A A A A A
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Eaxodus 17

1
Bhog comhthionól uile chlann Iosrael leo ar aghaidh óna gcampa i bhfásach Shín, céim ar chéim de réir mar d' ordaigh an Tiarna; shuíodar a gcampa i Reifídím, áit nach raibh aon uisce le hól ag an bpobal.
2
Agus chrom an pobal ar chasaoid le Maois: «Tabhair dúinn uisce le hól!» a deiridís. D' fhreagair Maois: «Cad a b' áil libh ag casaoid liom? Cad ab áil libh ag promhadh an Tiarna?»
3
Ach bhí íota tarta ar an bpobal agus rinneadar monabhar in aghaidh Mhaois. «Cad chuige ar thug tú amach as an Éigipt sinn?» ar siad. «An d' fhonn go gcuirfeá sinn féin agus ár gclann agus ár stoc chun báis le tart?»
4
Ghlaoigh Maois ar an Tiarna: «Cad a dhéanfaidh mé leis an bpobal seo? Is beag nach bhfuil siad ag gabháil de chlocha ionam.»
5
Agus dúirt an Tiarna le Maois: «Tabhair leat cuid de sheanóirí Iosrael agus téigh ar thosach an phobail. Beir i do láimh ar an tslat lenar bhuail tú an abhainn, agus seo leat.
6
Féach! beidh mé i mo sheasamh ansiúd ar an gcarraig romhat (i Horaeb). Buail an charraig agus snífidh uisce aisti le hól ag an bpobal.» Agus rinne Maois amhlaidh i láthair sheanóirí Iosrael.
7
Thug sé Masá agus Miríbeá ar an áit de bharr chasaoid chlann Iosrael agus go ndearnadar promhadh ar an Tiarna á rá: «An bhfuil an Tiarna farainn nó nach bhfuil?»
8
Ansin tháinig Amailéic agus d' ionsaigh sé Iosrael i Reifídím.
9
Agus dúirt Maois le Iósua: «Togh buíon fear dúinn agus téigh amach chun troda le hAmailéic ar maidin amárach. Seasfaidh mise ar mhullach an chnoic agus slat Dé i mo láimh.»
10
Rinne Iósua rud ar Mhaois agus throid le hAmailéic ach chuaigh Maois agus Árón agus Húr go mullach an chnoic.
11
Fad a choinnigh Maois a lámh in airde, bhí an lá le hIosrael, ach nuair a ligeadh sé anuas í, bhíodh le hAmailéic.
12
Ach bhuail tuirse lámha Mhaois agus fuaireadar cloch agus chuireadar faoi í. Shuigh sé uirthi agus Árón agus Húr ag coinneáil a lámh in airde, duine ar gach taobh de, agus bhí a lámha gan cor astu go fuineadh gréine.
13
Threascair Iósua Amailéic agus a mhuintir chun láir le faobhar claímh.
14
Ansin dúirt an Tiarna le Maois: «Scríobh an beart seo síos i leabhar lena chuimhne a choimeád agus aithris i gcomhchlos Iósua go scriosfaidh mé cuimhne Amailéic de dhroim na talún ar fad.»
15
17a Ansin thóg Maois altóir agus thug sé An Tiarna Mo Bhratach uirthi,
16
17b mar go ndúirt sé: «Beirigí greim ar bhratach an Tiarna óir tá an Tiarna i gcogadh le hAmailéic ó ghlúin go glúin.»
Eaxodus 17:1
Eaxodus 17:2
Eaxodus 17:3
Eaxodus 17:4
Eaxodus 17:5
Eaxodus 17:6
Eaxodus 17:7
Eaxodus 17:8
Eaxodus 17:9
Eaxodus 17:10
Eaxodus 17:11
Eaxodus 17:12
Eaxodus 17:13
Eaxodus 17:14
Eaxodus 17:15
Eaxodus 17:16
Eaxodus 1 / Eax 1
Eaxodus 2 / Eax 2
Eaxodus 3 / Eax 3
Eaxodus 4 / Eax 4
Eaxodus 5 / Eax 5
Eaxodus 6 / Eax 6
Eaxodus 7 / Eax 7
Eaxodus 8 / Eax 8
Eaxodus 9 / Eax 9
Eaxodus 10 / Eax 10
Eaxodus 11 / Eax 11
Eaxodus 12 / Eax 12
Eaxodus 13 / Eax 13
Eaxodus 14 / Eax 14
Eaxodus 15 / Eax 15
Eaxodus 16 / Eax 16
Eaxodus 17 / Eax 17
Eaxodus 18 / Eax 18
Eaxodus 19 / Eax 19
Eaxodus 20 / Eax 20
Eaxodus 21 / Eax 21
Eaxodus 22 / Eax 22
Eaxodus 23 / Eax 23
Eaxodus 24 / Eax 24
Eaxodus 25 / Eax 25
Eaxodus 26 / Eax 26
Eaxodus 27 / Eax 27
Eaxodus 28 / Eax 28
Eaxodus 29 / Eax 29
Eaxodus 30 / Eax 30
Eaxodus 31 / Eax 31
Eaxodus 32 / Eax 32
Eaxodus 33 / Eax 33
Eaxodus 34 / Eax 34
Eaxodus 35 / Eax 35
Eaxodus 36 / Eax 36
Eaxodus 37 / Eax 37
Eaxodus 38 / Eax 38
Eaxodus 39 / Eax 39
Eaxodus 40 / Eax 40