Instagram
English
A A A A A
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)
Salm 33
1
Déanaigí gairdeas sa Tiarna, a fhíréana: is cóir moladh a thabhairt do dhaoine ionraice. Salm 32
2
Gabhaigí buíochas leis an Tiarna ar an gcruit; déanaigí ceol dó ar an gcláirseach dheichthéadach.
3
Canaigí amhrán urnua dó; canaigí go healaíonta is go hardghlórach dó.
4
Óir is dílis é briathar an Tiarna, agus is fírinneach a oibreacha go léir.
5
Carann sé an chóir agus an ceart agus líonann sé an talamh dá bhuanghrá.
6
Lena bhriathar a rinneadh na flaithis: le hanáil a bhéil na realtaí go léir.
7
Cruinníonn sé tonnta na mara mar a bheadh i mbuidéal, agus cuireann an dubhaigéan i dtaisce.
8
Bíodh eagla an Tiarna ar an domhan uile; bíodh urraim ag a maireann ar talamh dó.
9
Labhair sé agus rinneadh gach aon ní. D' ordaigh sé agus ráinig siad ann.
10
Cuireann sé comhairle na gciníocha ó rath agus beartas na náisiún ar neamhní.
11
Maireann comhairle an Tiarna go brách agus a smaointe ó aois go haois.
12
Is méanar don chine arb é an Tiarna a nDia: an cine a roghnaigh sé mar oidhreacht dó féin.
13
Bíonn an Tiarna ag féachaint anuas ó neamh agus breathnaíonn sé an Ádhamhchlann go léir.
14
Amharcann sé óna ionad cónaithe ar gach aon neach dá maireann ar talamh
15
an té a chum a gcroíthe go léir agus a thugann a mbearta go léir dá aire.
16
Ní neart a shlua a thugann bua do rí; ní le teann nirt a tharrthaítear an laoch.
17
Ní hé an t-each a bhéarfaidh an bua; ní acmhainn dá neart neach ar bith a shaoradh.
18
Féachann an Tiarna ar an dream lenarb eagal é agus a chuireann a ndóchas ina bhuanghrá,
19
chun a n-anam a shaoradh ón mbas agus iad a bheathú le linn gorta.
20
Bíonn ár n-anam ag feitheamh leis an Tiarna; is é siúd ar gcabhair agus ár sciath;
21
is ann a ghairdíonn ár gcroí, is iontaoibh linn a ainm naofa.
22
Go dtaga do bhuanghrá orainn, a Thiarna, de réir an dóchais a chuirimid ionat.
Salm 33:1
Salm 33:2
Salm 33:3
Salm 33:4
Salm 33:5
Salm 33:6
Salm 33:7
Salm 33:8
Salm 33:9
Salm 33:10
Salm 33:11
Salm 33:12
Salm 33:13
Salm 33:14
Salm 33:15
Salm 33:16
Salm 33:17
Salm 33:18
Salm 33:19
Salm 33:20
Salm 33:21
Salm 33:22
Salm 1 / Sal 1
Salm 2 / Sal 2
Salm 3 / Sal 3
Salm 4 / Sal 4
Salm 5 / Sal 5
Salm 6 / Sal 6
Salm 7 / Sal 7
Salm 8 / Sal 8
Salm 9 / Sal 9
Salm 10 / Sal 10
Salm 11 / Sal 11
Salm 12 / Sal 12
Salm 13 / Sal 13
Salm 14 / Sal 14
Salm 15 / Sal 15
Salm 16 / Sal 16
Salm 17 / Sal 17
Salm 18 / Sal 18
Salm 19 / Sal 19
Salm 20 / Sal 20
Salm 21 / Sal 21
Salm 22 / Sal 22
Salm 23 / Sal 23
Salm 24 / Sal 24
Salm 25 / Sal 25
Salm 26 / Sal 26
Salm 27 / Sal 27
Salm 28 / Sal 28
Salm 29 / Sal 29
Salm 30 / Sal 30
Salm 31 / Sal 31
Salm 32 / Sal 32
Salm 33 / Sal 33
Salm 34 / Sal 34
Salm 35 / Sal 35
Salm 36 / Sal 36
Salm 37 / Sal 37
Salm 38 / Sal 38
Salm 39 / Sal 39
Salm 40 / Sal 40
Salm 41 / Sal 41
Salm 42 / Sal 42
Salm 43 / Sal 43
Salm 44 / Sal 44
Salm 45 / Sal 45
Salm 46 / Sal 46
Salm 47 / Sal 47
Salm 48 / Sal 48
Salm 49 / Sal 49
Salm 50 / Sal 50
Salm 51 / Sal 51
Salm 52 / Sal 52
Salm 53 / Sal 53
Salm 54 / Sal 54
Salm 55 / Sal 55
Salm 56 / Sal 56
Salm 57 / Sal 57
Salm 58 / Sal 58
Salm 59 / Sal 59
Salm 60 / Sal 60
Salm 61 / Sal 61
Salm 62 / Sal 62
Salm 63 / Sal 63
Salm 64 / Sal 64
Salm 65 / Sal 65
Salm 66 / Sal 66
Salm 67 / Sal 67
Salm 68 / Sal 68
Salm 69 / Sal 69
Salm 70 / Sal 70
Salm 71 / Sal 71
Salm 72 / Sal 72
Salm 73 / Sal 73
Salm 74 / Sal 74
Salm 75 / Sal 75
Salm 76 / Sal 76
Salm 77 / Sal 77
Salm 78 / Sal 78
Salm 79 / Sal 79
Salm 80 / Sal 80
Salm 81 / Sal 81
Salm 82 / Sal 82
Salm 83 / Sal 83
Salm 84 / Sal 84
Salm 85 / Sal 85
Salm 86 / Sal 86
Salm 87 / Sal 87
Salm 88 / Sal 88
Salm 89 / Sal 89
Salm 90 / Sal 90
Salm 91 / Sal 91
Salm 92 / Sal 92
Salm 93 / Sal 93
Salm 94 / Sal 94
Salm 95 / Sal 95
Salm 96 / Sal 96
Salm 97 / Sal 97
Salm 98 / Sal 98
Salm 99 / Sal 99
Salm 100 / Sal 100
Salm 101 / Sal 101
Salm 102 / Sal 102
Salm 103 / Sal 103
Salm 104 / Sal 104
Salm 105 / Sal 105
Salm 106 / Sal 106
Salm 107 / Sal 107
Salm 108 / Sal 108
Salm 109 / Sal 109
Salm 110 / Sal 110
Salm 111 / Sal 111
Salm 112 / Sal 112
Salm 113 / Sal 113
Salm 114 / Sal 114
Salm 115 / Sal 115
Salm 116 / Sal 116
Salm 117 / Sal 117
Salm 118 / Sal 118
Salm 119 / Sal 119
Salm 120 / Sal 120
Salm 121 / Sal 121
Salm 122 / Sal 122
Salm 123 / Sal 123
Salm 124 / Sal 124
Salm 125 / Sal 125
Salm 126 / Sal 126
Salm 127 / Sal 127
Salm 128 / Sal 128
Salm 129 / Sal 129
Salm 130 / Sal 130
Salm 131 / Sal 131
Salm 132 / Sal 132
Salm 133 / Sal 133
Salm 134 / Sal 134
Salm 135 / Sal 135
Salm 136 / Sal 136
Salm 137 / Sal 137
Salm 138 / Sal 138
Salm 139 / Sal 139
Salm 140 / Sal 140
Salm 141 / Sal 141
Salm 142 / Sal 142
Salm 143 / Sal 143
Salm 144 / Sal 144
Salm 145 / Sal 145
Salm 146 / Sal 146
Salm 147 / Sal 147
Salm 148 / Sal 148
Salm 149 / Sal 149
Salm 150 / Sal 150