A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Seanfhocal 251
Seanfhocail le Solamh iad seo inár ndiaidh freisin agus is é Hiziciá, rí Iúdá, a bhreac cóip díobh.
2
Rún a cheilt glóir Dé, ach é a ransú go grinn glóir ríthe.
3
Fág gur ard iad na flaithis agus gur domhain é an talamh, níl dul ar chroí na ríthe a iniúchadh.
4
Scag an dríodar ón airgead agus tiocfaidh sé amach glan.
5
Díbir na hurchóidigh ó láthair an rí agus beidh a ríchathaoir bunaithe ar an bhfíréantacht.
6
Ná bíodh mustar ort i láthair an rí, agus ná seas in áit na bhflatha,
7
Óir is fearr go ndéarfaí: «Gabh anseo aníos,» ná go ndéanfaí thú a ísliú i láthair an phrionsa. An rud a chonaic do shúile,
8
ná sceith é go róthobann sa chúirt. Óir céard a dhéanfaidh tú ar deireadh má bhréagnaíonn do chomharsana thú?
9
Tagair do chúis le do chomharsa, ach ná sceith rún duine eile,
10
Le heagla go ndéanfaidh an té a chluinfeadh thú é a chasadh leat, agus go gcaillfeá do chlú go léir.
11
An focal i luí gaidhte, is cuma é nó úlla óir i leaba airgid.
12
Fáinne óir nó ornáid d' ór fíre, sin mar atá ceartú críonna i gcluais a éisteann.
13
Is cuma nó fionnuaire sneachta fómhair an teachtaire a bhíonn dílis do lucht a sheolta; cuireann sé misneach i gcroí a mháistir.
14
Scamaill is clocha, ach gan braon fearthainne, sin mar atá ag fear na ngealltanas mór gan comhlíonadh.
15
Is féidir breitheamh a bhogadh le foighne; briseann béal bán cnámh.
16
Má fhaigheann tú mil, ith do dhóthain di, ach ná déan craos nó déanfaidh tú í a aiseag.
17
Téigh go hannamh go teach do chomharsan, le heagla go n-éireoidh sé bréan díot agus go dtiocfadh fuath aige duit.
18
Is cuma nó cleith nó claíomh nó ga géar an té a thugann fianaise bhréige in aghaidh a chomharsan.
19
Is cuma nó fiacail lofa nó cos leonta fear gan dílseacht ar a mbeifí ag brath in am an ghátair;
20
bheadh sé chomh maith agat do bhrat a bhaint díot sa doineann. Is cuma nó fínéagra a chur i gcréacht amhráin a chasadh do chroí duairc.
21
Má tá ocras ar do namhaid, tabhair greim le n-ithe dó; nó tart, tabhair braon le n-ól dó.
22
Beidh sméaróidí tine á gcarnadh agat ar a cheann sa tslí sin, agus déanfaidh an Tiarna é a chúiteamh leat.
23
Tagann fearthainn ó bhroinn na gaoithe aduaidh, agus muc ar an malainn ó theanga an bhéadánaí.
24
Is fearr cur fút i gcúil sa lochta, ná bheith in aontíos le bean achrainn.
25
Is cuma nó uisce fuar i scornach thirim, dea-scéala ón gcoigríoch.
26
Is cuma nó tobar a suaitheadh nó foinse a truailleadh, an fíréan a chúbann roimh an urchóideach.
27
[Ní maith í póit mheala, ná géilleadh do bhladar.]
28
An fear gan smacht air féin, is cuma é nó cathair ar leathadh gan cóir chosanta.Seanfhocal 25:1
Seanfhocal 25:2
Seanfhocal 25:3
Seanfhocal 25:4
Seanfhocal 25:5
Seanfhocal 25:6
Seanfhocal 25:7
Seanfhocal 25:8
Seanfhocal 25:9
Seanfhocal 25:10
Seanfhocal 25:11
Seanfhocal 25:12
Seanfhocal 25:13
Seanfhocal 25:14
Seanfhocal 25:15
Seanfhocal 25:16
Seanfhocal 25:17
Seanfhocal 25:18
Seanfhocal 25:19
Seanfhocal 25:20
Seanfhocal 25:21
Seanfhocal 25:22
Seanfhocal 25:23
Seanfhocal 25:24
Seanfhocal 25:25
Seanfhocal 25:26
Seanfhocal 25:27
Seanfhocal 25:28


Seanfhocal 1 / Sea 1
Seanfhocal 2 / Sea 2
Seanfhocal 3 / Sea 3
Seanfhocal 4 / Sea 4
Seanfhocal 5 / Sea 5
Seanfhocal 6 / Sea 6
Seanfhocal 7 / Sea 7
Seanfhocal 8 / Sea 8
Seanfhocal 9 / Sea 9
Seanfhocal 10 / Sea 10
Seanfhocal 11 / Sea 11
Seanfhocal 12 / Sea 12
Seanfhocal 13 / Sea 13
Seanfhocal 14 / Sea 14
Seanfhocal 15 / Sea 15
Seanfhocal 16 / Sea 16
Seanfhocal 17 / Sea 17
Seanfhocal 18 / Sea 18
Seanfhocal 19 / Sea 19
Seanfhocal 20 / Sea 20
Seanfhocal 21 / Sea 21
Seanfhocal 22 / Sea 22
Seanfhocal 23 / Sea 23
Seanfhocal 24 / Sea 24
Seanfhocal 25 / Sea 25
Seanfhocal 26 / Sea 26
Seanfhocal 27 / Sea 27
Seanfhocal 28 / Sea 28
Seanfhocal 29 / Sea 29
Seanfhocal 30 / Sea 30
Seanfhocal 31 / Sea 31