A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Salm 351
[Salm le] Dáiví. Tagair mo chúis, a Thiarna, in aghaidh mo naimhde: cuir cath ar a mbíonn ag troid liom. Salm 34
2
Gabh chugat do sciath agus do lúireach, agus éirigh do mo chúnamh.
3
Beartaigh an ga agus [an tsleá] in aghaidh lucht mo thóraíochta. Abair le m' anam, a Thiarna: «Is mise do shlánú.»
4
Go dtugtar náire agus tarcaisne ar an dream atá ar tí mo mharaithe. Go gcuirtear ar gcúl faoi náire lucht beartaithe oilc i m' aghaidh.
5
Go gcuire aingeal an Tiarna an ruaig orthu amhail cáith roimh an ngaoth;
6
go raibh a slí go sleamhain dúdhorcha agus aingeal Dé ar a dtí.
7
Leathadar a líon dom gan chúis: rinneadar uaigh dom gan ábhar.
8
Go dtaga orthu díothú gan choinne; go gceaptar iad féin sa líon a chuir siad i bhfolach romham. Go dtite siad sa chlais.
9
Déanfaidh m' anamsa lúcháir sa Tiarna: déanfaidh mé gairdeas ina shlánú.
10
Déarfaidh mé ó mo chroí go hiomlán: «Cé is cosúil leat, a Thiarna, an té a tharrthaíonn an truán ón tréanfhear, an duine dealbh ón tíoránach?»
11
Éiríonn finnéithe bréige i m' éadan do mo cheistiú ach mé aineolach.
12
Díolann siad an t-olc in aghaidh na maithe liom: tá m' anam go brónach.
13
Nuair a bhíodarsan breoite chuir mé sacéadach orm; chiapas m' anam le troscadh. Bhínn ag guí ó mo chroí orthu mar a ghuífinn
14
ar dheartháir liom nó cara; mar dhuine a bheadh ag caoineadh a mháthar, bhí mé crom le cumha.
15
Ach anois, ó tá mé san fhaopach cruinníonn siad faoi áthas. Tagann siad gan fhios orm, do mo bhualadh, ' s iad ag tromaíocht gan scíth orm.
16
Bíonn siad ag magadh fúm gan stad gan staonadh, is a bhfiacla ag díoscán i m' aghaidh.
17
Cá fhad a bheidh tú ag amharc orthu, a Thiarna? Tar agus fóir orm! Déan m' anam a fhuascailt óna n-ionsaithe; m' anam ó na leoin.
18
Tabharfaidh mé buíochas duit sa mhórdháil; molfaidh mé thú sa slua.
19
An dream atá ina naimhde gan chúis dom, nár dhéana siad gairdeas umam. Agus an dream a thugann fuath dom gan fáth, nár chaocha siad a súile orm.
20
Is fuath leo muintir shuaimhneach na tíre: cumann siad cealg ina n-aghaidh.
21
Deir siad, agus a mbéal ar leathadh acu: «Há, há! Nach bhfacamar féin é!»
22
Chonaic tusa é, a Thiarna; ná bí i do thost; ná bí i bhfad uaim, a Thiarna!
23
Múscail! agus brostaigh chun mo chosanta a Dhia liom; a Thiarna bí liom.
24
Tabhair breith orm de réir do chirt, a Thiarna; ná maídís a mbua orm, a Dhia.
25
Ná smaoinidís ina gcroí: «Tá buaite againn!» Ná habraidís: «Shlogamar siar é!»
26
An dream lenarb áil mo dhochar, go raibh náire is míchlú orthu! Go gclúdaítear le heasonóir is le haithis lucht maíte i m' éadan.
27
Bíodh gliondar agus gairdeas ar lucht mo pháirte, agus abraidís gan sos: «Moladh leis an Tiarna lenarb áil sonas a sheirbhísigh!»
28
Agus foilseoidh mo theanga d' fhíréantacht agus do mholadh ar feadh an lae.Salm 35:1

Salm 35:2

Salm 35:3

Salm 35:4

Salm 35:5

Salm 35:6

Salm 35:7

Salm 35:8

Salm 35:9

Salm 35:10

Salm 35:11

Salm 35:12

Salm 35:13

Salm 35:14

Salm 35:15

Salm 35:16

Salm 35:17

Salm 35:18

Salm 35:19

Salm 35:20

Salm 35:21

Salm 35:22

Salm 35:23

Salm 35:24

Salm 35:25

Salm 35:26

Salm 35:27

Salm 35:28Salm 1 / Sal 1

Salm 2 / Sal 2

Salm 3 / Sal 3

Salm 4 / Sal 4

Salm 5 / Sal 5

Salm 6 / Sal 6

Salm 7 / Sal 7

Salm 8 / Sal 8

Salm 9 / Sal 9

Salm 10 / Sal 10

Salm 11 / Sal 11

Salm 12 / Sal 12

Salm 13 / Sal 13

Salm 14 / Sal 14

Salm 15 / Sal 15

Salm 16 / Sal 16

Salm 17 / Sal 17

Salm 18 / Sal 18

Salm 19 / Sal 19

Salm 20 / Sal 20

Salm 21 / Sal 21

Salm 22 / Sal 22

Salm 23 / Sal 23

Salm 24 / Sal 24

Salm 25 / Sal 25

Salm 26 / Sal 26

Salm 27 / Sal 27

Salm 28 / Sal 28

Salm 29 / Sal 29

Salm 30 / Sal 30

Salm 31 / Sal 31

Salm 32 / Sal 32

Salm 33 / Sal 33

Salm 34 / Sal 34

Salm 35 / Sal 35

Salm 36 / Sal 36

Salm 37 / Sal 37

Salm 38 / Sal 38

Salm 39 / Sal 39

Salm 40 / Sal 40

Salm 41 / Sal 41

Salm 42 / Sal 42

Salm 43 / Sal 43

Salm 44 / Sal 44

Salm 45 / Sal 45

Salm 46 / Sal 46

Salm 47 / Sal 47

Salm 48 / Sal 48

Salm 49 / Sal 49

Salm 50 / Sal 50

Salm 51 / Sal 51

Salm 52 / Sal 52

Salm 53 / Sal 53

Salm 54 / Sal 54

Salm 55 / Sal 55

Salm 56 / Sal 56

Salm 57 / Sal 57

Salm 58 / Sal 58

Salm 59 / Sal 59

Salm 60 / Sal 60

Salm 61 / Sal 61

Salm 62 / Sal 62

Salm 63 / Sal 63

Salm 64 / Sal 64

Salm 65 / Sal 65

Salm 66 / Sal 66

Salm 67 / Sal 67

Salm 68 / Sal 68

Salm 69 / Sal 69

Salm 70 / Sal 70

Salm 71 / Sal 71

Salm 72 / Sal 72

Salm 73 / Sal 73

Salm 74 / Sal 74

Salm 75 / Sal 75

Salm 76 / Sal 76

Salm 77 / Sal 77

Salm 78 / Sal 78

Salm 79 / Sal 79

Salm 80 / Sal 80

Salm 81 / Sal 81

Salm 82 / Sal 82

Salm 83 / Sal 83

Salm 84 / Sal 84

Salm 85 / Sal 85

Salm 86 / Sal 86

Salm 87 / Sal 87

Salm 88 / Sal 88

Salm 89 / Sal 89

Salm 90 / Sal 90

Salm 91 / Sal 91

Salm 92 / Sal 92

Salm 93 / Sal 93

Salm 94 / Sal 94

Salm 95 / Sal 95

Salm 96 / Sal 96

Salm 97 / Sal 97

Salm 98 / Sal 98

Salm 99 / Sal 99

Salm 100 / Sal 100

Salm 101 / Sal 101

Salm 102 / Sal 102

Salm 103 / Sal 103

Salm 104 / Sal 104

Salm 105 / Sal 105

Salm 106 / Sal 106

Salm 107 / Sal 107

Salm 108 / Sal 108

Salm 109 / Sal 109

Salm 110 / Sal 110

Salm 111 / Sal 111

Salm 112 / Sal 112

Salm 113 / Sal 113

Salm 114 / Sal 114

Salm 115 / Sal 115

Salm 116 / Sal 116

Salm 117 / Sal 117

Salm 118 / Sal 118

Salm 119 / Sal 119

Salm 120 / Sal 120

Salm 121 / Sal 121

Salm 122 / Sal 122

Salm 123 / Sal 123

Salm 124 / Sal 124

Salm 125 / Sal 125

Salm 126 / Sal 126

Salm 127 / Sal 127

Salm 128 / Sal 128

Salm 129 / Sal 129

Salm 130 / Sal 130

Salm 131 / Sal 131

Salm 132 / Sal 132

Salm 133 / Sal 133

Salm 134 / Sal 134

Salm 135 / Sal 135

Salm 136 / Sal 136

Salm 137 / Sal 137

Salm 138 / Sal 138

Salm 139 / Sal 139

Salm 140 / Sal 140

Salm 141 / Sal 141

Salm 142 / Sal 142

Salm 143 / Sal 143

Salm 144 / Sal 144

Salm 145 / Sal 145

Salm 146 / Sal 146

Salm 147 / Sal 147

Salm 148 / Sal 148

Salm 149 / Sal 149

Salm 150 / Sal 150