A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Salm 1071
Tugaigí buíochas don Tiarna toisc gur maith é, toisc go maireann a bhuanghrá go brách. Salm 106
2
Abradh amhlaidh an dream ar shlánaigh an Tiarna iad, an dream a shlánaigh sé ó láimh an namhad,
3
agus a chruinnigh sé ó thíortha i gcéin, anoir, aniar, aneas agus aduaidh.
4
Ghabh siad ar seachrán in uaigneas an fhásaigh; níor aimsigh siad slí chuig cathair chónaithe.
5
Bhí ocras agus tart as cuimse orthu, go raibh siad i ndeireadh a n-anama.
6
Ach ghlaoigh siad ar an Tiarna ina ngátar; agus rinne sé a bhfuascailt óna n-anacraí,
7
agus sheol sé ar an mbóthar díreach iad ionas gur aimsigh siad cathair chónaithe.
8
Gabhaidís buíochas leis an Tiarna as ucht a bhuanghrá, as ucht na n-iontas a dhéanann sé don Ádhamchlann,
9
de bhrí gur shásaigh sé an t-anam tartmhar, agus gur líon sé de nithe fónta an t-anam ocrach.
10
Bhí siad ina suí sa duifean agus sa dorchacht, i gcuibhreacha na hainnise agus an iarainn,
11
toisc go ndeachaigh siad in easumhlaíocht ar Dhia, agus gur neamhshuim leo comhairle an Neach is Airde.
12
D' ísligh sé a gcroí le buairt; thuisligh siad; ní raibh aon neach lena dtarrtháil.
13
Ach ghlaoigh siad ar an Tiarna ina ngátar, agus rinne sé a bhfuascailt óna mbuaireamh.
14
Thug sé amach as an duifean agus an dorchacht iad; agus réab sé a gcuibhreacha ó chéile.
15
Gabhaidís buíochas leis an Tiarna as ucht a bhuanghrá; as ucht na n-iontas a dhéanann sé don Ádhamhchlann.
16
Óir rinne sé smionagar de na doirse práis agus réab sé na sparraí iarainn ó chéile.
17
Buaileadh breoite iad de dheasca a bpeacaí; bhíodar á gcrá de dheasca a gcionta.
18
Ba ghráin leo an uile shórt bia; agus dhruid siad le doirse an bháis.
19
Ach ghlaoigh siad ar an Tiarna ina ngátar; agus rinne sé a bhfuascailt óna mbuaireamh.
20
Chuir sé a bhriathar chucu á leigheas; agus saoradh iad ón scrios a bhí ag bagairt orthu.
21
Gabhaidís buíochas leis an Tiarna as ucht a bhuanghrá; as ucht na n-iontas a dhéanann sé don Ádhamchlann.
22
Ofrálaidís a n-íobairtí buíochais, agus fógraídís a éachtaí go háthasach.
23
Sheol cuid acu an mhuir i loingeas; a thrádáil ar an aigéan imleathan,
24
mar a bhfaca siad oibreacha an Tiarna, agus na héachtaí a dhéanann sé san fharraige.
25
Óir labhair sé agus mhúscail sé an t-anfa, agus thóg sé mórthonnta na mara.
26
Suas go haer leo agus síos leo go grinneall, gur theip ar a meanma ina n-anbhroid.
27
Bhí siad ag tuisliú is ag titim amhail lucht meisce, mar dhaoine a bhí i mbarr a gcéille.
28
Ach ghlaoigh siad ar an Tiarna ina ngátar; agus rinne sé a bhfuascailt óna mbuaireamh.
29
Chiúnaigh sé an t-anfa is an doineann; agus chuir tonnta na mara ina dtost.
30
Ghabh áthas iad as ucht an chiúnais; agus sheol sé iad sa chuan ba mhian leo.
31
Gabhaidís buíochas leis an Tiarna as ucht a bhuanghrá, as ucht na n-iontas a dhéanann sé don Ádhamhchlann.
32
Tugaidís moladh dó i gcomhthionól an phobail; déanaidís a mhóradh i seanad na sean.
33
Rinne sé fásach de shruthanna; talamh tirim de thoibreacha uisce;
34
riasca salainn de thalamh torthúil mar gheall ar urchóid a lucht áitrithe.
35
Agus rinne sé locha uisce den fhásach; toibreacha uisce den talamh tur tirim.
36
Agus chuir sé lucht an ocrais ag lonnú ann; agus bhunaigh siad ann cathair ináitrithe.
37
Chuir siad síol ann agus phlandaigh siad fíniúna; agus thug an talamh barr ar fheabhas dóibh.
38
Bheannaigh sé iad agus chuaigh siad i líonmhaireacht; níor lig sé dá dtréada dul i laghad.
39
Ach caitheann sé dímheas le flatha; agus ligeann ar seachrán slí iad san fhásach.
40
Agus téann siad i laghad agus i laige; de thoisc iomad a n-olc is a n-angar.
41
Ach tógann sé na boicht as a n-ainnise, go ndéanann a dteaghlaigh chomh líonmhar le tréada.
42
Feiceann na fíréin agus déanann siad gairdeas, agus cuirtear an uile urchóid ina tost.
43
Tabharfaidh an t-eagnaí na nithe seo dá aire; agus beidh tuiscint aige ar bhuanghrá an Tiarna.Salm 107:1

Salm 107:2

Salm 107:3

Salm 107:4

Salm 107:5

Salm 107:6

Salm 107:7

Salm 107:8

Salm 107:9

Salm 107:10

Salm 107:11

Salm 107:12

Salm 107:13

Salm 107:14

Salm 107:15

Salm 107:16

Salm 107:17

Salm 107:18

Salm 107:19

Salm 107:20

Salm 107:21

Salm 107:22

Salm 107:23

Salm 107:24

Salm 107:25

Salm 107:26

Salm 107:27

Salm 107:28

Salm 107:29

Salm 107:30

Salm 107:31

Salm 107:32

Salm 107:33

Salm 107:34

Salm 107:35

Salm 107:36

Salm 107:37

Salm 107:38

Salm 107:39

Salm 107:40

Salm 107:41

Salm 107:42

Salm 107:43Salm 1 / Sal 1

Salm 2 / Sal 2

Salm 3 / Sal 3

Salm 4 / Sal 4

Salm 5 / Sal 5

Salm 6 / Sal 6

Salm 7 / Sal 7

Salm 8 / Sal 8

Salm 9 / Sal 9

Salm 10 / Sal 10

Salm 11 / Sal 11

Salm 12 / Sal 12

Salm 13 / Sal 13

Salm 14 / Sal 14

Salm 15 / Sal 15

Salm 16 / Sal 16

Salm 17 / Sal 17

Salm 18 / Sal 18

Salm 19 / Sal 19

Salm 20 / Sal 20

Salm 21 / Sal 21

Salm 22 / Sal 22

Salm 23 / Sal 23

Salm 24 / Sal 24

Salm 25 / Sal 25

Salm 26 / Sal 26

Salm 27 / Sal 27

Salm 28 / Sal 28

Salm 29 / Sal 29

Salm 30 / Sal 30

Salm 31 / Sal 31

Salm 32 / Sal 32

Salm 33 / Sal 33

Salm 34 / Sal 34

Salm 35 / Sal 35

Salm 36 / Sal 36

Salm 37 / Sal 37

Salm 38 / Sal 38

Salm 39 / Sal 39

Salm 40 / Sal 40

Salm 41 / Sal 41

Salm 42 / Sal 42

Salm 43 / Sal 43

Salm 44 / Sal 44

Salm 45 / Sal 45

Salm 46 / Sal 46

Salm 47 / Sal 47

Salm 48 / Sal 48

Salm 49 / Sal 49

Salm 50 / Sal 50

Salm 51 / Sal 51

Salm 52 / Sal 52

Salm 53 / Sal 53

Salm 54 / Sal 54

Salm 55 / Sal 55

Salm 56 / Sal 56

Salm 57 / Sal 57

Salm 58 / Sal 58

Salm 59 / Sal 59

Salm 60 / Sal 60

Salm 61 / Sal 61

Salm 62 / Sal 62

Salm 63 / Sal 63

Salm 64 / Sal 64

Salm 65 / Sal 65

Salm 66 / Sal 66

Salm 67 / Sal 67

Salm 68 / Sal 68

Salm 69 / Sal 69

Salm 70 / Sal 70

Salm 71 / Sal 71

Salm 72 / Sal 72

Salm 73 / Sal 73

Salm 74 / Sal 74

Salm 75 / Sal 75

Salm 76 / Sal 76

Salm 77 / Sal 77

Salm 78 / Sal 78

Salm 79 / Sal 79

Salm 80 / Sal 80

Salm 81 / Sal 81

Salm 82 / Sal 82

Salm 83 / Sal 83

Salm 84 / Sal 84

Salm 85 / Sal 85

Salm 86 / Sal 86

Salm 87 / Sal 87

Salm 88 / Sal 88

Salm 89 / Sal 89

Salm 90 / Sal 90

Salm 91 / Sal 91

Salm 92 / Sal 92

Salm 93 / Sal 93

Salm 94 / Sal 94

Salm 95 / Sal 95

Salm 96 / Sal 96

Salm 97 / Sal 97

Salm 98 / Sal 98

Salm 99 / Sal 99

Salm 100 / Sal 100

Salm 101 / Sal 101

Salm 102 / Sal 102

Salm 103 / Sal 103

Salm 104 / Sal 104

Salm 105 / Sal 105

Salm 106 / Sal 106

Salm 107 / Sal 107

Salm 108 / Sal 108

Salm 109 / Sal 109

Salm 110 / Sal 110

Salm 111 / Sal 111

Salm 112 / Sal 112

Salm 113 / Sal 113

Salm 114 / Sal 114

Salm 115 / Sal 115

Salm 116 / Sal 116

Salm 117 / Sal 117

Salm 118 / Sal 118

Salm 119 / Sal 119

Salm 120 / Sal 120

Salm 121 / Sal 121

Salm 122 / Sal 122

Salm 123 / Sal 123

Salm 124 / Sal 124

Salm 125 / Sal 125

Salm 126 / Sal 126

Salm 127 / Sal 127

Salm 128 / Sal 128

Salm 129 / Sal 129

Salm 130 / Sal 130

Salm 131 / Sal 131

Salm 132 / Sal 132

Salm 133 / Sal 133

Salm 134 / Sal 134

Salm 135 / Sal 135

Salm 136 / Sal 136

Salm 137 / Sal 137

Salm 138 / Sal 138

Salm 139 / Sal 139

Salm 140 / Sal 140

Salm 141 / Sal 141

Salm 142 / Sal 142

Salm 143 / Sal 143

Salm 144 / Sal 144

Salm 145 / Sal 145

Salm 146 / Sal 146

Salm 147 / Sal 147

Salm 148 / Sal 148

Salm 149 / Sal 149

Salm 150 / Sal 150