A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Salm 381
Salm Dháiví. Mar chuimhneachán. Salm 37
2
2 A Thiarna, ná lochtaigh mé i d' fhearg; ná déan mo smachtú i do chuthach. 3 Tá do shaigheada greamaithe go domhain ionam agus tháinig do lámh anuas orm.
3
4 Ní slán do mo cholainn de dheasca d' fheirge níl folláine i mo chnámha de thoisc mo pheaca.
4
5 Óir d' éirigh mo chionta os mo chionn agus luíonn siad ina n-ualach róthrom orm.
5
6 Tá mo chréachta ina mbracha is boladh bréan uathu de dheasca mo dhíchéille féin.
6
7 Tá mé crom; tá mé craptha go dearfa; triallaim timpeall go dobrónach ar feadh an lae.
7
8 Tá mo leasracha arna líonadh d' othras, níl folláine ar bith i mo cholainn.
8
9 Tá mé traochta; tá mé brúite as cuimse, is mé ag cneadaíl le céasadh mo chroí.
9
10 Is feas duit, a Thiarna, mo mhianta, níor ceileadh ort m' osnaí ach oiread.
10
11 Tá mo chroí ag preabadh; d' imigh mo neart uaim, agus tá solas mo shúl tar éis teip orm.
11
12 Seachnaíonn mo chomhluadar is mo chairde mé, agus fanann mo ghaolta i bhfad uaim, mar gheall ar mo chréachtaí.
12
13 An dream ar a bhfuil fonn mo mharaithe cuireann siad ribe romham an dream a iarrann mo dhochar agus mo mhilleadh, beartaíonn siad feall i mo choinne ar feadh an lae.
13
14 Is cosúil mé le bodhrán nach gcluineann le balbhán nach n-osclaíonn a bhéal;
14
15 amhail duine nach gcluineann dada ar bith ' s nach bhfuil oiread agus focal ina phluc aige.
15
16 Óir is ionat atá mo dhóchas, a Thiarna, is tú a thabharfaidh freagra, a Dhia liom.
16
17 Óir deirim: «An dream a bhíonn ag maíomh orm an uair a shleamhnaíonn mo chos uaim, nár dhéana siad gairdeas mar gheall orm.»
17
18 Óir táimse ar tí titim faoi láthair; bíonn mo bhrón as mo chomhair de ghnáth.
18
19 Admhaím mo chion is mo pheaca; is buartha go fíor mé dá dheasca.
19
20 Is cumhachtach iad mo naimhde gan ábhar agus is líonmhar lucht m' fhuatha gan fáth,
20
21 a thugann an t-olc uathu i gcúiteamh na maithe agus a chuireann i m' aghaidh toisc go leanaim den mhaith.
21
22 Ná tréig mé, a Thiarna, a Dhia liom! ná bíse i bhfad uaim choíche!
22
23 Brostaigh, a Dhia, chun mo chúnaimh, a Thiarna, is tú mo shlanú.Salm 38:1

Salm 38:2

Salm 38:3

Salm 38:4

Salm 38:5

Salm 38:6

Salm 38:7

Salm 38:8

Salm 38:9

Salm 38:10

Salm 38:11

Salm 38:12

Salm 38:13

Salm 38:14

Salm 38:15

Salm 38:16

Salm 38:17

Salm 38:18

Salm 38:19

Salm 38:20

Salm 38:21

Salm 38:22Salm 1 / Sal 1

Salm 2 / Sal 2

Salm 3 / Sal 3

Salm 4 / Sal 4

Salm 5 / Sal 5

Salm 6 / Sal 6

Salm 7 / Sal 7

Salm 8 / Sal 8

Salm 9 / Sal 9

Salm 10 / Sal 10

Salm 11 / Sal 11

Salm 12 / Sal 12

Salm 13 / Sal 13

Salm 14 / Sal 14

Salm 15 / Sal 15

Salm 16 / Sal 16

Salm 17 / Sal 17

Salm 18 / Sal 18

Salm 19 / Sal 19

Salm 20 / Sal 20

Salm 21 / Sal 21

Salm 22 / Sal 22

Salm 23 / Sal 23

Salm 24 / Sal 24

Salm 25 / Sal 25

Salm 26 / Sal 26

Salm 27 / Sal 27

Salm 28 / Sal 28

Salm 29 / Sal 29

Salm 30 / Sal 30

Salm 31 / Sal 31

Salm 32 / Sal 32

Salm 33 / Sal 33

Salm 34 / Sal 34

Salm 35 / Sal 35

Salm 36 / Sal 36

Salm 37 / Sal 37

Salm 38 / Sal 38

Salm 39 / Sal 39

Salm 40 / Sal 40

Salm 41 / Sal 41

Salm 42 / Sal 42

Salm 43 / Sal 43

Salm 44 / Sal 44

Salm 45 / Sal 45

Salm 46 / Sal 46

Salm 47 / Sal 47

Salm 48 / Sal 48

Salm 49 / Sal 49

Salm 50 / Sal 50

Salm 51 / Sal 51

Salm 52 / Sal 52

Salm 53 / Sal 53

Salm 54 / Sal 54

Salm 55 / Sal 55

Salm 56 / Sal 56

Salm 57 / Sal 57

Salm 58 / Sal 58

Salm 59 / Sal 59

Salm 60 / Sal 60

Salm 61 / Sal 61

Salm 62 / Sal 62

Salm 63 / Sal 63

Salm 64 / Sal 64

Salm 65 / Sal 65

Salm 66 / Sal 66

Salm 67 / Sal 67

Salm 68 / Sal 68

Salm 69 / Sal 69

Salm 70 / Sal 70

Salm 71 / Sal 71

Salm 72 / Sal 72

Salm 73 / Sal 73

Salm 74 / Sal 74

Salm 75 / Sal 75

Salm 76 / Sal 76

Salm 77 / Sal 77

Salm 78 / Sal 78

Salm 79 / Sal 79

Salm 80 / Sal 80

Salm 81 / Sal 81

Salm 82 / Sal 82

Salm 83 / Sal 83

Salm 84 / Sal 84

Salm 85 / Sal 85

Salm 86 / Sal 86

Salm 87 / Sal 87

Salm 88 / Sal 88

Salm 89 / Sal 89

Salm 90 / Sal 90

Salm 91 / Sal 91

Salm 92 / Sal 92

Salm 93 / Sal 93

Salm 94 / Sal 94

Salm 95 / Sal 95

Salm 96 / Sal 96

Salm 97 / Sal 97

Salm 98 / Sal 98

Salm 99 / Sal 99

Salm 100 / Sal 100

Salm 101 / Sal 101

Salm 102 / Sal 102

Salm 103 / Sal 103

Salm 104 / Sal 104

Salm 105 / Sal 105

Salm 106 / Sal 106

Salm 107 / Sal 107

Salm 108 / Sal 108

Salm 109 / Sal 109

Salm 110 / Sal 110

Salm 111 / Sal 111

Salm 112 / Sal 112

Salm 113 / Sal 113

Salm 114 / Sal 114

Salm 115 / Sal 115

Salm 116 / Sal 116

Salm 117 / Sal 117

Salm 118 / Sal 118

Salm 119 / Sal 119

Salm 120 / Sal 120

Salm 121 / Sal 121

Salm 122 / Sal 122

Salm 123 / Sal 123

Salm 124 / Sal 124

Salm 125 / Sal 125

Salm 126 / Sal 126

Salm 127 / Sal 127

Salm 128 / Sal 128

Salm 129 / Sal 129

Salm 130 / Sal 130

Salm 131 / Sal 131

Salm 132 / Sal 132

Salm 133 / Sal 133

Salm 134 / Sal 134

Salm 135 / Sal 135

Salm 136 / Sal 136

Salm 137 / Sal 137

Salm 138 / Sal 138

Salm 139 / Sal 139

Salm 140 / Sal 140

Salm 141 / Sal 141

Salm 142 / Sal 142

Salm 143 / Sal 143

Salm 144 / Sal 144

Salm 145 / Sal 145

Salm 146 / Sal 146

Salm 147 / Sal 147

Salm 148 / Sal 148

Salm 149 / Sal 149

Salm 150 / Sal 150