A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Salm 691
Don stiúrthóir. Leis an bhfonn «Na Lilí». [Salm] Dháiví. Tarrthaigh mé, a Dhia; tá na huiscí go bun na gcluas orm. Salm 68
2
2 Táim do mo shlogadh i láib an duibheagáin, gan cos i dtaca agam. 3 Chuaigh mé thar foras i ndoimhne na mara; táim do mo bhá ag na tonnta.
3
4 D' éirigh mé cortha de bheith ag glaoch; tá mo scornach tirim. Tá radharc mo shúl ag meath orm agus mé ag feitheamh le mo Dhia.
4
5 Ní lia ribí mo chinn ná lucht m' fhuatha gan fáth. An drong lér mian mo mhilleadh sáraíonn siad mé go héagórach. An amhlaidh a thabharfaidh mé ar ais an ní nár ghoid mé?
5
6 Is eol duit mo bhaois, a Dhia; is léir duit mo chionta.
6
7 Nára cúis náire mé do d' aos muiníne, a Thiarna Dia na slua. Nára cúis anbhá mé dá mbíonn ag feitheamh leat, a Dhia Iosrael.
7
8 Ar do shonsa a d' fhulaing mé aithis agus bhí luisne na náire i mo ghnúis.
8
9 Is strainséir mé ag mo bhráithre féin; is coigríoch mé ag clann mo mháthar.
9
10 Tá mé ar lasadh le dúthracht do do theach; is orm a thit aithisí lucht do cháinte.
10
11 Nuair a chiap mé m' anam le troscadh chaith siad achasán liom dá chionn.
11
12 Agus an uair a chuir mé sacéadach orm is amhlaidh a bhí mé i mo cheap magaidh acu.
12
13 Bíonn na dailtíní sráide ag tromaíocht orm, agus is ábhar amhrán mé ag lucht ólacháin.
13
14 Chugatsa a chuirim m' urnaí, a Thiarna, ar uair na faille, a Dhia. Éist liom de réir do mhórthrócaire agus do chúnaimh gan teip.
14
15 Tóg as an láib mé d' eagla mo bháite; saor mé ó m' eascairde. Saor mé ó dhuibheagán na mara
15
16 sula n-éirí na tonnta orm. Nár shloga an fharraige siar mé; nár dhúna an poll orm.
16
17 Freagair mé as ucht do bhuanghrá, a Thiarna, iompaigh chugam de réir do mhórthrócaire.
17
18 Ná folaigh do ghnúis ar do ghiolla; freagair mé go luath mar go bhfuilim faoi bhuairt.
18
19 Tar i ngar do m' anam agus fuascail mé; saor mé mar gheall ar mo naimhde.
19
20 Is eol duit m' aithis is mo náire, tá m' eascairde go léir i do láthair.
20
21 Is briste mo chroí de chionn aithise ionas gur fágadh mé go faonlag fann. Bhí mé ag súil le trua ach ní bhfuair mé é; le lucht fortachta, ach ní raibh siad le fáil.
21
22 Thugadar domlas le hithe dom agus fínéagra le hol dom i mo thart.
22
23 Go raibh a mbord ina dhol chun a gceaptha agus a bhfleánna ina ngaiste dá gcairde.
23
24 Go ndalltar a súile ionas nach bhfeice siad; go raibh crith cos is lámh orthu go brách.
24
25 Go lige tú do racht amach orthu. Go mbeire orthu teas do dhíbheirge.
25
26 Go bhfágtar a gcampa ina uaigneas; go bhfágtar a n-áitribh gan neach iontu.
26
27 Óir chuir siad tóir ar an té a bhuail tú, agus chuir créacht leis na créachtaí a thug tú dó.
27
28 Cuir urchóid i gcionn a n-urchóide, agus nár thaga siad choíche chun d' fhíréantachta.
28
29 Scriostar as leabhar na mbeo iad agus ná scríobhtar a n-ainmneacha i measc na bhfíréan!
29
30 Maidir liomsa, cé gur daibhir dobrónach mé, déanfaidh do chúnamh mé a thógáil, a Dhia.
30
31 Molfaidh mé ainm Dé le hamhrán agus mórfaidh mé é le breith buíochais.
31
32 Is mó a thaitneoidh sin leis an Tiarna ná damhra le hadharca agus crúba.
32
33 Féachaigí, a lucht na huirísle, agus gairdigí; bíodh tógáil croí oraibh, a lucht chuardaithe an Tiarna.
33
34 Óir éisteann an Tiarna leis na bochta; ní thugann sé droim láimhe dá bhraighdeanaigh.
34
35 Go mola na spéartha agus an talamh é; an mhuir agus a maireann inti.
35
36 Óir déanfaidh Dia Síón a shaoradh agus atógfaidh sé cathracha Iúdá.
36
37 Déanfar cónaí iontu, beifear á sealbhú: beidh siad ina n-oidhreacht ag sliocht a sheirbhíseach, ina n-áitreabh ag lucht a ainm a ghráú.Salm 69:1

Salm 69:2

Salm 69:3

Salm 69:4

Salm 69:5

Salm 69:6

Salm 69:7

Salm 69:8

Salm 69:9

Salm 69:10

Salm 69:11

Salm 69:12

Salm 69:13

Salm 69:14

Salm 69:15

Salm 69:16

Salm 69:17

Salm 69:18

Salm 69:19

Salm 69:20

Salm 69:21

Salm 69:22

Salm 69:23

Salm 69:24

Salm 69:25

Salm 69:26

Salm 69:27

Salm 69:28

Salm 69:29

Salm 69:30

Salm 69:31

Salm 69:32

Salm 69:33

Salm 69:34

Salm 69:35

Salm 69:36Salm 1 / Sal 1

Salm 2 / Sal 2

Salm 3 / Sal 3

Salm 4 / Sal 4

Salm 5 / Sal 5

Salm 6 / Sal 6

Salm 7 / Sal 7

Salm 8 / Sal 8

Salm 9 / Sal 9

Salm 10 / Sal 10

Salm 11 / Sal 11

Salm 12 / Sal 12

Salm 13 / Sal 13

Salm 14 / Sal 14

Salm 15 / Sal 15

Salm 16 / Sal 16

Salm 17 / Sal 17

Salm 18 / Sal 18

Salm 19 / Sal 19

Salm 20 / Sal 20

Salm 21 / Sal 21

Salm 22 / Sal 22

Salm 23 / Sal 23

Salm 24 / Sal 24

Salm 25 / Sal 25

Salm 26 / Sal 26

Salm 27 / Sal 27

Salm 28 / Sal 28

Salm 29 / Sal 29

Salm 30 / Sal 30

Salm 31 / Sal 31

Salm 32 / Sal 32

Salm 33 / Sal 33

Salm 34 / Sal 34

Salm 35 / Sal 35

Salm 36 / Sal 36

Salm 37 / Sal 37

Salm 38 / Sal 38

Salm 39 / Sal 39

Salm 40 / Sal 40

Salm 41 / Sal 41

Salm 42 / Sal 42

Salm 43 / Sal 43

Salm 44 / Sal 44

Salm 45 / Sal 45

Salm 46 / Sal 46

Salm 47 / Sal 47

Salm 48 / Sal 48

Salm 49 / Sal 49

Salm 50 / Sal 50

Salm 51 / Sal 51

Salm 52 / Sal 52

Salm 53 / Sal 53

Salm 54 / Sal 54

Salm 55 / Sal 55

Salm 56 / Sal 56

Salm 57 / Sal 57

Salm 58 / Sal 58

Salm 59 / Sal 59

Salm 60 / Sal 60

Salm 61 / Sal 61

Salm 62 / Sal 62

Salm 63 / Sal 63

Salm 64 / Sal 64

Salm 65 / Sal 65

Salm 66 / Sal 66

Salm 67 / Sal 67

Salm 68 / Sal 68

Salm 69 / Sal 69

Salm 70 / Sal 70

Salm 71 / Sal 71

Salm 72 / Sal 72

Salm 73 / Sal 73

Salm 74 / Sal 74

Salm 75 / Sal 75

Salm 76 / Sal 76

Salm 77 / Sal 77

Salm 78 / Sal 78

Salm 79 / Sal 79

Salm 80 / Sal 80

Salm 81 / Sal 81

Salm 82 / Sal 82

Salm 83 / Sal 83

Salm 84 / Sal 84

Salm 85 / Sal 85

Salm 86 / Sal 86

Salm 87 / Sal 87

Salm 88 / Sal 88

Salm 89 / Sal 89

Salm 90 / Sal 90

Salm 91 / Sal 91

Salm 92 / Sal 92

Salm 93 / Sal 93

Salm 94 / Sal 94

Salm 95 / Sal 95

Salm 96 / Sal 96

Salm 97 / Sal 97

Salm 98 / Sal 98

Salm 99 / Sal 99

Salm 100 / Sal 100

Salm 101 / Sal 101

Salm 102 / Sal 102

Salm 103 / Sal 103

Salm 104 / Sal 104

Salm 105 / Sal 105

Salm 106 / Sal 106

Salm 107 / Sal 107

Salm 108 / Sal 108

Salm 109 / Sal 109

Salm 110 / Sal 110

Salm 111 / Sal 111

Salm 112 / Sal 112

Salm 113 / Sal 113

Salm 114 / Sal 114

Salm 115 / Sal 115

Salm 116 / Sal 116

Salm 117 / Sal 117

Salm 118 / Sal 118

Salm 119 / Sal 119

Salm 120 / Sal 120

Salm 121 / Sal 121

Salm 122 / Sal 122

Salm 123 / Sal 123

Salm 124 / Sal 124

Salm 125 / Sal 125

Salm 126 / Sal 126

Salm 127 / Sal 127

Salm 128 / Sal 128

Salm 129 / Sal 129

Salm 130 / Sal 130

Salm 131 / Sal 131

Salm 132 / Sal 132

Salm 133 / Sal 133

Salm 134 / Sal 134

Salm 135 / Sal 135

Salm 136 / Sal 136

Salm 137 / Sal 137

Salm 138 / Sal 138

Salm 139 / Sal 139

Salm 140 / Sal 140

Salm 141 / Sal 141

Salm 142 / Sal 142

Salm 143 / Sal 143

Salm 144 / Sal 144

Salm 145 / Sal 145

Salm 146 / Sal 146

Salm 147 / Sal 147

Salm 148 / Sal 148

Salm 149 / Sal 149

Salm 150 / Sal 150