacht, ná fear saibhir na mbealaí claon.
7
Mac gaoismhear a choimeádann an dlí, ach tugann comrádaí na ndrabhlásach náire dá athair.
8
An té chuireann lena mhaoin le caimiléireacht agus le húsaireacht, is do dhuine eile a scaipfidh ar na boicht a dhéanann sé cnuasach.
9
An té a iompaíonn a chluas ó éisteacht leis an dlí, is gráiniúlacht fiú a urnaí.
10
An té a chuirfidh an fíréan ar seachrán ar bhealach an oilc titfidh sé isteach ina chuithe féin. Siad an mhuintir neamhchiontach oidhrí an tsonais.
11
Is críonna é an saibhir, dar leis féin, ach béarfaidh an bocht air má bhíonn tuiscint ann.
12
Nuair a bhíonn an lá leis na fíréin, is mór í an lúcháir; nuair a fhaigheann na hurchóidigh ceannas, téann daoine i bhfolach.
13
Ní rithfidh leis an té a cheileann a chionta; ach an té a admhaíonn iad agus a thréigeann iad, déanfar trócaire air.
14
Is méanar don té ar a bhfuil eagla [an Tiarna] i gcónaí, ach an té a chruann a chroí, titfidh an tubaiste sa mhullach air.
15
Is cuma nó leon cuthaigh, nó beithir ocrach, drochrialtóir ar phobal bocht.
16
An rialtóir gan stuaim, is fear leatroim é; an té ar fuath leis an tsaint, gnóthóidh sé fad saoil.
17
An té ar a bhfuil fuil duine eile, beidh sé ina theifeach go bás; ná tabhair cabhair dó.
18
Déanfar an té a shiúlann san fhíréantacht a fhuascailt; ach an té a bhíonn go guagach idir dhá bhealach, titfidh sé ar cheann acu.
19
Beidh flúirse aráin ag an té a shaothraíonn a chuid talún, ach raidhse bochtaine ag an té a leanann beartais bhaotha.
20
Beidh beannachtaí go líonmhar ar an bhfear ionraic, ach an té a bheidh ag iarraidh éirí saibhir go tapa, ní rachaidh sé gan phionós.
21
Ní maith é leathchuma a dhéanamh ar aon duine; ach déanfaidh daoine éagóir ar son ghreim aráin.
22
An fear santach súil, téann sé sa tóir ar an saibhreas; ach ní eol dó cén ghannchúis a bhuailfidh é.
23
An té a cheartaíonn duine eile gheobhaidh sé níos mó fabhair ar deireadh ná fear an bhladair.
24
An té a chreachann a athair nó a mháthair agus a deir: «Ní aon éagóir é sin!» is comrádaí do bhithiúnach é.
25
Spreagann an santach achrainn; an té a bhfuil a mhuinín aige as an Tiarna, beidh an rath air.
26
An té a bhfuil a mhuinín aige as a smaointe féin, is amadán é; ach déanfar an té a shiúlann ar chosán na heagna a fhuascailt.
27
An té a thugann déirc don bhocht, ní bheidh easpa air choíche; ach an té a dhúnann a shúile ina choinne, luífidh mallacht ar mhallacht air.
28
Nuair a fhaigheann na hurchóidigh ceannas, téann daoine i bhfolach, ach nuair a théann siad ar ceal, téann breis ar na fíréin.Seanfhocal 28:1

Seanfhocal 28:2

Seanfhocal 28:3

Seanfhocal 28:4

Seanfhocal 28:5

Seanfhocal 28:6

Seanfhocal 28:7

Seanfhocal 28:8

Seanfhocal 28:9

Seanfhocal 28:10

Seanfhocal 28:11

Seanfhocal 28:12

Seanfhocal 28:13

Seanfhocal 28:14

Seanfhocal 28:15

Seanfhocal 28:16

Seanfhocal 28:17

Seanfhocal 28:18

Seanfhocal 28:19

Seanfhocal 28:20

Seanfhocal 28:21

Seanfhocal 28:22

Seanfhocal 28:23

Seanfhocal 28:24

Seanfhocal 28:25

Seanfhocal 28:26

Seanfhocal 28:27

Seanfhocal 28:28Seanfhocal 1 / Sea 1

Seanfhocal 2 / Sea 2

Seanfhocal 3 / Sea 3

Seanfhocal 4 / Sea 4

Seanfhocal 5 / Sea 5

Seanfhocal 6 / Sea 6

Seanfhocal 7 / Sea 7

Seanfhocal 8 / Sea 8

Seanfhocal 9 / Sea 9

Seanfhocal 10 / Sea 10

Seanfhocal 11 / Sea 11

Seanfhocal 12 / Sea 12

Seanfhocal 13 / Sea 13

Seanfhocal 14 / Sea 14

Seanfhocal 15 / Sea 15

Seanfhocal 16 / Sea 16

Seanfhocal 17 / Sea 17

Seanfhocal 18 / Sea 18

Seanfhocal 19 / Sea 19

Seanfhocal 20 / Sea 20

Seanfhocal 21 / Sea 21

Seanfhocal 22 / Sea 22

Seanfhocal 23 / Sea 23

Seanfhocal 24 / Sea 24

Seanfhocal 25 / Sea 25

Seanfhocal 26 / Sea 26

Seanfhocal 27 / Sea 27

Seanfhocal 28 / Sea 28

Seanfhocal 29 / Sea 29

Seanfhocal 30 / Sea 30

Seanfhocal 31 / Sea 31