A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Seanfhocal 191
Is fearr an bochtán a mhaireann go fíréanta ná an té atá saibhir ach claon ina shlite.
2
Ní maith í an díograis gan an machnamh; an té a bhrostaíonn a chéim, cailleann sé an tslí.
3
A bhaois féin a scriosann conách duine, ach is ar an Tiarna a thugann sé aghaidh a chaoraíochta.
4
Méadaíonn cairde le méadú maoine, ach tréigeann a aon chara an bochtán.
5
Ní rachaidh an finné bréige gan phionós, agus ní rachaidh fear na mbréag slán.
6
Bíonn a lán ar thóir fabhar ón bhfial; is cara ag gach aon duine an té a scaipeann bronntanais.
7
Bíonn fuath ag a dheartháireacha go léir don bhochtán, nach mó ná sin mar a theitheann a chairde uaidh. Bíonn focail de dhíth air, ach ní bhíonn siad ar láimh aige.
8
An té a aimsíonn an eagna, fónann sé dó féin; an té a dhéanann cúram den tuiscint, aimsíonn sé sonas.
9
Ní rachaidh an finné bréagach gan phionós, agus scriosfar an té a spalpann éitheach.
10
Ní cuí don amadán maireachtáil i sócamas, agus is lú ná sin is cuí do dhaor bheith i gceannas ar fhlatha.
11
Cuireann ciall srian le fearg duine, agus is glóir dó scaoileadh le coir.
12
Is geall le glam leoin fearg rí, ach le drúcht ar fhéar a ghnaoi.
13
Scriosann amadán mic a athair; is geall le sconna ar sileadh scabhlaeireacht mná.
14
Tagann teach agus maoin mar oidhreacht athar, ach tagann bean chiallmhar ó láimh an Tiarna.
15
Cuireann leisce duine i dtoirchim suain, ach beidh ocras fós ar an duine díomhaoin.
16
An té a choimeádann na haitheanta, coimeádann sé é fein; an té ar beag leis an briathar, gheobhaidh sé bás.
17
An té a bhíonn cineálta leis na boicht, tugann sé iasacht don Tiarna, déanfaidh sé cúiteamh ar son a ndearna sé.
18
Cuir smacht ar do mhac fad a mhaireann an dóchas; ná cuir romhat é mhilleadh ar fad.
19
Díolfaidh fear an drochmhianaigh as; scaoil leis agus is measa ná sin [a bheidh an scéal agat].
20
Tabhair cluas do chomhairle, agus glac le teagasc, le go mbeadh breis gaoise agat as seo amach.
21
Is iomaí beartas a bhíonn á dtaibhreamh do dhuine, ach is é aidhm an Tiarna a sheasfaidh buan.
22
Bíonn súil le dílseacht ó dhuine, agus is fearr bochtán ná bréagaire.
23
Seolann eagla Dé chun na beatha; an té a mbíonn sí aige, bíonn bia agus fothain aige, gan scéin roimh aon olc air.
24
Tumann an leisceoir a chrobh sa mhias, ach ní bhacann le hé a bhreith chun a bhéil.
25
Buail an scigire, agus mar sin is mó a bheidh an t-aineolaí san airdeall; ceartaigh fear na tuisceana agus beidh breis eolais aige.
26
An té a chuireann a athair as seilbh, agus a chuireann a mháthair chun siúil, is mac gan náire é agus ábhar masla.
27
Ná tabhair cluas do theagasc a thuilleadh, a mhic, más d' fhonn faillí a dhéanamh ina bhfuil le rá ag an eolas é.
28
Tugann an drochfhinné tarcaisne don cheart; alpann craos an urchóidigh an t-olc.
29
Tá [an bata] ullamh do scigirí, agus léasadh do dhroim na n-amadán.Seanfhocal 19:1
Seanfhocal 19:2
Seanfhocal 19:3
Seanfhocal 19:4
Seanfhocal 19:5
Seanfhocal 19:6
Seanfhocal 19:7
Seanfhocal 19:8
Seanfhocal 19:9
Seanfhocal 19:10
Seanfhocal 19:11
Seanfhocal 19:12
Seanfhocal 19:13
Seanfhocal 19:14
Seanfhocal 19:15
Seanfhocal 19:16
Seanfhocal 19:17
Seanfhocal 19:18
Seanfhocal 19:19
Seanfhocal 19:20
Seanfhocal 19:21
Seanfhocal 19:22
Seanfhocal 19:23
Seanfhocal 19:24
Seanfhocal 19:25
Seanfhocal 19:26
Seanfhocal 19:27
Seanfhocal 19:28
Seanfhocal 19:29


Seanfhocal 1 / Sea 1
Seanfhocal 2 / Sea 2
Seanfhocal 3 / Sea 3
Seanfhocal 4 / Sea 4
Seanfhocal 5 / Sea 5
Seanfhocal 6 / Sea 6
Seanfhocal 7 / Sea 7
Seanfhocal 8 / Sea 8
Seanfhocal 9 / Sea 9
Seanfhocal 10 / Sea 10
Seanfhocal 11 / Sea 11
Seanfhocal 12 / Sea 12
Seanfhocal 13 / Sea 13
Seanfhocal 14 / Sea 14
Seanfhocal 15 / Sea 15
Seanfhocal 16 / Sea 16
Seanfhocal 17 / Sea 17
Seanfhocal 18 / Sea 18
Seanfhocal 19 / Sea 19
Seanfhocal 20 / Sea 20
Seanfhocal 21 / Sea 21
Seanfhocal 22 / Sea 22
Seanfhocal 23 / Sea 23
Seanfhocal 24 / Sea 24
Seanfhocal 25 / Sea 25
Seanfhocal 26 / Sea 26
Seanfhocal 27 / Sea 27
Seanfhocal 28 / Sea 28
Seanfhocal 29 / Sea 29
Seanfhocal 30 / Sea 30
Seanfhocal 31 / Sea 31