A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Salm 181
1 Do stiúrthóir an chóir. Dáiví, giolla an Tiarna, a dúirt briathra an amhráin seo leis an Tiarna an uair a shaor an Tiarna é ó chumhacht a naimhde uile agus ó láimh Shóil. Dúirt sé: 2 Mó ghrá thú, a Thiarna, mo neart thú, Salm 17
2
3 mo charraig thú, mo dhaingean is mo shlánaitheoir. Mo Dhia thú, mo charraig is dídean dom, mo sciath, adharc mo shlánaithe, mo dhún.
3
4 Glaoim ar an Tiarna dár dleacht moladh, agus déantar mo shaoradh ó mo naimhde.
4
5 Tháinig tonnta an bháis i mo thimpeall agus scanraigh tuilte na hurchóide mé.
5
6 Chrioslaigh cuibhreacha Sheól mé, chuaigh mé in achrann i líonta an éaga.
6
7 Scairt mé ar an Tiarna i mo ghátar, agus d' iarr mé cúnamh ar mo Dhia Chuala sé mo ghlór ina theampall, agus ráinig mo ghlao a chluasa.
7
8 Chrith an talamh agus suaitheadh é agus corraíodh fothaí na sléibhte toisc go raibh sé ar lasadh le barr feirge.
8
9 D' éirigh deatach as polláirí a shróine, agus tine dheargloiscneach as a bhéal, ionas gur adhnadh leis sméaróidí dearga.
9
10 D' ísligh sé na spéartha agus thuirling sé, agus néal dubh dorcha faoina chosa.
10
11 Tháinig sé ag marcaíocht ar cheiribín agus é ag eitilt ar eiteoga na gaoithe.
11
12 Chuir sé uime an dorchacht mar éadach, uiscí dorcha is dlúthnéalta ba phuball dó.
12
13 As an ngile agus na néalta a bhí uime tháinig clocha sneachta agus splancacha tine.
13
14 Bhí an Tiarna ag déanamh toirní sna spéartha, agus thug an Té is Airde a ghlór uaidh.
14
15 Scaoil sé a shaigheada agus scaip iad, agus chaith a chaora tine gur threascair iad.
15
16 Bhí foinsí na farraige le feiceáil agus nochtadh fothaí na cruinne de thoradh do bhagartha, a Thiarna, de thoradh sí gaoithe do chuid feirge.
16
17 Shín sé anuas agus rug orm, agus tharraing as na tuilte móra mé.
17
18 Shaor sé mé ón namhaid a bhí róláidir dom ó lucht m' fhuatha ba threise ná mé.
18
19 D' ionsaíodar mé lá mo thubaiste, ach tharla an Tiarna ina thaca dom.
19
20 Sheol sé amach in áit fhairsing mé, do mo tharrtháil as ucht a ghrá dom.
20
21 Chúitigh an Tiarna m' fhíréantacht liom; thug luach saothair dom de réir glaine mo lámh,
21
22 toisc gur choinnigh mé slite an Tiarna is nár imigh mé uaidh ar seachrán.
22
23 Bhí a bhreithiúnais go léir os mo choinne, is níor chuir mé a reachtanna i leataobh uaim.
23
24 Ach mhair mé gan cháim ina láthair, agus choimeádas mé féin ón gcoirpeacht.
24
25 Agus chúitigh an Tiarna m' fhíréantacht liom de réir glaine mo lámh ina láthair.
25
26 Is dílis tú don duine dílis, is ionraic tú leis an duine ionraic.
26
27 Is glan tú le lucht na glaine, agus glic le lucht an ghlicis.
27
28 Óir saorfaidh tú lucht na huirísle ach umhlóidh tú lucht an díomais.
28
29 Is tusa, a Thiarna, mo lóchrann, mo Dhia thú, a shoilsíonn mo dhorchacht.
29
30 Is tríotsa a bhearnaím na sluaite; le cabhair Dé a ghabhaim de léim thar balla.
30
31 Tá slí Dé gan mháchail, tá briathar an Tiarna arna phromhadh. Is é is sciath go dearfa do chách a thriallann chuige.
31
32 Óir cé eile is Dia ann ach an Tiarna? Cé eile is carraig ann seachas ár nDia?
32
33 An Dia a chrioslaigh mé le calmacht agus a rinne mo bhealach sábháilte;
33
34 a thug luas na heilite do mo chosa agus a chuir i mo sheasamh go daingean ar na harda mé.
34
35 D' oil sé mo lámh chun cogaidh is mo chuisle chun bogha práis a theannadh.
35
36 Thug tú dom sciath do shlánaithe agus choinnigh do dheaslámh go daingean mé.
36
37 Réitigh tú an tslí do mo chéimeanna, ionas nár shleamhnaigh mo chosa.
37
38 Chuaigh mé sa tóir ar mo naimhde: tháinig mé suas leo, agus níor chas mé go ndearna mé a scriosadh.
38
39 Rinne mé a mbualadh ionas nach bhféadfaidís éirí agus thit siad ar lár faoi mo chosa.
39
40 Chrioslaigh tú le neart mé chun catha, agus threascair tú an dream a bhí i m' éadan.
40
41 Chuir tú ruaig is raon maidhme ar mo naimhde agus mhill tú an drong a thug fuath dom.
41
42 Scairt siad ní raibh fear a dtarrthála ann: bhí sé fuar acu glaoch ar an Tiarna.
42
43 Ar nós na luaithe roimh an ngaoth a mheil mé iad, á gcosaráil amhail salachar na sráide.
43
44 Tharrthaigh tú mé ó choimhlintí an phobail agus chuir tú os cionn na náisiún mé; rinne pobal nárbh eol dom fónamh dom,
44
45 an túisce ba chlos dóibh ghéill siad. Tháinig na heachtrannaigh ag lútáil liom,
45
46 mheathlaigh na náisiúin iasachta: tháinig siad as a ndaingne go critheaglach.
46
47 Go maire an Tiarna! gura beannaithe mo charraig! go raibh Dia mo shlánaitheoir á mhóradh;
47
48 an Dia a bhain díoltas amach dom agus a chuir na ciníocha faoi mo smacht,
48
49 a rinne mo shaoradh ó mo naimhde agus a d' ardaigh mé os cionn m' eascairde, agus a sciob mé ó lucht an éigin.
49
50 Ar an ábhar sin tabharfaidh mé moladh duit i measc na náisiún, a Thiarna: agus canfaidh mé Salm do d' ainm;
50
51 óir thug tú cathréimeanna do do rí, agus nocht tú do ghrá do d' ungthach, do Dháiví agus dá shliocht go brách.Salm 18:1
Salm 18:2
Salm 18:3
Salm 18:4
Salm 18:5
Salm 18:6
Salm 18:7
Salm 18:8
Salm 18:9
Salm 18:10
Salm 18:11
Salm 18:12
Salm 18:13
Salm 18:14
Salm 18:15
Salm 18:16
Salm 18:17
Salm 18:18
Salm 18:19
Salm 18:20
Salm 18:21
Salm 18:22
Salm 18:23
Salm 18:24
Salm 18:25
Salm 18:26
Salm 18:27
Salm 18:28
Salm 18:29
Salm 18:30
Salm 18:31
Salm 18:32
Salm 18:33
Salm 18:34
Salm 18:35
Salm 18:36
Salm 18:37
Salm 18:38
Salm 18:39
Salm 18:40
Salm 18:41
Salm 18:42
Salm 18:43
Salm 18:44
Salm 18:45
Salm 18:46
Salm 18:47
Salm 18:48
Salm 18:49
Salm 18:50


Salm 1 / Sal 1
Salm 2 / Sal 2
Salm 3 / Sal 3
Salm 4 / Sal 4
Salm 5 / Sal 5
Salm 6 / Sal 6
Salm 7 / Sal 7
Salm 8 / Sal 8
Salm 9 / Sal 9
Salm 10 / Sal 10
Salm 11 / Sal 11
Salm 12 / Sal 12
Salm 13 / Sal 13
Salm 14 / Sal 14
Salm 15 / Sal 15
Salm 16 / Sal 16
Salm 17 / Sal 17
Salm 18 / Sal 18
Salm 19 / Sal 19
Salm 20 / Sal 20
Salm 21 / Sal 21
Salm 22 / Sal 22
Salm 23 / Sal 23
Salm 24 / Sal 24
Salm 25 / Sal 25
Salm 26 / Sal 26
Salm 27 / Sal 27
Salm 28 / Sal 28
Salm 29 / Sal 29
Salm 30 / Sal 30
Salm 31 / Sal 31
Salm 32 / Sal 32
Salm 33 / Sal 33
Salm 34 / Sal 34
Salm 35 / Sal 35
Salm 36 / Sal 36
Salm 37 / Sal 37
Salm 38 / Sal 38
Salm 39 / Sal 39
Salm 40 / Sal 40
Salm 41 / Sal 41
Salm 42 / Sal 42
Salm 43 / Sal 43
Salm 44 / Sal 44
Salm 45 / Sal 45
Salm 46 / Sal 46
Salm 47 / Sal 47
Salm 48 / Sal 48
Salm 49 / Sal 49
Salm 50 / Sal 50
Salm 51 / Sal 51
Salm 52 / Sal 52
Salm 53 / Sal 53
Salm 54 / Sal 54
Salm 55 / Sal 55
Salm 56 / Sal 56
Salm 57 / Sal 57
Salm 58 / Sal 58
Salm 59 / Sal 59
Salm 60 / Sal 60
Salm 61 / Sal 61
Salm 62 / Sal 62
Salm 63 / Sal 63
Salm 64 / Sal 64
Salm 65 / Sal 65
Salm 66 / Sal 66
Salm 67 / Sal 67
Salm 68 / Sal 68
Salm 69 / Sal 69
Salm 70 / Sal 70
Salm 71 / Sal 71
Salm 72 / Sal 72
Salm 73 / Sal 73
Salm 74 / Sal 74
Salm 75 / Sal 75
Salm 76 / Sal 76
Salm 77 / Sal 77
Salm 78 / Sal 78
Salm 79 / Sal 79
Salm 80 / Sal 80
Salm 81 / Sal 81
Salm 82 / Sal 82
Salm 83 / Sal 83
Salm 84 / Sal 84
Salm 85 / Sal 85
Salm 86 / Sal 86
Salm 87 / Sal 87
Salm 88 / Sal 88
Salm 89 / Sal 89
Salm 90 / Sal 90
Salm 91 / Sal 91
Salm 92 / Sal 92
Salm 93 / Sal 93
Salm 94 / Sal 94
Salm 95 / Sal 95
Salm 96 / Sal 96
Salm 97 / Sal 97
Salm 98 / Sal 98
Salm 99 / Sal 99
Salm 100 / Sal 100
Salm 101 / Sal 101
Salm 102 / Sal 102
Salm 103 / Sal 103
Salm 104 / Sal 104
Salm 105 / Sal 105
Salm 106 / Sal 106
Salm 107 / Sal 107
Salm 108 / Sal 108
Salm 109 / Sal 109
Salm 110 / Sal 110
Salm 111 / Sal 111
Salm 112 / Sal 112
Salm 113 / Sal 113
Salm 114 / Sal 114
Salm 115 / Sal 115
Salm 116 / Sal 116
Salm 117 / Sal 117
Salm 118 / Sal 118
Salm 119 / Sal 119
Salm 120 / Sal 120
Salm 121 / Sal 121
Salm 122 / Sal 122
Salm 123 / Sal 123
Salm 124 / Sal 124
Salm 125 / Sal 125
Salm 126 / Sal 126
Salm 127 / Sal 127
Salm 128 / Sal 128
Salm 129 / Sal 129
Salm 130 / Sal 130
Salm 131 / Sal 131
Salm 132 / Sal 132
Salm 133 / Sal 133
Salm 134 / Sal 134
Salm 135 / Sal 135
Salm 136 / Sal 136
Salm 137 / Sal 137
Salm 138 / Sal 138
Salm 139 / Sal 139
Salm 140 / Sal 140
Salm 141 / Sal 141
Salm 142 / Sal 142
Salm 143 / Sal 143
Salm 144 / Sal 144
Salm 145 / Sal 145
Salm 146 / Sal 146
Salm 147 / Sal 147
Salm 148 / Sal 148
Salm 149 / Sal 149
Salm 150 / Sal 150