Instagram
English
A A A A A
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)
2 Croinicí 18
1
Bhí Iahóiseáfát faoi bhláth maoine agus onóra, agus rinne sé cleamhnas le hAcháb.
2
Tar éis roinnt blianta thug sé turas ar Acháb sa tSamáir. Mharaigh Acháb líon mór caorach agus damh dó féin agus dá lucht leanúna lena áiteamh air Rámot Gileád a ionsaí.
3
Chuir Acháb rí Iosrael ceist ar Iahóiseáfát rí Iúdá: «An dtiocfaidh tú liom go Rámot Gileád?» D' fhreagair Iahóiseáfát: «Táimse chomh hullamh chun catha leat féin, agus mo mhuintirse le do mhuintirse.»
4
Ach dúirt Iahóiseáfát le rí Iosrael: «Faigh ar dtús comhairle an Tiarna.»
5
Chruinnigh rí Iosrael na fáithe le chéile, dá bhrí sin, ceithre chéad díobh. «Ar chóir dúinn dul agus Rámot Gileád a ionsaí,» d' fhiafraigh sé díobh, «nó éirí as?» «Téigh,» ar siad, «mar tabharfaidh an Tiarna i lámha an rí é.»
6
Ach dúirt Iahóiseáfát: «An bhfuil aon fháidh eile leis an Tiarna anseo againn le dul i gcomhairle leis?»
7
D' fhreagair rí Iosrael Iahóiseáfát: «Tá aon duine amháin eile lenar féidir linn comhairle an Tiarna a fháil, ach is gráin liom é mar nach mbíonn riamh tairngreacht fhónta aige domsa, ach drochchinn i gcónaí; Míocáia mac Imleá an duine sin.» «Níor chóir don rí a leithéid sin a rá,» arsa Iahóiseáfát.
8
Chuir rí Iosrael fios ar dhuine de na coillteáin dá bhrí sin agus dúirt: «Tabhair Míocáia mac Imleá chugam gan mhoill.»
9
Bhí rí Iosrael agus Iahóiseáfát rí Iúdá ina suí ina ríchathaoireacha ina lánlibhré ag an urlár buailte ag geata na Samáire agus na fáithe go léir ag fáidheoireacht os a gcomhair.
10
Bhí adharca iarainn déanta ag Zidicíá mac Chanáná dó féin. «Seo mar a deir an Tiarna:» ar sé, «' Déanfaidh tú na hAramaeigh a ropadh leo seo go dtí go scriosfaidh tú iad.'»
11
Rinne na fáithe go léir an tairngreacht chéanna: «Gluais leat go Rámot Gileád,» ar siad, «agus beir bua. Tabharfaidh an Tiarna i lámha an rí é.»
12
An teachtaire a chuaigh ag triall ar Mhíocáia, dúirt sé leis: «Seo iad na fáithe go léir ag labhairt ar aon fhocal le dea-thuar don rí. Labhairse ar aon dul leo agus déan tairngreacht fhabhrach.»
13
Ach d' fhreagair Míocáia: «Dar an Tiarna beo, cibé a déarfaidh mo Dhia, sin é an briathar a labhróidh mé.»
14
Nuair a tháinig sé chun an rí, dúirt an rí: «A Mhíocáia, ar chóir dúinn dul agus Rámot Gileád a ionsaí, nó ligean dó?» D' fhreagair sé: «Gluaisigí agus beirigí bua! Tabharfar in bhur lámha iad.»
15
Ach dúirt an rí: «An minic a chaithfidh mé thú a chur faoi bhrí na mionn gan ach an fhírinne a rá liom in ainm an Tiarna?»
16
Ansin labhair Míocáia: «Chonaic mé Iosrael go léir scáinte ar na sléibhte mar chaoirigh gan aoire, agus dúirt an Tiarna: 'Níl maistir orthu; téadh gach duine abhaile faoi shíocháin.'»
17
Ansin dúirt rí Iosrael le Iahóiseáfát: «Nár dhúirt mé nach maith a thairngríonn sé dom riamh ach olc.»
18
Lean Míocáia air: «Éist más ea le briathar an Tiarna. Chonaic mé an Tiarna ina shuí ina ríchathaoir; bhí slua neimhe go léir ina seasamh ina láthair ar dheis agus ar a chlé.
19
Dúirt an Tiarna: 'Cé mheallfaidh Acháb chun fód a bháis ag Rámot Gileád?' Dúirt cuid díobh seo agus a thuilleadh siúd.
20
Ansin tháinig spiorad ar aghaidh agus sheas os comhair an Tiarna: 'Déanfaidh mise é a mhealladh,' ar sé. ' Conas?' arsa an Tiarna.
21
D' fhreagair sé: 'Imeoidh mé agus beidh mé i mo spiorad éithigh i mbéal a fháithe go léir.' ' Meallfaidh tú é,' arsa an Tiarna, ' rithfidh leat. Téigh agus déan é.'
22
Féach anois, más ea, mar a chuir an Tiarna spiorad éithigh i mbéal d' fháithe anseo. Ach tá tubaiste fógartha ag an Tiarna i d' aghaidh.»
23
Tháinig Zidicíá mac Chanáná chun tosaigh ansin agus bhuail sé Míocáia i gcorrán a ghéill, agus dúirt: «Conas a d' fhág spiorad an Tiarna mise le labhairt leatsa?»
24
«Sin rud a gheobhaidh tú amach,» d' fhreagair Míocáia, «an lá a theithfidh tú i seomra cúil le dul i bhfolach.»
25
Dúirt rí Iosrael: «Gabhaigí Míocáia agus tugaigí ar láimh é d' Ámón, rialtóir na cathrach, agus don phrionsa Ióáis,
26
agus abraigí: 'Seo iad orduithe an rí: Cuirigí an duine seo i bpríosún agus ná tugaigí mar chothú dó ach arán agus uisce go bhfille mé ar ais slán folláin.'»
27
Dúirt Míocáia: «Má fhilleann tú slán folláin, níor labhair an Tiarna as mo bhéal.» (Agus dúirt sé: «Éistigí, a chiníocha go léir.»)
28
Chuaigh rí Iosrael agus Iahóiseáfát rí Iúdá suas in aghaidh Rámot Gileád.
29
Dúirt rí Iosrael le Iahóiseáfát: «Cuirfidh mé bréagriocht orm féin agus mé ag dul sa chath, ach bíodh d' éidí rí ortsa.» Chuir rí Iosrael bréagriocht air féin agus chuaigh isteach sa chath.
30
Thug rí Arám ordú dá cheannairí carbad: «Ná tugaigí fogha faoi aon duine beag ná mór, ach faoi rí Iosrael.»
31
Nuair a chonaic ceannairí na gcarbad Iahóiseáfát dúradar: «Sin é ar ndóigh, rí Iosrael,» agus d' iompaíodar air. Ach chuir Iahóiseáfát gáir suas, agus tháinig an Tiarna i gcabhair air agus chuir Dia iad dá n-ionsaí air,
32
agus thuig ceannairí na gcarbad nárbh é rí Iosrael é, agus d' éiríodar as an tóir.
33
Ach tharraing duine de na saighdiúirí a bhogha de bhuille faoi thuairim, agus bhuail sé rí Iosrael idir éide chatha agus lúireach: «Iompaigh timpeall,» arsa an rí lena charbadóir, «agus beir leat as an gcath mé mar táim gonta.»
34
Ach ghéaraigh ar an gcath i gcaitheamh an lae; choimeád an rí é féin ina sheasamh ina charbad le teanntaí agus a aghaidh ar na hAramaeigh go tráthnóna; agus d' éag sé le fuineadh an lae.
2 Croinicí 18:1
2 Croinicí 18:2
2 Croinicí 18:3
2 Croinicí 18:4
2 Croinicí 18:5
2 Croinicí 18:6
2 Croinicí 18:7
2 Croinicí 18:8
2 Croinicí 18:9
2 Croinicí 18:10
2 Croinicí 18:11
2 Croinicí 18:12
2 Croinicí 18:13
2 Croinicí 18:14
2 Croinicí 18:15
2 Croinicí 18:16
2 Croinicí 18:17
2 Croinicí 18:18
2 Croinicí 18:19
2 Croinicí 18:20
2 Croinicí 18:21
2 Croinicí 18:22
2 Croinicí 18:23
2 Croinicí 18:24
2 Croinicí 18:25
2 Croinicí 18:26
2 Croinicí 18:27
2 Croinicí 18:28
2 Croinicí 18:29
2 Croinicí 18:30
2 Croinicí 18:31
2 Croinicí 18:32
2 Croinicí 18:33
2 Croinicí 18:34
2 Croinicí 1 / 2Cro 1
2 Croinicí 2 / 2Cro 2
2 Croinicí 3 / 2Cro 3
2 Croinicí 4 / 2Cro 4
2 Croinicí 5 / 2Cro 5
2 Croinicí 6 / 2Cro 6
2 Croinicí 7 / 2Cro 7
2 Croinicí 8 / 2Cro 8
2 Croinicí 9 / 2Cro 9
2 Croinicí 10 / 2Cro 10
2 Croinicí 11 / 2Cro 11
2 Croinicí 12 / 2Cro 12
2 Croinicí 13 / 2Cro 13
2 Croinicí 14 / 2Cro 14
2 Croinicí 15 / 2Cro 15
2 Croinicí 16 / 2Cro 16
2 Croinicí 17 / 2Cro 17
2 Croinicí 18 / 2Cro 18
2 Croinicí 19 / 2Cro 19
2 Croinicí 20 / 2Cro 20
2 Croinicí 21 / 2Cro 21
2 Croinicí 22 / 2Cro 22
2 Croinicí 23 / 2Cro 23
2 Croinicí 24 / 2Cro 24
2 Croinicí 25 / 2Cro 25
2 Croinicí 26 / 2Cro 26
2 Croinicí 27 / 2Cro 27
2 Croinicí 28 / 2Cro 28
2 Croinicí 29 / 2Cro 29
2 Croinicí 30 / 2Cro 30
2 Croinicí 31 / 2Cro 31
2 Croinicí 32 / 2Cro 32
2 Croinicí 33 / 2Cro 33
2 Croinicí 34 / 2Cro 34
2 Croinicí 35 / 2Cro 35
2 Croinicí 36 / 2Cro 36