Instagram
English
A A A A A
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)
Seanfhocal 20
1
Tá an fíon gan stuaim, agus is trodaire é an braon crua; níl aon chiall ag an té a mheallann sé.
2
Is geall le glam leoin fearg rí, agus an té a ghriogann chun cuthaigh é, milleann sé a bheatha féin.
3
Is onóir do dhuine aighneas a sheachaint, ach beidh gach amadán ag achrann.
4
Tá an fómhar thart, ach níl aon treabhadh déanta ag an leisceoir; beidh súil in airde aige in am an bhainte, ach ní beidh dada ann dó.
5
Is cuma nó uisce domhain a mbíonn ar aigne ag duine ina chroí istigh; níl ag an duine tuisceanach ach é a tharraingt amach.
6
Is iomaí duine a deir go bhfuil sé féin dílis, ach cé a aimseoidh fear inmhuiníne?
7
An fíréan a bhfuil a bhealaí gan cháim, is méanar dá chlann ina dhiaidh.
8
An rí a shuíonn ina shuí breithimh, scagann sé gach olc lena shúile.
9
Cé ar féidir leis a rá: «Ghlan mé mo chroí, táim saor ó mo pheaca?»
10
Meáchan anseo, a mhalairt ansiúd; tomhas anseo tomhas eile thall; is gráin leis an Tiarna iadsan araon.
11
Taispeánann an leanbh dúinn fiú agus é ag súgradh, an olc nó an maith a bheidh a bhearta.
12
An tsúil a fheiceann agus an chluas a chluineann, is é an Tiarna a rinne iad araon.
13
Ná bí ceanúil ar an gcodladh, nó beidh an bhochtaine agat mar chéile; bíodh do shúile ar leathadh agus beidh flúirse bia agat.
14
«Níl aon mhaith ann, níl sin,» a deir an ceannaí ach imíonn sé leis agus é ag maíomh as féin.
15
Tá an t-ór ann, agus raidhse cloch lómhar, ach is iad beola an eolais an tseoid róluachmhar.
16
Tóg brat duine nuair a théann sé i mbannaí le strainséir; bíodh sé féin mar gheall agat nuair a théann sé in urrús le coimhthígh.
17
Faigheann duine blas milis ar an mbia a fuarthas trí chalaois, ach is geall le grean ina bhéal é ina dhiaidh sin.
18
Meáigh do bhearta i gcomhairle le daoine eile; agus fear cath le treoir chiallmhar.
19
Déanann an cardálaí rúin a nochtadh; ná bíodh caidreamh agat dá bhrí sin le fear na baothchainte.
20
Má chuireann duine mallacht ar athair nó ar mháthair, múchfar a lóchrann faoi dhorchadas dubh.
21
An oidhreacht a fuarthas de gheit ar dtús, ní bheidh beannacht uirthi faoi dheireadh.
22
Ná habair: «Déanfaidh mé an t-olc a chúiteamh»; ach bíodh do dhóchas as an Tiarna agus tiocfaidh sé i gcabhair ort.
23
Is fuath leis an Tiarna malairtí meáchan; ní maith iad na meánna fealltacha.
24
Treoraíonn an Tiarna céimeanna an duine; conas más ea is féidir dó a bhealach a thuiscint?
25
Is gaiste roimh dhuine a rá de phreib: «Tá sé tíolactha.» agus gan machnamh a dhéanamh ach tar éis a mhóide.
26
Déanann an rí cliste na hurchóidigh a cháitheadh, agus tiomáineann an roth tharstu.
27
Sé spiorad an duine lampa an Tiarna, ag spiúnadh doimhneas a chroí.
28
Déanann cinéaltas is dílse an rí a chosaint, agus is í an fhíréantacht teannta a ríchathaoireach.
29
A neart féin glóir na n-ógánach, ach an ceann liath maise na seanóirí.
30
Is maith an leigheas ar an olc buillí créachtaithe; agus glanann buillí an t-ionathar.
Seanfhocal 20:1
Seanfhocal 20:2
Seanfhocal 20:3
Seanfhocal 20:4
Seanfhocal 20:5
Seanfhocal 20:6
Seanfhocal 20:7
Seanfhocal 20:8
Seanfhocal 20:9
Seanfhocal 20:10
Seanfhocal 20:11
Seanfhocal 20:12
Seanfhocal 20:13
Seanfhocal 20:14
Seanfhocal 20:15
Seanfhocal 20:16
Seanfhocal 20:17
Seanfhocal 20:18
Seanfhocal 20:19
Seanfhocal 20:20
Seanfhocal 20:21
Seanfhocal 20:22
Seanfhocal 20:23
Seanfhocal 20:24
Seanfhocal 20:25
Seanfhocal 20:26
Seanfhocal 20:27
Seanfhocal 20:28
Seanfhocal 20:29
Seanfhocal 20:30
Seanfhocal 1 / Sea 1
Seanfhocal 2 / Sea 2
Seanfhocal 3 / Sea 3
Seanfhocal 4 / Sea 4
Seanfhocal 5 / Sea 5
Seanfhocal 6 / Sea 6
Seanfhocal 7 / Sea 7
Seanfhocal 8 / Sea 8
Seanfhocal 9 / Sea 9
Seanfhocal 10 / Sea 10
Seanfhocal 11 / Sea 11
Seanfhocal 12 / Sea 12
Seanfhocal 13 / Sea 13
Seanfhocal 14 / Sea 14
Seanfhocal 15 / Sea 15
Seanfhocal 16 / Sea 16
Seanfhocal 17 / Sea 17
Seanfhocal 18 / Sea 18
Seanfhocal 19 / Sea 19
Seanfhocal 20 / Sea 20
Seanfhocal 21 / Sea 21
Seanfhocal 22 / Sea 22
Seanfhocal 23 / Sea 23
Seanfhocal 24 / Sea 24
Seanfhocal 25 / Sea 25
Seanfhocal 26 / Sea 26
Seanfhocal 27 / Sea 27
Seanfhocal 28 / Sea 28
Seanfhocal 29 / Sea 29
Seanfhocal 30 / Sea 30
Seanfhocal 31 / Sea 31