A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Salm 1061
Alleluia. Tugaigí buíochas don Tiarna toisc gur maith é; toisc go maireann a bhuanghrá go brách. Salm 105
2
Cé ar féidir leis éachtaí an Tiarna a fhógairt? cé a chraolfaidh a mholtaí go léir?
3
Is méanar don dream a choinníonn an ceart, agus a chloíonn leis an bhfíréantacht de shíor.
4
Bí ag cuimhneamh orm, a Thiarna, bí go maith dom, as ucht do ghrá do do phobal. Tar chugam, a Thiarna, le do chúnamh;
5
go bhfeice mé séan na ndaoine atá tofa agat, go ndéana mé gairdeas faoi áthas do phobail; is go ndéana mé mórtas mar aon le d' oidhreacht.
6
Pheacaíomar ar nós ar sinsir; rinneamar an t-olc agus an t-éigeart.
7
Níor thug ár n-aithreacha san Éigipt aon aird ar bith ar d' éachtaí. Rinne siad dearmad ar lánmhaire do bhuanghrá; thugadar a slán faoin Neach is Airde ag an Muir Rua.
8
Ach tharrthaigh sé iad as ucht a ainm, d' fhonn is go ndéanfadh sé a chumhacht a nochtadh.
9
Thug sé casaoid don Mhuir Rua agus thiormaigh sí; agus sheol sé trí na tonnta mar trí fhásach iad.
10
Shaor sé ó láimh lucht a bhfuatha iad; agus scaoil sé iad as greim a naimhde.
11
D' fholaigh an tuile a gcéilí comhraic; níor fágadh oiread is aon fhear amháin acu.
12
Ansin is ea a chreid siad a bhriathra; gur ghabh siad ag canadh a mholtaí.
13
Ach ba ghearr go ndearna siad dearmad ar a éachtaí; agus níorbh áil leo fanacht lena chomhairle.
14
Ligeadar srian lena mianta san fhásach; chuireadar cathú ar Dhia san uaigneas.
15
Lig sé a n-achainí leo; ach chuir sé seirg-ghalar ar a n-anam.
16
Bhí éad orthu le Maois ina mbothanna, agus le hÁrón, neach naofa an Tiarna.
17
D' oscail an talamh agus shlog sé Dátán, agus d' fholaigh sé Aibíorám is a mhuintir.
18
Fadaíodh tine i measc a mbuíne; agus loisc na lasracha na meirligh.
19
Dhealbhaigh siad lao ag Horaeb; rinne siad íol d' ór leáite a adhradh.
20
Rinne siad Dia na glóire a mhalartú ar íomhá tairbh a mhaireann ar fhéar.
21
Rinne siad dearmad ar Dhia a shlánaigh iad, agus a rinne éachtaí móra dóibh san Éigipt,
22
a rinne na hiontais dóibh i dtír Hám, agus nithe uamhnacha le hais na Mara Rua.
23
Agus dúirt sé go scriosfadh sé iad dá bhrí sin, murach Maois, an té a roghnaigh sé a dhul roimhe sa bhearna d' fhonn a fhearg a mhaolú sula ndéanfadh sé a milleadh.
24
Ba tháir leo dá éis sin tír an aoibhnis; níor mhuinín leo, ach oiread, a bhriathar.
25
Ach bhídís ag cásamh ina mbothanna, agus ní éistfidís le glór an Tiarna.
26
D' ardaigh sé a lámh agus mhionnaigh dóibh go leagfadh sé ar lár iad san fhásach,
27
go scaipfeadh sé a síol i measc na náisiún a scaoileadh ar fud na cruinne.
28
D' umhlaigh siad ansin do Bhál Peór, agus d' ith siad íobairtí na marbh.
29
Spreag siad é chun feirge lena ngníomhartha, agus buaileadh iad ansin leis an bplá.
30
D' éirigh Píneachás gur imir sé breithiúnas, gurb amhlaidh a cuireadh cosc leis an bplá.
31
Measadh sin mar fhíréantacht dó dá bharr go dtí an uile ghlúin go brách na breithe.
32
Chuir siad fearg air ag uiscí Mhiríbeá; agus smachtaigh sé Maois dá dheasca.
33
Óir chuir siad a chroí chun seirbhe, ionas gur labhair sé briathra míchríonna.
34
Ní dhearna siad na náisiúin a dhíothú de réir mar a d' ordaigh an Tiarna dóibh.
35
Ach is amhlaidh a rinne siad caidreamh leis na ciníocha, go ndearna siad a ngníomharthasan a fhoghlaim.
36
Thug siad fónamh d' íola na náisiún, gurb uime sin a cuireadh ó rath iad.
37
Óir d' íobair siad a macra féin, agus a n-iníonacha féin do na deamhain.
38
Dhoirt siad fuil na neamhurchóideach, fuil a mac is a n-iníonacha, a d' íobair siad do íola Chanán gur truaillíodh an tír le fuil.
39
Trochlaíodh iad lena n-oibreacha féin; agus ghabh siad le striapachas ina ngníomhartha.
40
Bhladhm fraoch Dé in aghaidh a phobail; ghlac sé déistin lena oidhreacht féin.
41
Thug sé faoi smacht na náisiún iad, agus chuir lucht a bhfuatha faoi chois iad.
42
Rinne a naimhde cos ar bolg orthu, agus fágadh faoi smacht a lámh iad.
43
Tharrthaigh sé arís agus arís eile iad, ach spreag siad chun feirge é lena scéimeanna, agus leag a n-urchóid féin ar lár iad.
44
Dá ainneoin sin chuir sé spéis ina mbuaireamh, nuair a chuala sé a nglao.
45
Ar a son siúd chuimhnigh sé ar a chonradh. Ghlac sé trua dóibh as ucht a lánmhaire a bhuanghrá,
46
agus fuair sé trócaire dóibh ó na dreamanna go léir a rinne braighdeanaigh díobh.
47
Tarrthaigh sinn, a Thiarna, ár nDia; bailigh le chéile sinn as measc na náisiún go dtugaimis buíochas do d' ainm naofa, is go ndéanaimis do mholadh a chanadh.
48
Moladh leis an Tiarna, Dia Iosrael, ó aois go haois go brách. Agus go gcana na daoine go léir: Amen! Amen! Alleluia!Salm 106:1

Salm 106:2

Salm 106:3

Salm 106:4

Salm 106:5

Salm 106:6

Salm 106:7

Salm 106:8

Salm 106:9

Salm 106:10

Salm 106:11

Salm 106:12

Salm 106:13

Salm 106:14

Salm 106:15

Salm 106:16

Salm 106:17

Salm 106:18

Salm 106:19

Salm 106:20

Salm 106:21

Salm 106:22

Salm 106:23

Salm 106:24

Salm 106:25

Salm 106:26

Salm 106:27

Salm 106:28

Salm 106:29

Salm 106:30

Salm 106:31

Salm 106:32

Salm 106:33

Salm 106:34

Salm 106:35

Salm 106:36

Salm 106:37

Salm 106:38

Salm 106:39

Salm 106:40

Salm 106:41

Salm 106:42

Salm 106:43

Salm 106:44

Salm 106:45

Salm 106:46

Salm 106:47

Salm 106:48Salm 1 / Sal 1

Salm 2 / Sal 2

Salm 3 / Sal 3

Salm 4 / Sal 4

Salm 5 / Sal 5

Salm 6 / Sal 6

Salm 7 / Sal 7

Salm 8 / Sal 8

Salm 9 / Sal 9

Salm 10 / Sal 10

Salm 11 / Sal 11

Salm 12 / Sal 12

Salm 13 / Sal 13

Salm 14 / Sal 14

Salm 15 / Sal 15

Salm 16 / Sal 16

Salm 17 / Sal 17

Salm 18 / Sal 18

Salm 19 / Sal 19

Salm 20 / Sal 20

Salm 21 / Sal 21

Salm 22 / Sal 22

Salm 23 / Sal 23

Salm 24 / Sal 24

Salm 25 / Sal 25

Salm 26 / Sal 26

Salm 27 / Sal 27

Salm 28 / Sal 28

Salm 29 / Sal 29

Salm 30 / Sal 30

Salm 31 / Sal 31

Salm 32 / Sal 32

Salm 33 / Sal 33

Salm 34 / Sal 34

Salm 35 / Sal 35

Salm 36 / Sal 36

Salm 37 / Sal 37

Salm 38 / Sal 38

Salm 39 / Sal 39

Salm 40 / Sal 40

Salm 41 / Sal 41

Salm 42 / Sal 42

Salm 43 / Sal 43

Salm 44 / Sal 44

Salm 45 / Sal 45

Salm 46 / Sal 46

Salm 47 / Sal 47

Salm 48 / Sal 48

Salm 49 / Sal 49

Salm 50 / Sal 50

Salm 51 / Sal 51

Salm 52 / Sal 52

Salm 53 / Sal 53

Salm 54 / Sal 54

Salm 55 / Sal 55

Salm 56 / Sal 56

Salm 57 / Sal 57

Salm 58 / Sal 58

Salm 59 / Sal 59

Salm 60 / Sal 60

Salm 61 / Sal 61

Salm 62 / Sal 62

Salm 63 / Sal 63

Salm 64 / Sal 64

Salm 65 / Sal 65

Salm 66 / Sal 66

Salm 67 / Sal 67

Salm 68 / Sal 68

Salm 69 / Sal 69

Salm 70 / Sal 70

Salm 71 / Sal 71

Salm 72 / Sal 72

Salm 73 / Sal 73

Salm 74 / Sal 74

Salm 75 / Sal 75

Salm 76 / Sal 76

Salm 77 / Sal 77

Salm 78 / Sal 78

Salm 79 / Sal 79

Salm 80 / Sal 80

Salm 81 / Sal 81

Salm 82 / Sal 82

Salm 83 / Sal 83

Salm 84 / Sal 84

Salm 85 / Sal 85

Salm 86 / Sal 86

Salm 87 / Sal 87

Salm 88 / Sal 88

Salm 89 / Sal 89

Salm 90 / Sal 90

Salm 91 / Sal 91

Salm 92 / Sal 92

Salm 93 / Sal 93

Salm 94 / Sal 94

Salm 95 / Sal 95

Salm 96 / Sal 96

Salm 97 / Sal 97

Salm 98 / Sal 98

Salm 99 / Sal 99

Salm 100 / Sal 100

Salm 101 / Sal 101

Salm 102 / Sal 102

Salm 103 / Sal 103

Salm 104 / Sal 104

Salm 105 / Sal 105

Salm 106 / Sal 106

Salm 107 / Sal 107

Salm 108 / Sal 108

Salm 109 / Sal 109

Salm 110 / Sal 110

Salm 111 / Sal 111

Salm 112 / Sal 112

Salm 113 / Sal 113

Salm 114 / Sal 114

Salm 115 / Sal 115

Salm 116 / Sal 116

Salm 117 / Sal 117

Salm 118 / Sal 118

Salm 119 / Sal 119

Salm 120 / Sal 120

Salm 121 / Sal 121

Salm 122 / Sal 122

Salm 123 / Sal 123

Salm 124 / Sal 124

Salm 125 / Sal 125

Salm 126 / Sal 126

Salm 127 / Sal 127

Salm 128 / Sal 128

Salm 129 / Sal 129

Salm 130 / Sal 130

Salm 131 / Sal 131

Salm 132 / Sal 132

Salm 133 / Sal 133

Salm 134 / Sal 134

Salm 135 / Sal 135

Salm 136 / Sal 136

Salm 137 / Sal 137

Salm 138 / Sal 138

Salm 139 / Sal 139

Salm 140 / Sal 140

Salm 141 / Sal 141

Salm 142 / Sal 142

Salm 143 / Sal 143

Salm 144 / Sal 144

Salm 145 / Sal 145

Salm 146 / Sal 146

Salm 147 / Sal 147

Salm 148 / Sal 148

Salm 149 / Sal 149

Salm 150 / Sal 150