Instagram
English
A A A A A
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)
Seanfhocal 12
1
An té a mbíonn cion aige ar an smacht, bíonn cion aige ar an eolas; an té ar fuath leis ceartú, is duine dúr é.
2
Bíonn gnaoi an Tiarna ar an duine cóir, ach daorann sé fear na ndrochbheart.
3
Ní dhaingníonn an urchóid aon duine, ach ní bhogfar fréamh an fhíréin go brách.
4
Coróin a fir bean mhaith, ach is fochall ina chnámha bean gan náire.
5
Is ionraic iad smaointe an fhíréin; ach is fealltach iad comhairlí na n-urchóideach.
6
Is gaistí le fuil a dhoirteadh iad briathra an urchóidigh; ach fuasclaíonn béal an fhíréin daoine ó bhaol.
7
Leagtar ar lár na hurchóidigh, agus sin deireadh leo; ach seasóidh teach an fhíréin go daingean.
8
Moltar duine ar fheabhas a chéille; ach bíonn dímheas ar fhear an droch-chroí.
9
Is fearr fear gan ghradam [a dhéanann a ghnó féin], ná fear le héirí in airde a bhíonn gan arán.
10
Tugann an fíréan aire dá chuid stoic, ach is cruálach í trocaire an urchóidigh.
11
Beidh flúirse aráin ag an té a shaothraíonn a chuid talún; níl aon chiall ag an té a leanann beartais bhaotha.
12
Scriostar túr daingean na n-urchóideach, ach maireann fréamha na bhfíréan go daingean.
13
Trí choireanna a bhéil féin a ghabhtar an t-urchóideach sa ghaiste; ach tagann an fíréan slán ón tubaiste.
14
Nuair a shásaítear fear le nithe fónta, sé toradh a bhriathar féin é; filleann toradh shaothar a lámh ar an duine féin.
15
I súile an amadáin is ceart é a chosán; éisteann an t-eagnaí le dea-chomhairle.
16
Ní dhéanann an t-amadán aon mhoill ach a fhearg a thaispeáint; ach ní thógann an duine ciallmhar ceann d' achasán.
17
An té a labhraíonn an fhírinne, tugann sé fianaise chóir; níl san fhinné bréagach ach calaois.
18
Tá duine ann ar geall le sá claímh a mhearbhriathra; ach bíonn cneasú á iompar ag teanga an eagnaí.
19
Maireann beola fírinneacha go brách; ach is gairid é saol na teanga bréagaí.
20
Tá feall i gcroí lucht beartaithe oilc; ach tá lúcháir ag lucht síocháin a chur i gcrích.
21
Níl aon olc i ndán don fhíréan, ach bíonn trioblóidí sa mhullach ar na hurchóidigh.
22
Is fuath leis an Tiarna beola an éithigh; ach is gean leis lucht labhartha na fírinne.
23
Coimeádann an duine tuisceanach a chuid eolais i bhfolach; ach fógraíonn croí na n-amadán a mbaois.
24
Údarás is dual don láimh bhríomhar; ach saothar éigeantach is dual don leisciúil.
25
Cuireann an imní ualach ar chroí an duine; ach cuireann an dea-fhocal áthas air.
26
Tugann an fíréan cúl leis an urchóid; ach treoraíonn cosán na n-urchóideach iadsan amú.
27
Ní bheidh aon ní don phota ag an bhfear díomhaoin; ach beidh saibhreas luachmhar ag an bhfear dícheallach.
28
Lonnaíonn an bheatha ar chosán na córa; ach treoraíonn slí na hearráide chun an bháis.
Seanfhocal 12:1
Seanfhocal 12:2
Seanfhocal 12:3
Seanfhocal 12:4
Seanfhocal 12:5
Seanfhocal 12:6
Seanfhocal 12:7
Seanfhocal 12:8
Seanfhocal 12:9
Seanfhocal 12:10
Seanfhocal 12:11
Seanfhocal 12:12
Seanfhocal 12:13
Seanfhocal 12:14
Seanfhocal 12:15
Seanfhocal 12:16
Seanfhocal 12:17
Seanfhocal 12:18
Seanfhocal 12:19
Seanfhocal 12:20
Seanfhocal 12:21
Seanfhocal 12:22
Seanfhocal 12:23
Seanfhocal 12:24
Seanfhocal 12:25
Seanfhocal 12:26
Seanfhocal 12:27
Seanfhocal 12:28
Seanfhocal 1 / Sea 1
Seanfhocal 2 / Sea 2
Seanfhocal 3 / Sea 3
Seanfhocal 4 / Sea 4
Seanfhocal 5 / Sea 5
Seanfhocal 6 / Sea 6
Seanfhocal 7 / Sea 7
Seanfhocal 8 / Sea 8
Seanfhocal 9 / Sea 9
Seanfhocal 10 / Sea 10
Seanfhocal 11 / Sea 11
Seanfhocal 12 / Sea 12
Seanfhocal 13 / Sea 13
Seanfhocal 14 / Sea 14
Seanfhocal 15 / Sea 15
Seanfhocal 16 / Sea 16
Seanfhocal 17 / Sea 17
Seanfhocal 18 / Sea 18
Seanfhocal 19 / Sea 19
Seanfhocal 20 / Sea 20
Seanfhocal 21 / Sea 21
Seanfhocal 22 / Sea 22
Seanfhocal 23 / Sea 23
Seanfhocal 24 / Sea 24
Seanfhocal 25 / Sea 25
Seanfhocal 26 / Sea 26
Seanfhocal 27 / Sea 27
Seanfhocal 28 / Sea 28
Seanfhocal 29 / Sea 29
Seanfhocal 30 / Sea 30
Seanfhocal 31 / Sea 31