A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Seanfhocal 111
Tá an ghráin ag an Tiarna ar an meá éagórach, ach is gean leis an meáchan cóir.
2
Tagann an t-uabhar ar dtús, ansin an náire; tá an eagna ar fáil i measc na n-uiríseal.
3
Déanann a n-ionracas na hionraice a stiúradh, ach scriosann a bhfeall na feallairí.
4
Ní aon chabhair an mhaoin lá na feirge, ach fuasclaíonn an fhíréantacht ón mbás.
5
Réitíonn a shuáilcí an cosán don neamhchiontach, ach baineann a urchóid féin an t-urchóideach dá bhonna.
6
Déanann a bhfíréantacht na hionraice a fhuascailt, ach cuireann a n-ainmhianta féin na feallairí i ngeimhle.
7
Ní chuireann an bás deireadh le dóchas an fhíréin, ach téann muinín lucht na haindiagachta amú.
8
Saortar an fíréan ón tubaiste, ach titeann sí ar an urchóideach ina ionad.
9
Scriosann an t-aindiaga a chomharsa lena theanga, ach saortar na fíréin le barr eolais.
10
Nuair a ritheann leis na fíréin, bíonn lúcháir ar an gcathair; nuair a scriostar na hurchóidigh, cuirtear na gártha áthais suas.
11
Tógtar cathair trí bheannachtaí na bhfíréan, ach scartáiltear í trí bhéal na n-urchóideach.
12
Amadán an té a dhéanann magadh faoina chomharsa; fanann an duine tuisceanach ina thost.
13
Sceitheann an duine béalscaoilteach nithe a bhíonn faoi cheilt ach coimeádann an duine iontaofa rúin.
14
Teipeann pobal cheal treorach; ní baol dóibh nuair is iomadúil iad na comhairleoirí.
15
An té a théann i mbannaí ar strainséir, beidh thiar air; an té ar fuath leis dul i mbannaí, tá sé ar láimh shábháilte.
16
Tuilleann bean ghrástúil onóir [dá fear]; [níl sa bhean gan meas ar an gcóir ach easonóir faoi réim].
17
Fónann an fial dó féin; ach goineann an duine cruálach é féin.
18
Saothraíonn an t-urchóideach beatha bhaoth; an té a shíolann an fhíréantacht beidh fómhar teann aige.
19
An té a bhíonn daingean san fhíréantacht, beidh fad saoil aige; níl ach an bás i ndán don té a bhíonn ar thóir na hurchóide.
20
Is fuath leis an Tiarna lucht droch-chroí; is geal leis an mhuintir nach cam cosán.
21
Déan deimhin de, ní rachaidh an t-urchóideach as gan phionós; ach déanfar lucht na fíréantachta a fhuascailt.
22
Is cuma nó fáinne óir i bpus muice, bean bhreá gan stuaim.
23
Sonas is críoch ar mhian na bhfíréan; téann dóchas na n-urchóideach amú.
24
Bíonn duine fial, ach méadaíonn ar a mhaoin; bíonn duine eile sprionlaithe, ach is i mbochtaine a théann sé.
25
Éireoidh an fial saibhir; an té thugann deoch, gheobhaidh sé deoch.
26
Cuireann daoine mallacht ar an té a choimeádann an t-arbhar i dtaisce; ach beannacht ar an té a dhíolann é.
27
An té a thóraíonn an mhaith, tóraíonn sé fabhar; ach an té a lorgann an urchóid, tagann an urchóid ina threo.
28
An té a bhfuil a mhuinín ina mhaoin, feofaidh sé; ach beidh an fíréan faoi bhláth mar an duilliúr glas.
29
An té a bhuaireann a theaghlach, beidh an ghaoth aige mar oidhreacht; beidh an baoth mar dhaor ag an eagnaí.
30
Bíonn crann na beatha mar thoradh ag an bhfíréan; ach sciobtar na hurchóidigh ar shiúl [roimh am].
31
Má fhaigheann an fíréan an luach saothair is dual dó ar talamh, nach mó ná sin a gheobhaidh an t-urchóideach agus an peacach!Seanfhocal 11:1

Seanfhocal 11:2

Seanfhocal 11:3

Seanfhocal 11:4

Seanfhocal 11:5

Seanfhocal 11:6

Seanfhocal 11:7

Seanfhocal 11:8

Seanfhocal 11:9

Seanfhocal 11:10

Seanfhocal 11:11

Seanfhocal 11:12

Seanfhocal 11:13

Seanfhocal 11:14

Seanfhocal 11:15

Seanfhocal 11:16

Seanfhocal 11:17

Seanfhocal 11:18

Seanfhocal 11:19

Seanfhocal 11:20

Seanfhocal 11:21

Seanfhocal 11:22

Seanfhocal 11:23

Seanfhocal 11:24

Seanfhocal 11:25

Seanfhocal 11:26

Seanfhocal 11:27

Seanfhocal 11:28

Seanfhocal 11:29

Seanfhocal 11:30

Seanfhocal 11:31Seanfhocal 1 / Sea 1

Seanfhocal 2 / Sea 2

Seanfhocal 3 / Sea 3

Seanfhocal 4 / Sea 4

Seanfhocal 5 / Sea 5

Seanfhocal 6 / Sea 6

Seanfhocal 7 / Sea 7

Seanfhocal 8 / Sea 8

Seanfhocal 9 / Sea 9

Seanfhocal 10 / Sea 10

Seanfhocal 11 / Sea 11

Seanfhocal 12 / Sea 12

Seanfhocal 13 / Sea 13

Seanfhocal 14 / Sea 14

Seanfhocal 15 / Sea 15

Seanfhocal 16 / Sea 16

Seanfhocal 17 / Sea 17

Seanfhocal 18 / Sea 18

Seanfhocal 19 / Sea 19

Seanfhocal 20 / Sea 20

Seanfhocal 21 / Sea 21

Seanfhocal 22 / Sea 22

Seanfhocal 23 / Sea 23

Seanfhocal 24 / Sea 24

Seanfhocal 25 / Sea 25

Seanfhocal 26 / Sea 26

Seanfhocal 27 / Sea 27

Seanfhocal 28 / Sea 28

Seanfhocal 29 / Sea 29

Seanfhocal 30 / Sea 30

Seanfhocal 31 / Sea 31