A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Salm 1051
Altaígí don Tiarna, glaoigí ar a ainm; foilsígí a ghníomhartha do na náisiúin. Salm 104
2
Bígí ag canadh dó, déanaigí a mholadh; insígí a éachtaí go léir.
3
Déanaigí mórtas as a ainm óir is naofa é; gairdigí, a lucht iarrtha, an Tiarna.
4
Breathnaígí an Tiarna agus a chumhacht; lorgaígí a ghnúis de shíor.
5
Cuimhnigí ar na héachtaí a rinne sé; ar a mhíorúiltí agus ar bhreitheanna a bhéil.
6
A shliocht Abrahám, a lucht fónaimh féin! a chlann Iacóib dá ndearna sé rogha!
7
Is é an Tiarna féin ár nDia a bhfuil a bhreitheanna i réim ar fud na cruinne.
8
Cuimhníonn sé ar a chonradh go brách, ar a ghealltanas go dtí míle glúin,
9
an conradh a cheangail sé le hAbrahám, an mionn a mhionnaigh sé do Íosác.
10
Dhaingnigh sé ina reacht é do Iacób, ina chonradh d' Iosrael go brách,
11
á rá leis: «Tabharfaidh mé Canán duit, chun bheith mar oidhreacht agat féin.»
12
An uair ba thearc a líon, glac bheag díobh, ina gcoimhthígh sa tír,
13
ag imeacht ó chine go cine dóibh, is iad ag fánaíocht ó ríocht go ríocht.
14
Níor lig sé d' aon neach cos ar bolg a dhéanamh orthu; ach rinne bagairt ar ríthe ar a son.
15
«Ná leomhadh sibh baint le m' ungthaigh; ná déanaigí dochar do m' fháithe.»
16
Nuair a ghlaoigh sé gorta ar an tír sin, agus gur mhill sé an t-arán ar fad orthu,
17
is amhlaidh a bhí fear curtha rompu aige, mar a bhí, Iósaef, a díoladh i ndaorbhroid.
18
Ceanglaíodh a chosa le cuibhreacha; crioslaíodh a mhuineál le hiarann,
19
go dtí gur comhlíonadh a fháistine; is gur dhearbhaigh briathar an Tiarna é.
20
Chuir an rí dá fhios agus d' fhuascail é; rinne taoiseach na gciníocha é a shaoradh.
21
Cheap sé ina thiarna ar a theaghlach é, ina mhaor ar a mhaoin go léir,
22
d' fhonn a mhaithe a mhúineadh mar ba mhian leis, agus saoithe a dhéanamh dá sheanóirí.
23
Tháinig Iosrael isteach san Éigipt dá éis sin; agus bhain Iacób faoi i dtír Hám.
24
Mhéadaigh sé a phobal go mór, go ndearna ní ba láidre ná a naimhde iad.
25
D' athraigh sé a gcroí siúd ionas gurbh fhuath leo a phobal, agus gur bhaineadar mealladh as a sheirbhísigh.
26
Chuir sé Maois, a sheirbhíseach, ag triall orthu, agus Árón, an duine a roghnaigh sé.
27
D' oibrigh siad a chomharthaí ina measc, agus a iontais i bhfearann Hám.
28
Chuir sé an dorchacht chucu agus dhorchaigh sé, ach níor thug siad aird ar a bhriathar.
29
Rinne sé fuil dá n-uiscí i dtreo is gur mharaigh sé a n-iasc.
30
Bhí a dtír ag brúchtaíl le froganna, fiú amháin i seomraí a ríthe.
31
Labhair sé agus tháinig saithe de chuileoga, agus de mhíolta ar fud na tíre.
32
Chuir sé cloichshneachta chucu in áit fearthainne; agus tine chraosach trína gcríocha go léir.
33
Bhuail sé a bhfíniúna is a gcrainn fígí; agus threascair sé crainn uile a gcríocha.
34
Labhair sé agus tháinig na lócaistí, agus dreoiliní teaspaigh gan áireamh.
35
Shlog siad a raibh de luibheanna sa tír, agus d' ith siad toradh a dtalaimh.
36
Bhuail sé gach céadghin ina bhfearann, céadtoradh a nirt go léir.
37
Sheol sé amach iad le hór is le hairgead, gan lagrachán ar bith ina dtreibheanna.
38
Bhí áthas ar na hÉigiptigh nuair a d' imigh siad óir bhí uamhan agus eagla orthu rompu.
39
Leath sé néal ina dtimpeall á gclúdach, agus tine a thug solas dóibh san oíche.
40
Chuir sé gearra goirt chucu ar a n-iarratas; agus líon sé le bia ó neamh iad.
41
Scoilt sé an charraig gur bhrúcht an t-uisce ina shlaoda; agus scaird sé ina abhainn tríd an bhfásach.
42
Óir ba chuimhin leis a bhriathar naofa a thug sé d' Abrahám, a ghiolla.
43
Agus sheol sé a phobal amach le gairdeas; agus a mhuintir thofa le gártha áthais.
44
Agus thug sé dóibh críocha na gciníocha; agus ghabh siad a raibh saothraithe ag na náisiúin,
45
i dtreo go gcoimeádaidís a reachtanna; agus go gcomhlíonaidís a dhlíthe. Alleluia.Salm 105:1

Salm 105:2

Salm 105:3

Salm 105:4

Salm 105:5

Salm 105:6

Salm 105:7

Salm 105:8

Salm 105:9

Salm 105:10

Salm 105:11

Salm 105:12

Salm 105:13

Salm 105:14

Salm 105:15

Salm 105:16

Salm 105:17

Salm 105:18

Salm 105:19

Salm 105:20

Salm 105:21

Salm 105:22

Salm 105:23

Salm 105:24

Salm 105:25

Salm 105:26

Salm 105:27

Salm 105:28

Salm 105:29

Salm 105:30

Salm 105:31

Salm 105:32

Salm 105:33

Salm 105:34

Salm 105:35

Salm 105:36

Salm 105:37

Salm 105:38

Salm 105:39

Salm 105:40

Salm 105:41

Salm 105:42

Salm 105:43

Salm 105:44

Salm 105:45Salm 1 / Sal 1

Salm 2 / Sal 2

Salm 3 / Sal 3

Salm 4 / Sal 4

Salm 5 / Sal 5

Salm 6 / Sal 6

Salm 7 / Sal 7

Salm 8 / Sal 8

Salm 9 / Sal 9

Salm 10 / Sal 10

Salm 11 / Sal 11

Salm 12 / Sal 12

Salm 13 / Sal 13

Salm 14 / Sal 14

Salm 15 / Sal 15

Salm 16 / Sal 16

Salm 17 / Sal 17

Salm 18 / Sal 18

Salm 19 / Sal 19

Salm 20 / Sal 20

Salm 21 / Sal 21

Salm 22 / Sal 22

Salm 23 / Sal 23

Salm 24 / Sal 24

Salm 25 / Sal 25

Salm 26 / Sal 26

Salm 27 / Sal 27

Salm 28 / Sal 28

Salm 29 / Sal 29

Salm 30 / Sal 30

Salm 31 / Sal 31

Salm 32 / Sal 32

Salm 33 / Sal 33

Salm 34 / Sal 34

Salm 35 / Sal 35

Salm 36 / Sal 36

Salm 37 / Sal 37

Salm 38 / Sal 38

Salm 39 / Sal 39

Salm 40 / Sal 40

Salm 41 / Sal 41

Salm 42 / Sal 42

Salm 43 / Sal 43

Salm 44 / Sal 44

Salm 45 / Sal 45

Salm 46 / Sal 46

Salm 47 / Sal 47

Salm 48 / Sal 48

Salm 49 / Sal 49

Salm 50 / Sal 50

Salm 51 / Sal 51

Salm 52 / Sal 52

Salm 53 / Sal 53

Salm 54 / Sal 54

Salm 55 / Sal 55

Salm 56 / Sal 56

Salm 57 / Sal 57

Salm 58 / Sal 58

Salm 59 / Sal 59

Salm 60 / Sal 60

Salm 61 / Sal 61

Salm 62 / Sal 62

Salm 63 / Sal 63

Salm 64 / Sal 64

Salm 65 / Sal 65

Salm 66 / Sal 66

Salm 67 / Sal 67

Salm 68 / Sal 68

Salm 69 / Sal 69

Salm 70 / Sal 70

Salm 71 / Sal 71

Salm 72 / Sal 72

Salm 73 / Sal 73

Salm 74 / Sal 74

Salm 75 / Sal 75

Salm 76 / Sal 76

Salm 77 / Sal 77

Salm 78 / Sal 78

Salm 79 / Sal 79

Salm 80 / Sal 80

Salm 81 / Sal 81

Salm 82 / Sal 82

Salm 83 / Sal 83

Salm 84 / Sal 84

Salm 85 / Sal 85

Salm 86 / Sal 86

Salm 87 / Sal 87

Salm 88 / Sal 88

Salm 89 / Sal 89

Salm 90 / Sal 90

Salm 91 / Sal 91

Salm 92 / Sal 92

Salm 93 / Sal 93

Salm 94 / Sal 94

Salm 95 / Sal 95

Salm 96 / Sal 96

Salm 97 / Sal 97

Salm 98 / Sal 98

Salm 99 / Sal 99

Salm 100 / Sal 100

Salm 101 / Sal 101

Salm 102 / Sal 102

Salm 103 / Sal 103

Salm 104 / Sal 104

Salm 105 / Sal 105

Salm 106 / Sal 106

Salm 107 / Sal 107

Salm 108 / Sal 108

Salm 109 / Sal 109

Salm 110 / Sal 110

Salm 111 / Sal 111

Salm 112 / Sal 112

Salm 113 / Sal 113

Salm 114 / Sal 114

Salm 115 / Sal 115

Salm 116 / Sal 116

Salm 117 / Sal 117

Salm 118 / Sal 118

Salm 119 / Sal 119

Salm 120 / Sal 120

Salm 121 / Sal 121

Salm 122 / Sal 122

Salm 123 / Sal 123

Salm 124 / Sal 124

Salm 125 / Sal 125

Salm 126 / Sal 126

Salm 127 / Sal 127

Salm 128 / Sal 128

Salm 129 / Sal 129

Salm 130 / Sal 130

Salm 131 / Sal 131

Salm 132 / Sal 132

Salm 133 / Sal 133

Salm 134 / Sal 134

Salm 135 / Sal 135

Salm 136 / Sal 136

Salm 137 / Sal 137

Salm 138 / Sal 138

Salm 139 / Sal 139

Salm 140 / Sal 140

Salm 141 / Sal 141

Salm 142 / Sal 142

Salm 143 / Sal 143

Salm 144 / Sal 144

Salm 145 / Sal 145

Salm 146 / Sal 146

Salm 147 / Sal 147

Salm 148 / Sal 148

Salm 149 / Sal 149

Salm 150 / Sal 150